Latvijas Sociālistiskā partija

Izglītības reformas mērķis – bankrotējušo politiķu cerība noturēt varu savās rokās

05.04.2018

Lēmumu par mazākumtautību skolu pāriešanu uz mācībām tikai valsts valodā, pieņēma augstākās Latvijas varas instances. Šādi rīkojoties, vadošie politiķi, kuriem patīk pasvītrot savu uzticību augstākiem demokrātijas principiem, rupji pārkāpj cilvēktiesības vismaz trešdaļai vēlētāju un nodokļu maksātāju, liedzot viņu bērniem iegūt kvalitatīvu izglītību, kura balstās uz tām pašām nacionālām un ģimenes vērtībām, kā latviešiem.

Tādu lēmumu nevar nosaukt ne par tālredzīgu, ne par gudru. Šāda lēmuma negatīvās sekas daudznacionālajai Latvijas sabiedrībai ir acīmredzamas un neizbēgamas. Taču Latvijas valdošajiem politiķiem neeksistē nekādas pieļaujamās robežas, kad jācīnās par savas varas noturēšanu. Tādēļ nu ir uzsākta izglītības reforma, lai, tai sekojoša šķelšanās sabiedrībā, piesegtu visas valsts izlaupīšanu ar dažādu afēru un mahināciju palīdzību, kā, piemēram, OIK un veselu valsts ekonomikas sektoru sagraušanu, kā tas vēl nesenā pagātnē notika ar banku sektoru.

Latvijas Sociālistiskā partija pilnībā izprot vecāku organizāciju sašutumu un solidarizējas ar protesta akcijām pret valdošo uzsākto izglītības reformu. Mēs arī uzskatām par lietderīgu pieteikto tiesiskās cīņas eļu par reformas, kuras mērķis ir likvidēt izglītību krievu valodā- atcelšanu. Mēs izsakām atbalstu “Saskaņas” deputātu frakcijas iniciatīvai Latvijas Republikas Saeimā.

Mēs aicinām visas Latvijas sabiedriskās un politiskās organizācijas kategoriski nosodīt izteikumus un darbības, kuras veicina starpnacionālo sašķeltību un jebkuras mūsu valstī dzīvojošās nacionālās vai tautas grupas tiesību un interešu ierobežošanu. Jau daudzus gadus mūs vada, izmantojot seno romiešu principu: “Skaldi un valdi!”. Mēs ierosinām beidzot pielikt tam punktu un balstīt turpmāko Latvijas iedzīvotāju dzīvi uz internacionālās solidaritātes principiem.

Latvijas Sociālistiskās partijas valde