Latvijas Sociālistiskā partija

02.04.2014

2014. gada 4. aprīlī Rīgā notiks konference „Par pensionāru stāvokli dažās Eiropas Savienības valstīs”. Konferenci organizē Eiropas Parlamenta frakcijas GUE/NGL deputāts Alfrēds Rubiks.

Konferencē piedalīsies: Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš, Pensionāru federācijas Valdes locekļi un aktīvisti, Latvijas Saeimas deputāti un Rīgas domes deputāti. Savu piedalīšanos konferencē ir apstiprinājuši ārzemju viesi: Portugāles Pensionāru federācijas prezidente un viceprezidents, Īrijas Likumdošanas asamblejas loceklis, kurš ir atbildīgs par labklājību, un Čehijas Republikas Eiropas Parlamenta deputāts.

„Organizējot konferenci „Par pensionāru stāvokli dažās Eiropas Savienības valstīs”, mēs vēlamies ne tikai piesaistīt sabiedrības un valdības uzmanību milzīgam cilvēku skaitam, kuri katru dienu ir spiesti cīnīties par izdzīvošanu. Mēs vēlamies, lai informācija par problēmām un jautājumiem, kuri satrauc pensionārus, izietu ārpus vienas organizācijas vai pat valsts ietvariem. Mēs esam gatavi izskatīt un apkopot cīņas par pensionāru tiesībām pieredzi citās ES valstīs”, atzīmēja Alfrēds Rubiks.


01.04.2014

Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētāja, Eiropas Parlamenta deputāta Alfrēda Rubika intervija kanālam „KZ24”


27.03.2014

Š.g. 24. martā Eiropas Parlamenta deputāts Alfrēds Rubiks tikās ar Latvijas vēlētājiem.

Brauciena laikā notika tikšanās ar pirmās grupas invalīdu Vecbebri Koknesē, kurš lūdza deputātam palīdzēt ieviest izmaiņas Latvijas likumdošanā, lai atvieglotu pirmās grupas invalīdu likteni Latvijā un rosinātu jautājumu Eiropas Parlamentā par vispārējām invalīdu sociālajām garantijām.

Savukārt Ogrē, deputāts tikās ar sievieti, kura audzina slimu bērnu – četrgadīgu meitu. Tikšanās laikā viņa izteica priekšlikumu nodibināt biedrību, kurā ģimenes ar šādām problēmām varētu apmainīties ar pieredzi, kontaktiem un vienkārši palīdzēt viena otrai.


27.03.2014

Š.g. 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijas Sociālistiskā partija startēs ar 10. numuru! Balsojiet par 10. sarakstu, par Alfrēda Rubika komandu!


22.03.2014

Četru Eiropas Parlamenta deputāta darba gadu laikā Alfrēds Rubiks, lai tiktos ar vēlētājiem, piedalītos konferencēs un citos pasākumos, kuri ir saistīti ar Eiropas Savienību, pa Latvijas ceļiem nobrauca gandrīz 40 tūkstošus kilometru, apmeklējot vairāk nekā 120 dažādas adreses.   

„Tas taču ir gandrīz ceļojums apkārt pasaulei? Vai tas ir iespējams Latvijā?”, brīnīsies skeptiķi. „Viegli.”, es atbildēšu. Pamēģiniet no pieciem rītā dienas laikā nobraukt maršrutu Rīga – Viļāni – Rēzekne – Krāslava – Preiļi – Rīga. Ne jau vienkārši nobraukt, bet katrā vietā tikties ar cilvēkiem. Parunāt, aktīvi piedalīties pasākumos vai vienkārši saņemt vēlētāju norādījumus. Kopā pēc dienas rezultātiem uz automobiļa spidometra nobraukti 605 kilometri, bet pierakstu grāmatiņās un datorā jauni jautājumi, lūgumi un vienkārši cilvēku stāsti.”, atzīmē Rubiks.

Pa šiem gadiem notika tikšanās ar lielu un mazu zemnieku saimniecību īpašniekiem, ar zivju ražotājiem un zivju produkcijas pārstrādātājiem, ar Latvijas dzērveņu audzētājiem un ekoloģisko saimniecību produkcijas ražotājiem ar etiķeti „bio”, ar kažokzvēru audzētājiem un zinātniski pētniecisko saimniecību pārstāvjiem, ar zvērkopjiem un graudkopjiem, ar lauksaimniecības kooperatīviem un nelielām saimniecībām, ar tehnikas un minerālmēslu ražotājiem, amatniekiem un jaunas produkcijas un tehnoloģiju izgudrotājiem, ar viesu namu saimniekiem, kā arī ar Latvijas mācību iestāžu studentiem un pasniedzējiem, ar pensionāriem un jauniešiem, kuri ir atgriezušies Latvijā no ārzemēm, un nosaka savu dzīvi, ar ekspertiem un valsts akadēmisko aprindu pārstāvjiem, bibliotekāriem un grāmatu izdevējiem.  

