Latvijas Sociālistiskā partija

Kreiso partiju dalības metodes dažādu valstu parlamentu darbā

15.06.2015

Pagājušā gada martā Maskavā notika starptautiskais apaļais galda pasākums, kura tēma bija «Komunisti parlamentā un klašu cīņa ». Pasākumā piedalījās kreiso partiju pārstāvji no 21 valsts, kas darbojas Baltkrievijas, Grieķijas, Sīrijas, Vjetnamas, Japānas, Čīles, Francijas, Čehijas un Morāvijas, Portugāles un citu valstu parlamentos. Latviju  pārstāvēja Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Hristoļubovs.

Tikšanās mērķis bija apspriest svarīgas problēmas, kas ir saistītas ar kreiso partiju darbību parlamentos dažādā līmenī. Dalībnieki vienbalsīgi piekrita ļeņiniskajai pieejai, balstoties uz kuru, komunistiem ir jāstrādā parlamentos.  V.Ļeņins arī uzsvēra, ka  galvenais uzdevums- cīņa par sociālismu, par proletariāta varu, tāpēc ieteica netiekties pēc vietām parlamentā, bet nodarboties ar aģitāciju, izmantot buržuāzijas izveidoto aparātu, tās  noteiktās vēlēšanas, lai iepazīstinātu tautu ar sociālisma idejām. Svarīga parlamenta darbības forma ir darbs vietējās pašvaldības instancēs. Diskusija pie «apaļā galda » parādīja, ka kreisās partijas lielu uzmanību pievērš darbam šajā līmenī.

Kā ir norādīts Latvijas Sociālistiskās partijas programmā - partija izmantos visdažādākās parlamenta un ārpusparlamenta darbības formas, lai uzlabotu mūsdienu strādnieku, zemnieku, strādājošās inteliģences, jaunatnes, pensionāru, piespiedu bezdarbnieku ekonomisko,  sociālo un morālo stāvokli. Tajā pašā laikā partija neizvirza mērķi iesakņoties buržuāziskajā valdībā. Pamatīgs darbs tautas stāvokļa uzlabošanā notiks tikai tad, kad vara nonāks darba tautas rokās, kad tam radīsies objektīvi apstākļi.

Tagad šī pasākuma zinātniski analītiskais pārskats ir pieejams elektroniskā veidā. Un ikviens interesents var iepazīties ar partiju interesanto pieredzi no visdažādākajām valstīm.