Latvijas Sociālistiskā partija

LSP Valdes sēdē

15.03.2014

Latvijas Sociālistiskās partijas kārtējā Valdes sēdē, kas notika š.g. 14. martā, tika apstiprinātas kandidatūras aviācijas un transatlantijas tirdzniecībai veltītām konferencēm, kuras rīko Eiroparlaments 8. un 10. aprīlī.

LSP Valde izskatīja un apsprieda Ukrainas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas vēstuli pasaules strādnieku un marksistiskai kustībai.

LSP Valde deliģēja pārstāvi starptautiskai zinātniskai konferencei Sanktpēterburgā, kas veltīta marksisma jautājumu aktualitātes izpētei.