Latvijas Sociālistiskā partija

Vācu nacistu zvērības rezultāti Latvijas teritorijā Lielā Tēvijas kara laikā

22.06.2015

Vācu nacistu zvērības rezultāti Latvijas teritorijā Lielā Tēvijas kara laikā. (dati uz 1945.g.,1 .febrūarī)

Nr.

 

Pilsēta,

apkrinķis

 

Kopā

Izvesti

uz Vāciju

Iznīcināti

Civil-iedzīvotāji

t.s.bērni

Padomju

kara-

gūstekņi

 

 

 

1

Rīga un

apkārtnes

179 000

5 000

130 400

309 400

36 386

2.

Daugaupils

40 000

 

124 800

164 800

9 000

3.

Jelgava

4 650

 

18000

22 650

6 000

4.

Rēzekne

11 000

1 000

35000

46 000

550

5.

Rīgas apkrinķis

760

2

401

1 161

505

6.

Daugaupils

apkrinķis

5 029

250

809

5 838

6 179

7.

Rēzeknes apkrinķis

4 199

1 045

429

4 628

4 539

8.

Lūdza un apkrinķis

3 000

 

19

3 019

2 008

9.

Grīva un apkrinķis

1 956

190

127

2 083

635

10.

Jēkabpils

4 000

 

4000

8 000

450

11.

Jelgavas apkrinķa

atbrīvotоs pagastos

649

 

7909

8 558

 

12.

Cēsis

590

32

46

636

2 285

13.

Cēsu apkrinķis

112

 

 

112

287

14.

Valka un pagasts

1 534

 

14

1 548

2 009

15.

Baltināva un apkrinķis

1 802

 

237

2 039

5 548

16.

Abrenes apkrinķis

2 158

506

2

2 160

3 778

17.

Bauska un apkrinķis

2 350

 

10

2 460

3 811

18.

Madona un apkrinķis

1 600

 

 

1 600

Nav datu

Kopā:

264 389

8 025

322 203

586 592

83 970


Avots:  LVVA, P-132, ap. 30, 1.26,lp. 176., Ziņojums b. J.Kalnbērziņam
Sagatāvoja - Inna Jakštas