Alfrēda Rubika Latvijas kartē ir atzīmētas: Rīga, Viļāni, Ludza, Krāslava, Zilupe, Ventspils, Ulbroka, Sabile, Talsi, Kandava, Vilce, Mežotne, Stabulnieki, Dagda, Līvāni, Tērvete, Mazsalaca, Kroņauce, Bēne, Vecumnieki, Stelpe u.c.

„Man ir grūti pateikt, vai ir palikusi kāda ievērojama vieta vai saimniecība, kuru es neesmu apmeklējis ar jautājumu: „Kas jums traucē jūsu darbā un kā Eiropas Savienība var jums palīdzēt?”. Savā vairākumā lielu un mazu lauku saimniecību vadītāji un īpašnieki sākumā bija pārsteigti. Man bieži nācās sastapties ar reakciju: „Jūs esat pirmais Eiropas Parlamenta deputāts un vispār deputāts, kuru mēs šeit redzam uz vietas!” Bet pēc tam – nenovērtējama saskarsmes pieredze un kopējs darbs, kā padarīt mūsu lauku iedzīvotāju un produkcijas pārstrādātāju dzīvi ne tikai vieglāku, bet arī dod viņiem iespēju attīstīties un izmantot ES tirgus priekšrocības”, stāsta Alfrēds Rubiks.


19.03.2014

Latvijas Sociālistiskā partija (LSP) 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās piedāvā savu deputātu kandidātu sarakstu. Mūsu pozīcija ES jautājumos vienmēr ir bijusi un būs pragmatiska.

2003. gadā mēs iebildām pret sliktajiem dalības noteikumiem ES un aicinājām referendumā tos noraidīt. Pēc tam Latvija uz Briseli aizveda vairāk neatkarības, nekā Brisele to prasīja.

Tā kā Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, mums ir jāpiedalās problēmu risināšanā, vienmēr stingri aizstāvot Latvijas iedzīvotāju intereses. Mēs nešķirojam cilvēkus pēc tautības, valodas, reliģiskās pārliecības, pilsonības un citām atšķirībām.

Stingri aizstāvot valsts intereses, Latvijai jāprot labāk izmantot ES sniegtās iespējas.

Tādas ir:

 • cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību;
 • vienādu sociālo garantiju ieviešana visas ES dalībvalstīs;
 • sieviešu un bērnu tiesību ievērošana un aizsardzība starptautisko un ES likumu, hartu u.c. regulējumu ietvaros;
 • jāpanāk, lai atalgojums par vienādu darbu vīriešiem un sievietēm būtu līdzvērtīgs;
 • medicīnas pamatpakalpojumu bezmaksas pieejamības panākšana un medikamentu cenu regulējums visā ES teritorijā;
 • īpašu vērību pievērsīsim pensionāru un invalidu, denacionalizētu namu īrnieku sociālo garantiju paplašināšanai un nodrošināšanai
 • jārod iespējas mazināt bezdarbu, pievēršot nopietnu uzmanību jauniešu bezdarba problēmai;
 • vairāk līdzekļu jāpiešķir inovācijām, zinātnei un izglītībai;
 • Latvijai efektīvāk jāizmanto ES finansējuma saņemšanas iespējas un jāizmanto tas, lai celtu darba ražīgumu un produkcijas kvalitāti, tai pat laikā saglabājot produkcijas daudzveidību un savas tradīcijas;
 • mēs veicināsim ražošanas attīstību Latvijā un importa aizstāšanas politiku;
 • absolūtajā vairākumā ES dalībvalstu ir pazemināts PVN pārtikai. Mēs veicināsim atbilstošas izmaiņas Eiropas Savienības normatīvajos aktos un PVN samazināšanu Latvijā pārtikai, medikamentiem, komunālajiem maksājumiem;
 • mēs lielu uzmanību veltīsim cīņai ar korupciju, organizēto noziedzību, finanšu noziegumiem, negodīgu un nelietderīgu naudas līdzekļu tērēšanu visā ES;
 • pilnveidojot ES banku sistēmu, jāpanāk, lai bankas spētu pašas izturēt krīzes un tirgus svārstības, neprasot valstij apmaksāt to bankrotu radītos zaudējumus, kā tas ir bijis līdz šim;
 • jāmazina birokrātiskais slogs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jārada viegli pieejama un labi kontrolējama ES finansējuma saņemšanas kārtība šiem uzņēmumiem;
 • iestāsimies pret jaunu Savienības līmeņa nodokļu uzlikšanu ES dalībvalstu iedzīvotājiem;
 • jāstrādā pie drošības paaugstināšanas visas transporta jomās, ieskaitot ceļu un infrastruktūras sakārtošanu atbilstoši šodienas tehniskajām iespējām un prasībām;
 • jāievieš stingri noteikumi vides un pārtikas kvalitātei, radot veselīgus dzīves apstākļus;
 • sevišķa vērība jāpievērš cilvēka tiesību ievērošanai, juridisko normu un taisnīguma nodrošināšanai visā ES;
 • nevienā jomā nedrīkst pastāvēt dubulto standartu sistēma;
 • jāpanāk nepilsoņu problēmas atrisinājums visā ES;
 • jārēķinās, ka darbaspēks kļuvis par preci un tā pārvietošanās kapitālistiskā iekārtā notiks vienmēr. Nopietni jāstrādā pie tādu darba un dzīves apstākļu radīšanas ES, lai jebkurš cilvēks visur justos aizsargāts un viņa tiesības tiktu garantētas;
 • visos iespējamos veidos jāaizsargā vārda un preses brīvība, tautas tiesības lemt par ES jautājumiem, tai skaitā godīgos referendumos;

