Latvijas Sociālistiskā partija

Alfrēda Rubika runa Eiropas Parlamenta sesijā 2013.g. 20. novembrī

21.11.2013

Mūsu politiskā grupa ir neapmierināta ar Kopējās lauksaimniecības finansēšanas samazinājumu 2014.-2020.gadiem un ar to, kā Komisija, izstrādājot deleģētos tiesībaktus ignorē iepriekš sasniegtās vienošanās par daudziem KLP aspektiem.

Mēs uzskatām, ka Komisijas priekšlikums, kas nozīmē finansēšanas iesaldēšanu 2014.-2020.gadiem 2013.gada griestu līmenī nebūs pietiekams, lai finansētu ES pašreizējās Kopējās lauksaimniecības politikas prioritātes. Savienības budžeta finansējums ir jāatgriež pie īstas pašu resursu sistēmas, kas paredzēta Romas līgumā un pēc tam noslēgtos līgumos.

Izskatās, ka sarunas Padomē notiek it kā divās pretējās nometnēs, ko vada neto maksātājas ES budžetā dalībvalstis no vienas puses un neto saņēmējvalstis no ES budžeta no otras puses.

Ir pilnīgi atbalstāma ES dalībvalstu vadītāju vienošanās, ka visām dalībvalstīm 2019.gadā jāsaņem tiešmaksājums, kas nav mazāks par 196 Eiro/ ha. Tomēr, Latvija saņems mazāk. Vai tiešam budžetā nav atrodami šie 1,47 milj. eiro? Neticu. Kaut vai uz labākas pārvaldības rēķina.

Mana politiskā grupa balsoja pret finansējuma samazinājumu KLP, jo runa ir par visu Eiropas Savienības iedzīvotāju nodrošināšanu ar pilnvērtīgu pārtiku. Un tam nauda ir jāatrod.