Latvijas Sociālistiskā partija

60 gadi Kubas Revolūcijai!

06.01.2019

1959.g. 1. janvārī visu Pasauli aplidoja vēsts par Kubas Revolūcijas Uzvaru. Tas kļuva par vienu no zīmīgākajiem XX gadsimta notikumiem, lielāko kapitālistu sagrāvi Rietumu puslodē. 

Revolucionāro spēku uzvara ar Fidelu Kastro priekšgalā, kārtējo reizi apstiprināja marksisma teorijas pareizību, vainagojās ar pirmās sociālistiskās valsts izveidošanos Amerikas kontinentā.


Sociālistiskā Kuba, nežēlīgas ekonomiskās ASV blokādes apstākļos, izveidoja un saglabāja vienu no labākajiem bezmaksas medicīnas un izglītības modeļiem Pasaulē. Brīvības sala kļuva par cīņas piemēru Dienvidamerikas un Āfrikas apspiestajām un paverdzinātajām tautām, iedvesmoja miljoniem darba cilvēku visos kontinentos.

Lai dzīvo brīva un neatkarīga Kubas tauta, pati savas nākotnes noteicēja!

 LSP Valde