Latvijas Sociālistiskā partija

Piemirsta Salaspils nāves nometnes filiāle Sauriešos

26.10.2015

Ceļojumu klubs “GEO”, kura dalībnieku lielāka daļa ir Latvijas Sociālistiskās Partijas pirmsorganizācijas “Spilve” locekļi, eksistē jau vairākus gadus. Viena no kluba aktivitāšu ievirzēm ir Latvijas vēsturisku vietu pētīšana. It īpaši dalībnieki interesējas par latviešu darbaļaužu cīņu pret ekspluatatoriem – dzimtbūtniekiem un muižniekiem, kapitālistiem, ierēdņiem, baltgvardiem, buržuāziskiem nacionālistiem, kā arī pret starptautiskā kapitāla izaudzētiem fašistiem un nacistiem un viņu noziegumiem Latvijas teritorijā. Pēc informācijas savākšanas un vietu apmeklējumiem visa informācija tiek publicēta atklātajos avotos. 

Daudzi jau droži vien dzirdēja, ka katru gadu Latvijas Sociālistiskā Partija un Sociālistiskā Jaunatne rīko piemiņas pasākumus memoriālā, kas tika uzbūvēts bijušās nacistu nāves nometnes “Salaspils” (Kurtenhof) vietā. 
Nesen kluba “GEO” pētnieki ir atraduši informāciju par to, ka, izrādās, šai nometnei bija sava “filiāle” Stopiņu pagastā, Sauriešu ciematā.
Nacisti un viņu brīvprātīgie atbalstītāji no vietējo iedzīvotāju skaita izmantoja Salaspils nāves nometnes ieslodzīto vergu darbu Sauriešu ģīpša karjeru raktuvēs.
Šeit joprojām rok ģipsi un strādā rūpnīca, kas ražo ģipškartona plāksnes un citus būvmateriālus. Likteņa ironijas pēc šī rūpnīca tagad pieder 1932. gadā Vācijā dibinātam uzņēmumam KNAUF. 

Vietā, kur devās pētnieki, ir vairākas pamestas applūdinātas karjeras. Vienas karjeras krastā savā laikā tika lemts uzstādīt piemiņas akmeņus par godu tiem, kas šeit gāja bojā noplicināti, grūtā vergu darbā vai dēļ slimībām. Akmeņu noformēšanas darbam tika pieaicināts vietējais tēlnieks, kura tēvs arī bija Salaspils nāves nometnes ieslodzītais. Akmeņi tika uzstādīti uz nelilelas pussalas. Piemiņas vietā bija nelilels ar elektriskiem lukturiem apgaismots laukums, bet tālāk ievietoja divus akmeņus. Uz viena ir uzrakstīti tie baigie gadi – 1942-1944, bet uz otra – teksts: ”Salaspils nāves nometnes filiāle Saurieši“.
2000-jos gados ģipša rakšanu šajā karjerā pārtrauca, līdz ar to tika pārtraukta arī gruntsūdeņu atsūknēšana. Rezultātā ūdens līmenis karjerā strauji pacēlies.

Kad pētnieku grupa atbrauca uz šo vietu pētniecisko darbu veikšanai, viņi ieraudzīja tikai mirušo applūdināto koku un lukturu stabu galotnes, kā arī 3-5 cm augstu virs ūdens viena no piemiņas akmeņiem augšējo daļu, kas bija praktiski nesaredzama. Pētnieki zem ūdens izpētīja laukumu un akmeņus, kas tagad atrodas ap 70 m tālu no krasta, nofilmēja un nofotografēja visu, kas likās interesants. Dotajā brīdī laukums un akmeņi atrodas apmēram 1.7-1.8 m dziļumā. Ūdens karjerā ir ļoti dzidrs un labā laikā, kad nav vēja un viļņu, uzrakstus var lieliski saskatīt, tiekot pie akmeņiem peldus vai ar laivu.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Ūdens līmenis karjerās pie Sauriešiem pakāpeniski paceļas, applūdināšanai tiek pakļauta ne tikai šī piemiņu vieta, bet arī kotedžu ciemats, kas strauji izaudzis “treknajos gados” Sauriešu karjeru krastos. Tur pārsvarā dzīvo latvijas buržuāzija un ierēdņi. “Biezo” iecienītā apbūves vieta, kas likās tik pievilcīga, izrādījās ne pārāk veiksmīga hidroģeoloģijas ziņā. Augsts gruntsūdeņu līmenis, kura dēļ karjeras tika strauji un nekontrolējami piepildītas pēc to atsūknēšanas pārtraukšanas, izraisīja kotedžu pagrabu applūdināšanu.

Teorētiski šo problēmu varētu atrisināt izrokot ūdens atvadu līdz tuvākai upei, lai izvairītos no liekā ūdens. Bet šeit par galveno šķērsli kļuva, lai cik jocīgi tas neskanētu, jauno saimnieku pārspīlēts buržuāziskums un privātīpašnieciskie ieradumi. Plānotajam ūdens atvadam būtu jāiet caur kaimiņu pagasta privātajiem zemes īpašumiem, un vienoties ar to īpašniekiem nekādīgi neizdodas.

Pēc piemiņu vietas izpētes “GEO” ekspedīcijas dalībnieki pagodināja kritušos Salaspils nāves nometnes Sauriešu filiāles ieslodzītos ar klusuma minūti. 

Aktīvās atpūtas kluba “GEO” ģeogrāfijas biedrība