Latvijas Sociālistiskā partija

Sveicam b. Albertu Pāže!

14.11.2013

130. Latviešu strēlnieku korpusa
un latviešu partizānu brigāžu
 veterānu biedrības Valdes priekšsēdētājam
biedram Albertam Pāže

Augstu godātais biedri Albert Pāže!

Latvijas Sociālistiskās partijas vārdā sirsnīgi sveicu Jūs  90 gadu Jubilejā!

Jūs esat nodzīvojis skaistu darba un cīņu pilnu mūžu un atstājis bagātīgu dzīves pieredzi nākošajām paaudzēm.
Vienmēr un visur Jūs esat bijis godīguma un darba mīlestības, atbildības un sirsnīgas attieksmes pret līdzgaitniekiem paraugs.

Liels ir Jūsu ieguldījums cīņā pret  vācu fašistiskajiem iebrucējiem Otrajā pasaules karā, Latvijas tautsaimniecības atjaunošanā pēckara gados. To visu ir augsti novērtējusi Jūsu darba un cīņu biedri ievēlot par 130. Latviešu strēlnieku korpusa un latviešu partizānu brigāžu veterānu biedrības Valdes priekšsēdētāju.

Latvijas Sociālistiskā partija pateicas Jums par sadarbību veterānu pasākumu rīkošanā un atbalstu partijas pasākumos. Mēs augsti vērtējam Jūsu ieguldījumu Lielā Tēvijas kara veterānu problēmu risināšanā un principiālo nostāju aizstāvot cīņu biedru intereses.

Novēlam Jums vēl daudz saulainu dienu, možu garu un labu veselību!


Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs
Eiropas parlamenta deputāts
Alfrēds Rubiks


2013.gadā 12.novembrī
Rīgā