Latvijas Sociālistiskā partija

Pie varas esošo pasakas – opijs darbaļaudīm

01.01.2019

Latvijas Sociālistiskās partijas XXII kongresa rezolūcija

Vairākas problemātiskās parādības, kas Latvijā bija vērojamas tūlīt pēc atgriešanās pie kapitālisma, mērķtiecīgi uzņēma apgriezienus un kļuva par sistēmas krīzi. Īpaši uzskatāmi tas bija redzams, kad 2008. gadā, sākoties pasaules ekonomiskajai krīzei, tā sasniedza savu smaili. Kad Latvijā tūkstošiem ģimeņu cīnījās burtiski par izdzīvošanu, kapitālisma „advokāti” bez jebkādiem loģiskiem argumentiem nolaidās līdz banāliem meliem. Regulāri tiražētās pasakas par Latvijas ekonomikas „panākumu vēsturi” republikas darba cilvēkiem, kuru lielākā daļa tikai ar pūlēm izdzīvo, knapi savelkot galus kopā, neko citu kā vien aizkaitinājumu neizraisa. Taču šiem meliem ir nopietnākas sekas: valstsvīri atzīstas savā nespējā saskatīt un atrisināt valsts iedzīvotāju vitāli svarīgās vajadzības. To, ko vēl nesen sauca par problēmu, tagad – par panākumiem. Masveida emigrācija, kas iztukšo valsts ekonomiku, pēkšņi izrādās, esot iegūtās brīvības un atvērtības pasaulei rezultāts.

Neoliberālā ekonomiskā politika, pareizināta ar varas nekompetenci, ir novedusi valsti strupceļā. Atbildot uz permanentām nodarbinātības, veselības aizsardzības un izglītības problēmām, pirktspējas kritumu ne tik vien pensionāriem, bet arī strādājošajiem Latvijas iedzīvotājiem, tiek piedāvāts prātojums par izeju no krīzes un nepieredzētu IKP izaugsmi. Vienlaikus tiek viltīgi noklusēts, ka šim rādītājam, kas atkarīgs no banāla cenu kāpuma, pagaidām vēl pieejamiem eirofondu līdzekļiem, spekulatīvām operācijām un daudz kam citam, nav nekā kopēja ar iedzīvotāju vairākuma dzīves līmeņa noteicējiem.

  Latvijas iedzīvotāju saprātīgas un plānveidīgas labklājības celšanas vietā varas iestādes regulāri novirza sabiedrības uzmanību sadomātu vai arī pašu nekompetences dēļ radušos problēmu virzienā. Tiek izmantots viss, kas ienāk prātā, lai tikai nevajadzētu uzņemties atbildību par pašu rīcības bēdīgajiem rezultātiem. Tāda politika neizbēgami noved pie tālākas labklājības pasliktināšanās, materiālās noslāņošanās pieauguma un spriedzes palielināšanās sabiedrībā.

Latvijas Sociālistiskā partija aicina darbaļaudis kritiski izvērtēt varas iestāžu mierinošos spriedelējumus par iziešanu no krīzes un pārliecinošu ekonomikas kāpumu valstī. 

Varas politikas kursa galvenā veiksmes mēraukla ir cilvēks. Ja viņu apmierina labklājības līmenis, cilvēcisko un ģimenisko vērtību cieņas pakāpe ne vien materiālo, bet arī garīgo vajadzību nodrošinājums valstī, viņš pēc tā visa nedosies uz svešām zemēm. Tagad pie mums tā nav.

Kurss, ko ārvalstu kuratoru vadībā īsteno Latvijas valdība, ved bezizejā.

Latvijas darbaļaudis, apvienojieties arodbiedrībās, lai organizēti cīnītos par savām interesēm! Neticiet valdošo aprindu pasaciņām – tas ir opijs darbaļaužu apziņai!

2018. gada 15. decembrī
Rīgā