Latvijas Sociālistiskā partija

Latvijas Sociālistiskās partija par ierobežojumu atcelšanu balotēties kā deputātu kandidātiem

21.01.2015

Latvijā kopš 1995.gada likumdošanas līmenī pastāv aizliegums balotēties kā  deputātu kandidātiem personām, kas ir bijušas PSRS vai Latvijas PSR izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki, vai arī, kas pēc 1991.gada 13.janvāra darbojās Latvijas PSR Darbaļaužu Internacionālajā frontē, PSKP, (LKP).

Tajā pašā laikā, Satversmes tiesas 2006. gada 15.jūnija lēmums vērš Saeimas uzmanību uz to, ka pēc iespējas īsākā laikā ir jāizvērtē minētie ierobežojumi un, ja nav iespēju tos atcelt, tad jāparedz procedūra, saskaņā ar kuru var pieļaut izņēmumus personām, kas, acīmredzami, nevar apdraudēt demokrātiskas vērtības. Tiesa arī norādīja, ka nav pieļaujama balsstiesību ierobežošana tikai politiskās konkurences dēļ.

Latvijas Sociālistiskā partija uzdod no LSP ievēlētajiem Saeimā deputātiem rosināt Saeimā izskatīt jautājumu par  Satversmes tiesas lēmuma izpildi saistībā ar šo jautājumu.

Latvijas Sociālistiskās partijas XVIII kongress

REZOLŪCIJA

Par ierobežojumu atcelšanu bijušajiem Latvijas Komunistiskās partijas biedriem un Valsts drošības komitejas darbiniekiem balotēties kā deputātu kandidātiem visa līmeņa vēlēšanās 

Latvijas Republikā kopš 1995.gada  likumdošanas līmenī pastāv aizliegums balotēties kā  deputātu kandidātiem Latvijas Republikas Saeimā un vietējās pašvaldībās personām, kas ir bijušas PSRS vai Latvijas PSR izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki, vai arī, kas pēc 1991.gada 13.janvāra darbojās Latvijas PSR Darbaļaužu Internacionālajā frontē, PSKP, (LKP), Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās.

Latvijas Satversmes tiesa pēc Latvijas Republikas Saeimas deputātu frakcijas «Saskaņas centrs» iniciatīvas divas reizes- 2000.gada augustā un 2006.gada jūnijā, izskatīja iesniegumus par minēto aizliegumu atbilstību Latvijas Satversmei, kā arī Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai  un Starptautiskajam paktam par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām. Abos gadījumos tiesa atstāja aizliegumus  par spēkā esošiem.

Tajā pašā laikā, Satversmes tiesas 2006.gada 15.jūnija lēmums vērš Saeimas uzmanību uz to, ka pēc iespējas īsākā laikā ir jāizvērtē minētie ierobežojumi un, ja nav iespēju tos atcelt, tad jāparedz procedūra, saskaņā ar kuru var pieļaut izņēmumus personām, kas, acīmredzami, nevar apdraudēt demokrātiskas vērtības. Tiesa arī norādīja, ka nav pieļaujama balsstiesību ierobežošana tikai politiskās konkurences dēļ.

Latvijas Sociālistiskās partijas XVIII kongresa delegāti uzdod no LSP ievēlētajiem Latvijas Republikas Saeimā deputātiem rosināt Latvijas Republikas Saeimā izskatīt jautājumu par Latvijas Republikas Satversmes tiesas lēmuma izpildi saistībā ar šo jautājumu.

LSP XVIII kongresa delegāti griežas pie Latvijas Republikas 12.Saeimas deputātiem ar lūgumu objektīvi izvērtēt pastāvošā aizlieguma nozīmīgumu mūsdienu apstākļos, ņemot vērā, ka ir jau pagājuši vairāk nekā 23 gadi kopš Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas. Gaidīt šodien draudus Latvijas valstiskajām interesēm no tām personām, attiecībā uz kurām ir noteikts šis aizliegums, ir pilnīgi bezjēdzīgi.

Kongresa delegāti pauž pārliecību, ka aizlieguma, kas ir noteikts pirms 18 gadiem, atcelšana Latvijas prezidentūras gadā Eiropas Padomē, kļūs Eiropas sabiedrībai par demokrātijas procesu pozitīvas attīstības liecību Latvijas Republikā. 

2014.gada 29.novembrī
Rīgā