Latvijas Sociālistiskā partija

GUE/NGL konference “Sociālais progress un pretošanās fašismam”

25.02.2019

Š.g. 7.-8.februārī Latvijas Sociālistiskās partijas pārstāvis piedalījās Eiropas Parlamenta “Eiropas apvienoto kreiso un Ziemeļvalstu zaļo” frakcijas (GUE/NGL) organizētajā konferencē “Sociālais progress un pretošanās fašismam”. Pasākumā piedalījās pārstāvji no Vācijas, Grieķijas, Beļģijas, Zviedrijas, Īrijas un Spānijas.

LSP pārstāvis pasvītroja: «Сīņa par sociālo progresu un pretošanās fašismam nav atdalāma no cīņas par sabiedrību, kura būs brīva no ekspluatācijas. Fašisms rodas tikai kapitālistiskajā iekārtā, kalpo cīņai ar strādnieku un kreiso kustību. Arī mūsdienās fašistiskās un galēji labējās partijas ir kapitālistu finansētas, ir to “rezerves” ierocis».