Latvijas Sociālistiskā partija

Fotogrāfijas — II Pasaules kara Latvijā liecinieces

20.03.2015

Šodien mums ir grūti iedomāties, bet pirms 70 gadiem maijs kļuva par vienu no laimīgākajiem mēnešiem vēsturē. Karš beidzās un kopā ar to bombardēšana, ložu svilpoņa,  rūgtums par zaudētajiem cīņas biedriem. Mēs, kas zina par tā laika notikumiem no vēstures mācību grāmatām un vecmāmiņu un vectētiņu stāstiem, kara atbalsi vēl joprojām  redzam fotogrāfijās, kuras ir uzņēmuši  bezbailīgie fotožurnālisti. Ikviena Lielā Tēvijas kara fotogrāfija ir unikāla, kaut vai tāpēc, ka tā ir nofotografēta grūtos apstākļos. 

Fašistiskās Vācijas uzbrukums bija pēkšņs. Frontes līnija pārvietojās ātri. Tādēļ kaujas ar hitleriešiem 1941.gada vasarā Latvijā fotogrāfijās praktiski neatspoguļojās. Pašiem  sevi fotografēt karaspēka daļās bija aizliegts. Aizliegums neattiecās vienīgi   uz portretu un grupu fotogrāfijām. Korespondenti gāja līdzi armijas grupējumam un visu fiksēja. Tā lielu daļu uzņēmumu, kas ataino aktīvo karadarbību Latvijas teritorijā 1944. gadā , veica  korespondenti, kuri pārvietojās kopā  ar Baltijas fronti.

Fotokorespondenti strādāja arī Latviešu strēlnieku daļās. Strautmanis – strādājis Atsevišķajā strēlnieku rezerves pulkā, 308. un 201. latviešu gvardes strēlnieku divīzijās. Ž.Zvirgzdiņš -  strādājis  Atsevišķajā strēlnieku rezerves pulkā. I.Edvartovs  strādājis 201 latviešu strēlnieku divīzijā. O.Špronks aktīvi nodarbojies ar fotografēšanu 1. aviācijas pulkā. Miķelsons un N.Auziņš uzņēmis daudzus kadrus laikā, kad  Sarkanā Armija atbrīvoja Latviju 1944. gadā. Latviešu kara korespondenti ir ieguldījuši savu daļu milzīgajā Otra pasaules kara  foto arhīvā. 

Ja jūsu ģimenē ir tā laika fotogrāfijas un jūs vēlaties tās parādīt arī citiem, tad sūtiet mums. Mēs tās noteikti publicēsim.