Latvijas Sociālistiskā partija

26.10.2016

2016. gada 6. novembrī pl. 11:00, Grīziņkalnā, 1905. gada parkā notiks Latvijas Sociālistiskās partijas mītiņš “Par sociālo taisnīgumu”.13.10.2016

Dārgie rīdzinieki un mūsu pilsētas viesi, Latvijas Sociālistiskā partijas apsveic Jūs ar Latvijas galvaspilsētas atbrīvošanas 72.gadadienu no vācu fašistiskajiem iebrucējiem.

Rīgas operācija bija Baltijas 1944.gada stratēģiskās uzbrukuma operācijas otrais posms, kas ilga no 1944.gada 14.septembra līdz 22.oktobrim, ar mērķi atbrīvot Rīgu un Latviju.

Par vienu no tās elementiem kļuva Ķīšezera forsēšana, kuru veica ģenerālmajora Ņikišina 119.strēlnieku korpusa karavīri. Fašisti, baidoties no pilnīgas iznīcības, bija spiesti steidzīgi atkāpties. Līdz 12.oktobra vakaram ar Baltijas 3.frontes spēkiem tika atbrīvots Rīgas labais krasts. Bet 13.oktobrī ar Baltijas 2.frontes spēkiem tika atbrīvota Pārdaugava.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg

Par Rīgas ieņemšanu labākajām kara daļām un vienībām piešķīra nosaukumu “Rīga”. To vidū bija 130.latviešu strēlnieku pulks, 43.gvardes latviešu strēlnieku divīzija, 308.latviešu strēlnieku divīzija un citas daļas, kur cīnījās Padomju Savienības visu tautību pārstāvji.


Šodien, 72 gadus pēc šīm cīņām, gribas pateikt īpašu pateicību vēl dzīvajiem to vienību veterāniem, novēlēt labu veselību, siltumu un mājīgumu pie ģimenes pavarda un piederīgo uzmanību. Paldies Jums par Jūsu varonību!


10.10.2016

30.septembrī notika atjaunoto Sarkanās armijas karavīru brāļu kapu svinīgā atklāšana Miera ielā Rēzeknē.

Jau septembra sākumā Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Rešetņikovs (Latvijas Sociālās partijas biedrs), Krievijas Federācijas ģenerālais konsuls Daugavpilī Oļegs Ribakovs un celtniecības firmas «Baltijas celtnieks» vadītājs Oļegs Koleda parakstīja nodošanas pieņemšanas aktu par remonta atjaunošanas darbiem brāļu kapos Miera ielā.

Remontdarbu projektu izstrādāja Krievijas puse. Saskaņā ar projektu tika demontēti visi kapakmeņi, kuru stāvoklis vairums gadījumos bija neapmierinošs. To vietā tika uzlikti jauni. Iepriekš visu karavīru vārdi un uzvārdi bija salidzināti ar arhīva datiem.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg

Svinīgajā pasākumā piedalījās ne tikai pušu oficiālie pārstāvji, kas nodrošināja projekta realizēšanu, bet arī Latvijas Republikas Saeimas deputāti Raimonds Rubiks (LSP), Ivans Ribakovs (Saskaņa), un arī Rēzeknes domes deputāti. Starp klātesošajiem bija arī Latvijas Sociālistiskās partijas Rēzeknes pirmorganizācijas biedri. 

Atšķirībā no Limbažiem, Rezeknē pieminekļus atjauno, nevis nojauc. Sociālistiskās partijas pienākums ir darīt visu iespējamo, lai saglabātu nākamajām paaudzēm piemiņu par cilvēkiem, kas ir gājuši bojā cīņās par Latvijas atbrīvošanu no fašisma.


04.10.2016

No 7.-8. septembrim Eiropas Parlamenta ēkā Briselē notika divu dienu konference par tēmu «Maza apjoma piekrastes zvejas aizsardzība», ko organizēja Eiropas Parlamenta grupa GUE/NGL («Eiropas Apvienotie kreisie spēki/. Ziemeļvalstu Zaļie kreisie spēki»). Latvijas Sociālistiko partiju tajā parstāvēja partijas pirmorganizācijas «Spilve» pirmais sekretārs Aleksandrs Petrovs.

Ziņotāji no dažādām valstīm runāja par tādiem jautājumiem, kā darba ņēmēju tiesības un drošība jūrā, sieviešu loma zivsaimniecības nozarē, lielo starpvalstu zvejniecības kompāniju sadarbības ietekme uz maza apjoma zvejniecību. Par katru no šiem jautājumiem notika arī diskusija, kuras laikā varēja izteikties visi klātesošie.

