Latvijas Sociālistiskā partija

Atvadu vārdi Jeļenai Kuzminai

28.06.2017

Šā gada 21.jūnijā, pašā vasaras vidū pēc retas un bīstamas slimības zliesmojuma 43 gadu vecumā apstājās pukstēt Ļenas sirds. Tikko bija iegūts maģistra grāds nodokļu un muitas administrēšanas zinībās, tik daudz ieceru un plānu bija sakarā ar jauno darba vietu, kur bija nostrādāti vien daži mēneši…

Ļena vienmēr gribēja mācīties, nemitīgi apgūt kaut ko jaunu. Maģistrantūrai ātri būtu sekojusi doktorantūra. Jau no 15 gadu vecuma Jeļena Kuzmina sāka praktiski apgūt preses izdevumu veidošanu - no izdevumu maketēšanas līdz klajā laišanai. Pēc tam viņa strādāja pie grāmatu veidošanas, nodibināja savu grāmatu izdevējdarbības firmu. Šīs grāmatas ir patīkami paņemt rokās. Viss ir nostrādāts eleganti, atbilstoši Latvijas poligrāfistu senajām, labajām tradīcijām.

Tie, kas Ļenu pazina, apbrīnoja viņas uzcītību. Viņa mēdza sacīt, ka visu var izdarīt, ja galva un rokas ir īstajā vietā. 

Dažkārt viņas drosme biedēja cilvēkus, bet viņu pašu nē. Bīstamajos deviņdesmitajos gados viņa viena pati pie stūres brauca simtiem kilometru cauri vienmuļiem sniegotiem ceļiem uz ziemas sesijām Maskavas poligrāfijas augstskolā, kur toreiz mācījās.

Divas reizes Jeļena Kuzmina ir smagi cietusi autoavārijās, pārvarējusi sāpīgu un ilgu ārstēšanos. Abas reizes viņa spēja piecelties un iet pa dzīvi no jauna ar paceltu galvu.

Likās, ka visi veiksmes stāsti ir sacerēti viņai. Tā arī bija līdz liktenīgajam 21.jūnijam, kad slimība-slepkava piezagās un pieveica savu upuri ātri un nežēlīgi.

Šai saulē nu palicis vīrs Aleksandrs un meita studente Elīna, dēliņam Sašam vēl tikai 11 gadu, un mēs - draugi un domubiedri, kas vēl nespēj aptvert notikušo.   

Avīzes, dokumentu krājumi, grāmatas - tas ir palicis šai saulē, bet par vienu labu, gudru, godīgu un atsaucīgu cilvēku esam kļuvuši nabagāki.

Izsakot visdziļāko līdzjūtību Jeļenas Kuzminas ģimenei un tuviniekiem, novēlam viņai vieglas smiltis un sērojam par tik pāragro un traģisko likteņa triecienu.

Draugi un domubiedri