Latvijas Sociālistiskā partija

LSP Valdes vēstule Grieķijas komunistiskās partijas Centrālajai komitejai

23.01.2015

Š.g. 17. janvārī, Latvijas Sociālistiskās partijas (LSP) valdes sēdē sprieda saņemto vēstuli no Grieķijas KP centrālas komitejas starptautiskās nodaļas, kas tika adresēta komunistiskām un strādnieku partijām.

Valde piekrīt jūsu novērtējumam par notiekošo šodien pasaulē, Eiropā un dažās citās valstīs. Mēs piekrītam, ka kapitālisms maina taktiku, nevis savu būtību. Tas ir un paliek par visas pasaules tautu darba laužu ekspluatatoru un apspiedēju, un tas paliks arvien agresīvāks un vēl vairāk attālināsies no tautas interesēm. 

Attiecībā uz to, kas ir saistīts ar Grieķijas pirmstermiņa vēlēšanām, to jūs labāk zināt un mēs esam pateicīgi par informāciju.

LSP Valde pilnīgi piekrīt GKP lēmumam par apņēmīgu GPK stiprināšanu, tautas kustības reorganizāciju, darba klases un citu tautas spēku savienības formēšanu. Tas ir nepieciešams arī citām kreisajām partijām, ieskaitot Latvijas Sociālistisko partiju. Lai īstenotu šo mērķi, mūsu partijas XVIII kongress ir pieņēmis lēmumu izstrādāt partijas Programmas jauno redakciju līdz 2016. gadam.

Biedri, mēs esam ar jums! Pieņemiet mūsu biedru sveicienu un solidaritāti cīņā par darba ļaužu interesēm!

LSP priekšsēdētājs,
Eiropas Parlamenta VII sanāksmes deputāts
Alfrēds Rubiks

Rīga, 2015. gada 18. janvārī