Latvijas Sociālistiskā partija

Mūsu vēlētājiem atbildot

17.05.2014

Pēdējo mēnešu laikā „Latvijas Sociālista” avīzes un interneta mājas lapas apvienotā redkolēģija ir saņēmusi vairākas vēstules, kurās vēlētāji lūdz izskaidrot Latvijas Sociālistiskās partijas piedalīšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanās ar patstāvīgu sarakstu, atsevišķi no sociāldemokrātiskās partijas „Saskaņa”. Uz līdzīgiem jautājumiem nācās atbildēt arī mūsu deputātu kandidātiem un partijas aktīvistiem, tiekoties ar cilvēkiem visā republikā. Nereti jādzird nepamatotus apgalvojumus par to, ka LSP ir izstājusies no politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs”.

Lai rastu skaidrību šajā, daudzus mūsu atbalstītājus interesējošā jautājumā, atgādināsim nesenos politiskās dzīves notikumus, kuru rezultāts ir joprojām gan juridiski gan faktiski pastāvošās apvienības „SC” partiju (Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” un Latvijas Sociālistiskā partija) piedalīšanās Eiroparlamenta vēlēšanās ar patstāvīgiem sarakstiem.

2013.g.9.novembrī notikušajā kongresā SDP „Saskaņa” paziņoja, ka piedalīsies 2014.g.24.maija EP velēšanās patstāvīgi, nevis apvienības „SC” sastāvā. Ņemot vērā un respektējot mūsu kolēģu lēmumu, LSP XVI kongresa delegāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu, kurā tika izklāstīts partijas viedoklis par šo situāciju un apstiprināta arī LSP piedalīšanās EP vēlēšanās ar patstāvīgu sarakstu.

Zemāk mēs publicējam pilnu augstākminētā LSP XVI kongresa lēmuma tekstu.

PAR EIROPARLAMENTA VĒLĒŠANĀM 2014.
GADA 24.MAIJĀ

1. Apstiprināt Latvijas Sociālistiskās partijas Valdes priekšlikumu par LSP piedalīšanos Eiroparlamenta vēlēšanās 2014.gada 24.maijā.

2. Ņemt vērā, ka Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa”, kas ietilpst politisko
partiju apvienības „Saskaņas centrs” sastāvā, savā kongresā 2013.gada 9.novembrī pieņēma lēmumu piedalīties Eiroparlamenta vēlēšanās 2014.gada 24.maijā patstāvīgi, ārpus PPA „Saskaņas centrs” sastāva.

3. Latvijas Sociālistiskā partija respektē Sociāldemokrātiskās partijas „Saskaņa”
Delegātu gribu, taču uzskata šo soli par politiski nepamatotu, tādas pozīcijas
turpinājums nākotnē var novest pie atkāpšanās no sociālāsaizsardzības
pozīcijas, taisnīguma un vienlīdzības nodrošināšanas darbaļaudīm un novirzīšanās
uz sīkburžuāziskā oportūnisma pusi.
4. Kongress uzskata, ka šajā situācijā Latvijas Sociālistiskā partija Eiroparlamenta
vēlēšanās 2014.gada 24.maijā piedalīsies ar neatkarīgu sarakstu.

5. Kongress, saskaņāar LSP Statūtu 14.un 18. pantu, apstiprinapartijas Valdes
tiesības noteikt sabiedriskās organizācijas, politiskās partijas, kā arī bezpartejiskos
partijas atbalstītājus, kas tiks iekļauti Eiroparlamenta vēlēšanu LSP
sarakstā.

6. Kongress pauž pārliecību, ka visas vadošās partijas institūcijas, visas LSP
pirmorganizācijas, visi partijas biedri ar sapratni un atbildīgi izturēsies prêt Eiroparlamenta vēlēšanām.

7. Kongress griežas pie mūsu vēlētājiem ar aicinājumu aktīvi atbalstīt Latvijas
Sociālistiskās partijas deputātu kandidātus Eiroparlamenta vēlēšanās un
būt pārliecinātiem, ka viņi aktīvi un konsekventi aizstāvēs algotā darba cilvēku
un visnabadzīgāko iedzīvotāju slāņu, tai skaitā pensionāru, invalīdu un jaunatnes,
intereses.

2013.gada 16.novembrī
Rīga