Latvijas Sociālistiskā partija

Grozījumi Darba likumā kaitē strādājošo interesēm

06.04.2017

2017.gada 23.februārī Valsts sekretāru sanāksmē tika iesniegti grozījumi Latvijas Republikas Darba likumā. Jaunajā likumprojekta redakcijā paredzētas izmaiņas Darba likuma 68.pantā ‘’Piemaksa par darbu virsstundās un svētku dienās,’’ kas uzliek darba devējam par pienākumu apmaksāt strādājošajiem pirmās divas darba virsstundas 50% apmērā no pamatalgas. Pašreizējā likumdošanas norma liek darbadevējam apmaksāt pirmās divas darba virsstundas 100% apmērā no pamatalgas.

Pašreizējā likumdošana nosaka arī iespēju strādājošajam noslēgt darba līgumu ar vairākiem darbadevējiem, kas ļauj nodrošināt ģimeni maiņu darbā strādājošiem darbiniekiem. Ierosinātās izmaiņas piešķirs darbadevējam tiesības uzteikt darba līgumu, ja darbadevējs uzskatīs, ka viņa interesēm kaitē darbinieka noslēgtais darba līgums ar citu darbadevēju. Par darba ņēmēja interesēm Latvijas valsts kā jau vienmēr domā vismazāk.

Jaunajā likumprojektā paredzētas izmaiņas 145.pantā, kas pieļautu iespēju darbadevējam neieskaitīt un neapmaksāt arī pusdienu pārtraukumu. Pašreizējā likumdošana noteic, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības uz apmaksātu atpūtas laiku, ja darbdiena pārsniedz sešas stundas, savukārt aizliegumam pamest darbavietu darba laikā ir jābūt pamatotam un norādītam darba līgumā.

Latvijas Sociālistiskā partija uzskata, ka iesniegtās izmaiņas Darba likumā ir atklāti vērstas pret darba ņēmēju interesēm un aicina visus strādājošos, arodbiedrības, kā arī sabiedriskās organizācijas apvienoties organizētā protestā pret šo izmaiņu ieviešanu.