Latvijas Sociālistiskā partija

Kārtējā LSP Valdes sēdē

30.10.2014

Latvijas Sociālistiskās partijas kārtējā Valdes sēdē, kas notika š.g. 17. oktobrī, tika izskatīti vairāki partijai aktuāli jautājumi, t.sk. par atskaites vēlēšanu sapulcēm partijas pirmorganizācijās, gatavošanos XVIII partijas kongresam (2014.g. 29. novembrī), XII Saeimas vēlēšanu rezultātiem.

LSP Valde noklausījās partijas pārstāvja atskaiti par piedalīšanos starptautiskajā marksistu un strādnieku partiju sanāksmē Briselē, apstiprināja LSP vēstures II sējuma redkolēģiju, kā arī izskatīja uzaicinājuma vēstules uz pasaules strādnieku un marksistisko partiju sanāksmi Ekvadorā.