Latvijas Sociālistiskā partija

Latvijas Sociālistiskā partija sāk gatavoties pašvaldību vēlēšanām

09.12.2015

2015.gada 5.decembrī notika Latvijas Sociālistiskās partijas XIX kongress. Tajā piedalījās dalībnieki no visas Latvijas. Delegātu nacionālais sastāvs (bija pārstāvētas astoņas tautības) pilnībā atspoguļo Sociālistiskās partijas internacionālo veidošanas principu.

Apsveikuma vēstuli delegātiem atsūtīja Saskaņas partijas valdes priekšsēdētājs Nils Ušakovs. Tajā viņš rakstīja, ka mūsu sadarbība ir izturējusi laika pārbaudi, un mēs esam pārliecināti- uz mums var paļauties. Mēs kopā izvirzām mērķus un kopā tos sasniedzam. N.Ušakovs izteica arī visdziļāko cieņas apliecinājumu savam draugam Alfrēdam Rubikam. Saskaņā ar dienas kārtību, tika nolasīts partijas valdes ziņojums. Ar ziņojumu uzstājās partijas priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Pirmajā ziņojuma daļā viņš pievērsa uzmanību  saspīlētajai starptautiskajai situācijai pasaulē. A.Rubiks runāja arī par to, ka Latvijas Sociālistiskā partija pastāvīgi iestājas pret ASV imperiālistu, ES un NATO iejaukšanos Ukrainas iekšējās lietās.  Sociālistiskā partija piekrīt tam, ka cilvēkus, kas meklē patvērumu  no kara, ir jāglābj un jāuzņem, tāpat kā Lielā Tēvijas kara gados latviešus uzņēma Krievija un citas PSRS republikas, tāpat kā Eiropa tagad uzņem Latvijas ekonomiskos bēgļus.  Tajā pašā laikā partija pieprasa valdībām un ANO izstrādāt rīcības plānu, lai nevarētu uzsākt karu pret tautām, kā tas bija Irākā, Afganistānā, Sīrijā, Ēģiptē. Kara uzsākšanas novēršana ir galvenais veids, kā cīnīties ar bēgļu pieplūdumu.

Ziņojumā tika skartas tēmas, kas ir saistītas ar partijas darbu un tās biedru skaita palielināšanu. Piemēram, tika runāts par partijas biedriem, kas ir devušies darba meklējumos uz ārzemēm un, tāpēc nevar pildīt partijas uzdevumus. Varbūt vajag padomāt par partijas biedra, kas uz laiku strādā ārpus Latvijas, statusa ieviešanu. Kritiski tika novērtēta pašreizējā valsts valdība. Latvijā aizvien vairāk un vairāk naudu tērē aizsardzībai, it kā mums tūlīt kāds gatavotos uzbrukt. Tajā paša laikā izglītību, medicīnu un zinātni finansē no pāri palikušajiem līdzekļiem.

Ziņojumā tika izvirzīti četri uzdevumi partijas nākotnes darbam:

 1. Pabeigt partijas Programmas jaunās redakcijas izstrādi. Programmas pamatā ir jābūt partijas redzējumam uz situāciju pasaulē, Latvijā un partijā, un jāizvirza tādi konkrēti uzdevumi, kas radīs cilvēkiem vēlmi iet kopā ar Sociālistisko partiju.
 2. Rūpīgi jāizvēlas deputāti kandidāti nākošajām vēlēšanām gan no partijas rindām, gan no tās atbalstītāju vidus. Ziņojumā tika arī runāts par to, ka  partijas valde uzskata- ir mērķtiecīgi turpināt tradīciju un 2017.gada pašvaldību vēlēšanās sadarboties ar partiju Saskaņa, apvienību Saskaņas Centrs un citām kreisajām un  kreisi centriskajām partijām un sabiedriskajām organizācijām. 
 3. Pastiprināt savu darbu darbaļaužu, jaunatnes vidū, kā arī veikt aktīvu darbību arodbiedrībās.
 4. Izveidot nelielas darba grupas, lai sagatavotu pirmsvēlēšanu programmas par dažādiem ekonomiskajiem un sociālajiem jautājumiem. 

Pēc tam ar ziņojumu uzstājās partijas priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Hristoļubovs. Ziņojuma tēma- partijas Programmas jaunās redakcijas projekts. Tā ir partijai svarīga tēma, un tai jāvelta atsevišķi panti. Debates, pēc šiem diviem ziņojumiem, parādīja, ka partijas biedri ir  ieinteresēti partijas attīstībā un jaunu darbības veidu meklēšanā. Izskanēja dažādi priekšlikumi un kritiskas piezīmes. Kongresa izskaņā tika pieņemtas vairākas rezolūcijas, un ar to pilnu tekstu mēs jūs iepazīstināsim tuvākajā laikā. Ar ziņojumu par Revīzijas komisijas darbu uzstājās tās priekšsēdētāja Inna Jakšta.