Latvijas Sociālistiskā partija

Konference par tēmu «Maza apjoma piekrastes zvejas aizsardzība»

04.10.2016

No 7.-8. septembrim Eiropas Parlamenta ēkā Briselē notika divu dienu konference par tēmu «Maza apjoma piekrastes zvejas aizsardzība», ko organizēja Eiropas Parlamenta grupa GUE/NGL («Eiropas Apvienotie kreisie spēki/. Ziemeļvalstu Zaļie kreisie spēki»). Latvijas Sociālistiko partiju tajā parstāvēja partijas pirmorganizācijas «Spilve» pirmais sekretārs Aleksandrs Petrovs.

Ziņotāji no dažādām valstīm runāja par tādiem jautājumiem, kā darba ņēmēju tiesības un drošība jūrā, sieviešu loma zivsaimniecības nozarē, lielo starpvalstu zvejniecības kompāniju sadarbības ietekme uz maza apjoma zvejniecību. Par katru no šiem jautājumiem notika arī diskusija, kuras laikā varēja izteikties visi klātesošie.

Kopumā, par divu dienu tikšanās vadmotīvu kļuva neapmierinātība ar Eiropas Savienības politiku attiecībā pret sabiedrībām, kuru darbība ir saistīta ar piekrastes zvejniecību, proti: šīs nozares stingrā centralizācija, nespēja saprast šajā sfērā strādājošo cilvēku objektīvās vajadzības. Savdabīgu tikšanās “rezumējumu” izteica biedrs no Spānijas, ar skanīgu uzvārdu Kastro, kas aicināja visus klātesošos saprast, ka pati par sevi kapitālistiskā sistēma un tirgus ekonomika apšauba sīkzvejniecības eksistenci. Viņa domu papildināja biedri no Īrijas un Vācijas, kas īpaši uzsvēra sadarbiebības nepieciešamību apvienotās kreiso spēku organizācijas ietveros, lai cīnītos par savām tiesībām - jo tikai cīnoties cilvēks var iegūt savas tiesības.