Kopumā, par divu dienu tikšanās vadmotīvu kļuva neapmierinātība ar Eiropas Savienības politiku attiecībā pret sabiedrībām, kuru darbība ir saistīta ar piekrastes zvejniecību, proti: šīs nozares stingrā centralizācija, nespēja saprast šajā sfērā strādājošo cilvēku objektīvās vajadzības. Savdabīgu tikšanās “rezumējumu” izteica biedrs no Spānijas, ar skanīgu uzvārdu Kastro, kas aicināja visus klātesošos saprast, ka pati par sevi kapitālistiskā sistēma un tirgus ekonomika apšauba sīkzvejniecības eksistenci. Viņa domu papildināja biedri no Īrijas un Vācijas, kas īpaši uzsvēra sadarbiebības nepieciešamību apvienotās kreiso spēku organizācijas ietveros, lai cīnītos par savām tiesībām - jo tikai cīnoties cilvēks var iegūt savas tiesības.


29.09.2016

Intervija ar Rīgas pilsētas Ziemeļu izpilddirekcijas direktoru, Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētāja vietnieku Sergeju Hristoļubovu "Baltkom Radio".


27.09.2016

Svētdien, 25.septembrī, Latvijas Sociālistiskās partijas aktīvs piedalījās svinīgā ziedu nolikšanā un piemiņas pasākumā par godu «Salaspils» koncentrācijas nometnē ieslodzīto atbrīvošanas dienai.

Katru gadu uz memoriālu, kas ir uzcelts koncentrācijas nometnes vietā, brauc bijušie mazgadīgie nometnes ieslodzītie, dažādu sabiedrisko un politisko organizāciju, kā arī Krievijas un Baltkrievijas vēstniecību Latvijās pārstāvji. Oficiālās vietējās varas iestādes kā parasti ignorēja šo pasākumu.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg

12.09.2016

Nesen avīzes “Neatkarīgā” ekonomikas komentētāja Jura Paidera vairākos portālos publicētais raksts “Latvijas IKP pieaugums- viltojums. Tas krītas. Valstī ir jauna krīze” vēlreiz parādīja, ka vairums Latvijas iedzīvotāju neticība valsts “vaiksmes stāstam ” nav bez pamata. Nopietns ekonomists, Latvijas universitātes docents, Latvijas Žurnālistu savienības vadītājs, cilvēks ar labu reputāciju, nerunātu par to, ko nebūtu pilnībā izpētījis. Bet viņš ir izpētījis to, ka oficiālā valsts iestāde– Centrālā statistikas pārvalde, publicē nepatiesu informāciju. Runa ir par CSP aprēķiniem, kas atspoguļo Latvijas IKP pieaugumu šā gada otrajā kvartālā. Taču, pēc publicista domām, rūpīgāka tā paša CSP datu izpēte, dod pilnīgi pretēju rezultātu. Vienkārši aprēķini šo tēzi rakstā pārliecinoši pierāda.


Tādējādi, ierindas Latvijas iedzīvotāju izjūtas par savas labklājības stāvokli, bet konkrētāk- par labklājības trūkumu, kārtējo reizi apstiprina pazīstamā eksperta viedoklis. Bet tas nav vienīgais secinājums, kas rodas, izlasot publicēto. Pēc mūsu domām, tā ļauj saukt valdību, kaut vai ar CSP palīdzību, pie likumiskas atbildības par bezkaunīgajiem meliem saviem iedzīvotajiem. Jau ir pilnīgi skaidrs, ka viena no savulaik ietekmīgā politiķa no sirds dziļumiem izskanējošo saucienu “Nu kā var nesolīt?!”, sen jau ir papildinājusi ne mazāk reālā valdošo partiju devīze– “Nu kā var nemelot?!” Un par to, kā mēs redzam, notiek strīdi!

