Latvijas Sociālistiskā partija

Latvijas Sociālistiskā partija 7. novembrī sarīkoja mītiņu «Par sociālo taisnīgumu»

09.11.2015

Pasākums notika Rīgā Grīziņkalnā, 1905.gada parkā. Mītiņa laikā tika aktualizēti jautājumi par problēmām sociālajā jomā Latvijā, tostarp par bezdarbu, masveida darbaspēka emigrāciju, maternitātes un bērnu sociālās aizsardzības problēmām, par medicīnas pakalpojumu nepieejamību, par niecīgām pensijām. Mītiņā piedalījās Latvijas Sociālistiskās partijas Saeimas, Rīgas Domes deputāti, kā arī strādnieki, studenti, pensionāri.

1.jpg

Mītiņā laikā tika pieņemta deklarācija:

  1. Sastādot gada budžetu, atzīt sociālo sfēru par primāro. Valstij ir jāaizstāv tās iedzīvotāju intereses, nevis transnacionālo kapitālu.
  2. Uzlikt par pienākumu ar likumu nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni visiem valsts iedzīvotājiem, no viņiem iekasētajiem nodokļiem. Tai skaitā: atjaunot izdzīvošanas minimuma aprēķina sistēmu, pretstatā neadekvātai koncepcijai “minimālā ienākuma līmenis” noteikt minimālo algu un pensijas līmeni ne zemāku par izdzīvošanas minimumu.
  3. Mainīt valsts lomu ekonomikā. Situācijā, kad izmirst veseli reģioni, valstij nav tiesību būt par sveša privātīpašumu sargu. Valsts var un tai būtu jāizstrādā reģionu un ekonomikas nozaru attīstības programmas, tai jāpiedalās labumu ražošanā un darba vietu radīšanā, valdībai būtu jāformējas pēc profesionālās principa, bet nevis pēc partijas piederības principa.