Latvijas Sociālistiskā partija

Valdošie cīnās nevis par latviešu valodu, bet par iespēju dzīvot uz tautas rēķina

23.01.2018

Latvijas vara ir uzkrājusi milzīgu pretenziju klāstu no valsts iedzīvotāju puses. Katru gadu, pieņemot lēmumus, kuri ietekmē ikviena cilvēka un katras ģimenes dzīvi mūsu valstī, valdošie turpina rīkoties sev pietuvināto atsevišķu cilvēku un sociālo grupu interesēs. Visa valsts politika ir vērsta tikai uz to, lai pie varas esošie un viņiem pietuvinātie varētu uzkrāt sev arvien lielākus materiālos labumus; tiek pieņemti jauni likumi, paaugstināti nodokļi, kā arī sadalīti ministru portfeļi. Pavisam cita attieksme ir pret darbaļaužu, kuru rokām tiek veidots nacionālais kapitāls, pamatvajadzībām. Uz jebkuras nozares strādājošo likumīgajām prasībām parasti skan tradicionālā atbilde: “Valstij vairāk nav naudas! Samierinieties ar to!” Kaut arī šāda atbilde nevienu nepamierina, nekas neliecina, ka kaut kas varētu mainīties, jo gandrīz vienīgā tautas protesta izpausme pagaidām ir masveida emigrācija.

Lai saglabātu varu savās rokās pretēji tautas vairākuma gribai, valdošie politiķi ciniski un visai veiksmīgi veido, uztur un pastiprina plaisu iedzīvotāju vidū. Nekādi morāli vai ētiski šķēršļi valdošo izpratnē neeksistē, ja runa ir par savas varas saglabāšanu. Pat mūsu bērnu likteņi tiek nežēlīgi izmantoti politiskajās rotaļās.

Kārtējo reizi cenšoties noturēties pie varas, labēji nacionālās partijas sākušas “apstrādāt” to vēlētāju daļu, kuri joprojām ļaujas manipulēšanai ar provokatīvajiem paņēmieniem. Diemžēl nodeldētais sauklis: “Krievi nāk!”, “Latvieti, nepadodies!” tagad tiks izmantots kā aizliegums Latvijas mazākumtautību skolēniem apgūt izglītību dzimtajā valodā, un ne latviešu iedzīvotāju piespiedu administratīvu asimilāciju. Šis zemiskais paņēmiens nekādā veidā nav saistīts ar izglītības kvalitātes uzlabošanu un daudznacionālas sabiedrības konsolidāciju. Galvenais mērķis joprojām ir nepieciešamība izdarīt visu, lai traucētu latviešu un krievvalodīgo vēlētāju kopīgai nostājai, izvirzot pamatoti striktas sociāli ekonomiskās pretenzijas par tautu sen aizmirsušai varai.     

Latvijas Sociālistiskā partija kategoriski nosoda provokatīvo izglītības reformu. Mēs kategoriski iebilstam pret tādu politiku, kuras rezultātā tiek šķelta sabiedrība un veidoti apstākļi manipulēšanai ar iedzīvotāju jūtām, lai valdošo mazākums varētu turpināt dzīvot uz tautas rēķina.


Latvijas Sociālistiskās partijas XXI kongresa rezolūcija
2017.g. 16.decembris
Rīgā