Latvijas Sociālistiskā partija

Latvijas Sociālistiskā partija rīkoja Pirmā maija mītiņu

05.05.2015

Latvijas Sociālistiskā partija, tāpat kā katru gadu, rīkoja 1.maija mītiņu. Mītiņš bija veltīts darbaļaužu tiesību aizsardzībai un sašķeltības pārvarēšanai šajā cīņā. Šodien, vēl joprojām, Latvijas darbaļaudīm aktuālas ir prasības par sociālo taisnīgumu, pietiekamu darbavietu skaitu, drošiem darba apstākļiem un pienācīgu atalgojumu.

Šogad pasākums notika Vērmanes dārza estrādē, Rīgā. Tajā pulcējās apmēram 200 cilvēku. Cilvēkiem rokās bija plakāti, kas vēstīja: «Cīnies par labāku dzīvi!», «Darba algu darbspējīgajiem, sociālo nodrošinājumu- pārējiem! «Strādnieki saņem grašus, vadošie tērē miljonus», «Kapitālisms ir bankrotējis! «Valdošie! Beidziet iznīcināt savu tautu!».

Runātāji, kuru vidū bija dažādu paaudžu un tautību cilvēku, savas uzstāšanās laikā runāja par nepieciešamību cīnīties par darbaļaužu tiesībām. Latvijā šādai cīņai netiek pievērsta pienācīga uzmanība. Kaut gan tā laika, kad radās 1.maija svētki, problēmas ir aktuālas arī šodien. Kapitālisms nav spējīgs nodrošināt visiem normālus dzīves apstākļus.

- «Mūsu Latvijā 20% bagātākajai  iedzīvotāju daļai ienākumi ir 6 reizes lielāki nekā 20% nabadzīgāko iedzīvotāju. Vai tas ir taisnīgi? Bet kur ir mūsu protesta balss?- pie klausītājiem griezās Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks. Tagad ir četras brīvdienas. Arodbiedrības neko neorganizē, tikai sporta pasākumus. Bet tas, ka darbaļaudis grimst nabadzībā, arodbiedrības neuztrauc».

A.Rubiks aicināja aktīvāk cīnīties par savām tiesībām un iestāties Sociālistiskajā partijā, lai vienotos kopējā cīņā:
- «Sociālistiskā partija iestājas par to, lai vara tiešām piederētu tautai, bet nevis tikai formāli. Nāciet uz mūsu organizētajiem pasākumiem! Ņemiet līdzi savus radiniekus un kaimiņus! Stājieties Latvijas Sociālistiskajā partijā! Tikai tad, kad darbaļaužu prasības kļūs par masveida, valdība tajās ieklausīsies».