Latvijas Sociālistiskā partija

Audriņu ciemata traģēdija

04.01.2016

12 kilometru attālumā uz Ziemeļiem no Rēzeknes pilsētas atrodas Audriņu pagasts. Šodien Audriņu pagasta iedzīvotāji, kuru skaits ir nedaudz vairāk par tūkstotis iedzīvotāju, dzīvo vienkāršu lauku dzīvi, taču 74 gadus atpakaļ šis pagasts nacistu un viņa līdzdalībnieku, vietējo kolaboracionistu rokām tika pilnībā iznīcināts. Šīs vietas vēl joprojām glabā atmiņas par nevainīgi nogalinātajiem. 

1941. gada decembrī Audriņu ciema iedzīvotāja Aņisja Glušneva savā mājā slēpj un kopj piecus, vārgus sarkanarmiešus, kuri bija bēguši no Rēzeknes karagūstekņu nometnes. Viens no bēgušajiem bija mājas īpašnieces vecākais dēls Radions, kurš vēl pirms kara strādāja padomju milicijā. 18. decembrī, nedaudz atlabstot, kareivji nolēma doties uz mežu pie partizāniem. Tieši tad, Rēzeknes 2. iecirkņa policistu Ludborža un Uļjanova patruļas laikā, tika pamanīti bēgļi. Aizturēšanas laikā, sarkanarmieši pretojās, kā rezultātā gāja bojā viens policists un viens sarkanarmietis, pārējiem izdodas bēgt. Daļa policistu devās uz mežu bēgušo meklējumos. Policistiem izdevās tos panākt, taču apšaudes laikā tika zaudēti 3 cilvēki, soda veicēji atgriezās atpakaļ. Neveiksme viņus saniknoja.

Atriebjoties hitlerieši rīkoja iebiedēšanas akciju: 1942. gada 2. janvārī līdz pamatiem nodedzināja Audriņu ciematu, visus ciema iedzīvotājus aizveda uz Rēzeknes cietumu. Nākamajā dienā visi 170 ciema iedzīvotāji tika nošauti Ančupānu mežā, bet 4. janvārī, Rēzeknes tirgus laukumā tika īstenots paraugsods, kur tika nošauti 30 ciema vīrieši.

Rīgā, 1965. gadā no 11. līdz 30. oktobrim, VEF rūpnīcas kultūras pilī, tika skatīts kriminālprocess pret fašistu grupas pakalpiņiem. Cita pēc citas tika atklātas šausmīgas masveida slepkavību, Rēzeknes apgabala padomju cilvēku spīdzināšanas ainas. Diemžēl, trīs vietas uz apsūdzēto sola bija tukšas: Padomju vadība pieprasīja izdot trīs Rietumos dzīvojošos – Maikovski, Eiheli un Puntuli, taču tie netika izdoti, viņiem tika piespriests nāvessods neklātienē.

4jan.jpg

Jau 15 gadus pēc kārtas Latvijas Sociālistiskā partija organizē piemiņas braucienus uz šīm traģiskajām vietām. Katru gadu, 4.janvārī, autobusi dodas uz Audriņiem, lai pie pieminekļa noliktu ziedus 200 traģiski bojā gājušiem Audriņu iedzīvotājiem, tālāk ceļš ved uz Ančupānu memoriālu, Ančupāna mežā, kur masveidā tika nogalināti cilvēki, jāatzīmē, ka tikai Rēzeknes novadā kopumā fašisti ir atņēmuši dzīvību 15 199 iedzīvotājiem, tai skaitā 2045 bērniem, tai skaitā netiek ņemti vērā kara gūstekņi, kuri tika slepkavoti tūkstošiem. Pēdēja piemiņas pieturvieta ir pie Rēzeknes Tirgus laukuma (kādreiz cietuma), kur publiski tika nošauti 30 Audriņu iedzīvotāji.