Mūsu deputātu kandidāti strādās, lai nodrošinātu ciešus un pastāvīgus sakarus ar Latvijas valsts iestādēm un sabiedriskajām organizācijām, lai veicinātu demokrātiju, taisnīgumu, visu Latvijas iedzīvotāju interešu un tiesību ievērošanu.

Mūsu galvenais virsuzdevums ir strādāt tā, lai Latvijas iedzīvotāji beidzot izjustu solītās ES rūpes par viņiem, lai tiktu efektīvi risinātas Latvijas iedzīvotāju - mūsu vēlētāju problēmas.

LSP iestājas par valsts lomas paaugstināšanu, vienlaicīgi saglabājot katra cilvēka atbildību par sevi, savu ģimeni.

LSP iestājas par to, lai ES no valstu savienības kļūtu par demokrātisku tautu savienību, saprotot, ka līdz tam vēl tāls ceļš ejams.

Eiropas Parlamentā mūsu deputāti strādās kopā ar visām kreisi orientētām politiskām partijām, kuru galvenais mērķis ir radīt taisnīgu un drošu Eiropas Savienību, kurā taisnīgums, godīgums un cilvēka dzīves un darba apstākļi ir pirmajā vietā.15.03.2014

Latvijas Sociālistiskās partijas kārtējā Valdes sēdē, kas notika š.g. 14. martā, tika apstiprinātas kandidatūras aviācijas un transatlantijas tirdzniecībai veltītām konferencēm, kuras rīko Eiroparlaments 8. un 10. aprīlī.

LSP Valde izskatīja un apsprieda Ukrainas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas vēstuli pasaules strādnieku un marksistiskai kustībai.

LSP Valde deliģēja pārstāvi starptautiskai zinātniskai konferencei Sanktpēterburgā, kas veltīta marksisma jautājumu aktualitātes izpētei.


08.03.2014

Dārgās mammas un vecmammas! Mīļās sievas un māsas! Sirsnīgi sveicam Jūs brīnišķīgajos pavasara svētkos! Sirsnīgi sveicieni 8. martā!

Latvijas Sociālistiskā partija


03.03.2014

Latvijas Sociālistiskās partijas kārtējā Valdes sēdē, kas notika š.g. 28. februārī, tika izskatīti vairāki partijai aktuāli jautājumi, t.sk. gatavošanās EP vēlēšanām, kā arī LSP pirmorganizācijas „Zilupe” vēstules izskatīšana.

Sēdē tika nolemts iekļaut 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanu deputātu kandidātu sarakstā Fridiju Bokišu (LSP p.o. „Ludza” sekretārs) un Udo Pērsi (Eiroparlamenta deputāta A.Rubika palīgs lauksaimniecības jautājumos).