Latvijas Sociālistiskā partija

Latvijas Sociālistiskā partija strādā pie savas Programmas atjaunošanas

16.12.2015

Latvijas Sociālistiskās partijas XIX kongresa laikā tika nolasīts Sergeja Hristoļubova ziņojums par partijas Programmas jaunās redakcijas projektu. Fakts ir tāds, ka pašreizējā Programma pastāv jau 11 gadu. To pieņēma 2004.gada decembrī.  Pa šo laiku ir notikušas daudzas pārmaiņas gan pasaulē, gan Latvijā.  Pamatojoties uz to, pagājušajā gadā pieņēma lēmumu par jaunas Programmas redakcijas izstrādāšanu.  Tāpēc tika izveidota speciāla komisija, un par tās priekšsēdētāju kļuva Sergejs Hristoļubovs. Visu gadu tā strādāja, saņēma priekšlikumus no partijas pirmorganizācijām, un tagad  kongresa delegātiem apspriešanai iesniedza partijas Programmas jaunās redakcijas projektu.

Kā uzsvēra S. Hristoļubovs- runa ir tieši par Programmas jauno redakciju, bet nevis par jaunu partijas politisko kursu. Sociālistiskās partijas kurss paliek iepriekšējais –pretī taisnīgākai un sociāli aizstāvētākai sabiedriskajai iekārtai, pretī sociālisma uzvarai. Pati Programma, salīdzinot ar iepriekšējo variantu, ir kļuvusi lakoniskāka. Akcents tiek likts uz to, kas ir jāīsteno mūsdienu politiskajā un ekonomiskajā situācijā.

Piedāvātajā jaunās redakcijas projektā ir trīs daļas. Pirmā- Latvijas mūsdienu ekonomiskā un politiskā stāvokļa raksturojums. Otrais- Latvijas Sociālistiskās partijas galvenie darbības virzieni mūsdienu apstākļos. Trešais-  Pašreizējie partijas uzdevumi un darbs tautas masās.

16dec.jpg

Programma beidzas ar šādiem vārdiem- LSP tiek izvirzīti sarežģīti uzdevumi, kuru realizēšana prasīs lielu visu tās biedru pūliņus.  Bet ne jau Sociālistiskā partija ir tā, kas noveda valsti līdz tādam bēdīgam stāvoklim, un normalizēt situāciju šodien tiešām nav viegls uzdevums. Bet vai mēs esam gatavi klusībā noskatīties, kā jūsu bērniem atņem nākotni, kā iet bojā Dzimtene, tikai tāpēc, ka tās glābšana šķiet grūti paveicama? Nē? Tad glābsim to kopā!

Līdz nākamā partijas kongresam ir jāsagatavo Programmas galīgā redakcija. Komisija, kas ir atbildīga par jaunās redakcijas izstrādi, gaida priekšlikumus un kritiskas piezīmes.