Latvijas Sociālistiskā partija

GUE/NGL konference “Lokāla pretošanās labēji radikālām Eiropas kustībām”

04.02.2019

Š.g. 30.-31.janvārī Latvijas Sociālistiskās partijas pārstāvis piedalījās Eiropas Parlamenta “Eiropas apvienoto kreiso un Ziemeļvalstu zaļo” frakcijas (GUE/NGL) organizētajā konferencē “Lokāla pretošanās labēji radikālām Eiropas kustībām”. Pasākumā piedalījās pārstāvji no Francijas, Vācijas, Itālijas, Grieķijas, Polijas, Ungārijas, Spānijas un citām valstīm. 

LSP pārstāvis pasvītroja, ka labēji radikālās un fašistiskās kustības nerodas pašas no sevis, bet tiek sponsorētas un kalpo lielā kapitāla interesēm. Tās tiek izmantotas, lai sašķeltu algotā darba cilvēkus pēc nacionālās un etniskās piederības, it īpaši ekonomiskās krīzes apstākļos, kalpo par ieroci pret visu kreiso kustību.