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka Latvijas Krimināllikums paredz atbildību par nepatiesu statistikas datu sniegšanu, kas var ietekmēt valsts vadības īstenošanu, Latvijas Sociālistiskās partijas Valde Ģenerālprokuratūrā iesniedza attiecīgu iesniegumu. Mēs lūdzām izvērtēt Jura Paidera rakstā sniegtos faktus un, ja tie apstiprina pieņēmumu par valsts iestādes sniegto oficiālo statistikas datu izkropļošanu, saukt vainīgos pie likumā noteiktās atbildības. Iespējams, ka tiks atklātas arī amatpersonas, kas ir pamudinājušas izpildītājus spert tādu soli. Pilnīgi iespējams. Izmeklēšana to parādīs. Bet pagaidām mēs gaidīsim reakciju un atbildi uz savu iesniegumu no Ģenerālprokuratūras, par ko arī informēsim partijas mājas lapā. 


01.09.2016

27. augustā Limbažos demontēja pieminekli, kas tika uzcelts par godu 26 padomju jūrniekiem, kas tur gāja bojā 1941.gada 4.jūlijā. Oficiāli to nosauca par teritorijas labiekārtošanu, kam bija piešķirti 8000 eiro no pašvaldības budžeta.

Ņemot vērā virkni apstākļu, šis pasākums varētu arī palikt tikai rajona ietvaros. Tiešām, piemineklis bez pienācīgas uzturēšanas kārtībā ir ievērojami nolietojies un jau vairs nav skolas pagalma, kur tas atrodas, lepnums. Zem tā neviens nav apglabāts. Šāda objekta demontēšana, ņemot vērā tā stāvokli un Latvijas valdības atbalstu tāda veida «teritorijas atbrīvošanai no padomju okupācijas piemiņas simboliem», varēja tikt veikta kā parasta vietējās varas saimnieciskā darbība. Kā tas jau ir noticis un notiek vēl joprojām, neskatoties uz spekā esošo Latvijas – Krievijas 1994.gada 30.aprīļa vienošanos par Latvijas teritorijā dzīvojošo Krievijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību. Tā, saskaņā ar starptautiskās prakses 15.p. Latvijais pusei ir pienākums nodrošināt «…Latvijas Republikas teritorijā esošo memoriālo būvju un karavīru masu apbedījumu vietu uzkopšanu, labiekārtošanu un saglabāšanu ». Tālāk, saskaņā ar 15.p. «…Puses apņemas šīs vienošanās darbības laikā neveikt nesaskaņotas darbības jautājumos, ko reglamentē šis nolīgums ».


Tomēr iniciatoru plāns ir savādāks. Ne jau nejaušības dēļ tie ir vietējie «Daugavas Vanagi»— galēji nacionālās organizācijas, ko izveidoja bijušie SS leģionāri, kas 1945.gadā padevās gūstā rietumu sabiedrotajiem, aktīvisti.

Ar viņu palīdzību, lai akcija iegūtu publisku rezonansi, tika izplatīts paziņojums, ka piemineklis ir iemūžinājis padomju jūrnieku zvērības, ko viņi ir paveikuši šajā apgabalā, veicot slepkavības un laupīšanas. Tāpēc šo memoriālu pēc iespējas ātrāk ir jānojauc. Šī vandālisma akta patieso jēgu neslēpa arī valdošās koalīcijas pārstāvji savos izteikumos sociālajos tīklos. Īpaši atklāti, protams, šo akciju atbalstīja «Nacionālā apvienība», priecādamās par to, ka Latvija šajā jautājumā pārliecinoši vienā solī iet kopā ar Polijas un Ukrainas nacionālistiem.

Nevarēja nesaprast to, kas notiek, arī Limbažu novada domes deputāti, vairums no kuriem ir «ZZS» un «Vienotības» pārstāvji, kā arī viņu vecākie partijas biedri, t.sk. tie, kas ieņem ministru amatus valstī.

Loģisks turpinājums Limbažos veiktajai akcijai tagad būs «Nacionālās apvienības» atbalstītāju prasību nākamais vilnis par pārējo pieminekļu un memoriālu, kas ir uzcelti par godu cīnītājiem pret fašismu, nojaukšanu. Mērķis, atkal ir pilnīgi skaidrs- ir laiks sākt iesildīt savu vēlētāju gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.

Vēl cits šīs akcijas rezultāts būs turpmāka sabiedrības šķelšanas pastiprināšana, kas kopā ar vispārējo histēriju par «hibrīda karu» un Krievijas draudiem palīdzēs valdībai novērst cilvēku uzmanību no reālām sociālām problēmām, kur Latvijas sabiedrība ar katru gadu slīgst arvien dziļāk. Un, ja kāds saskata savu ideālu nacionālisma skartajā Ukrainā ar pilsoņu karu, bandītismu un lielo nabadzību, tad mēs krasi iestājamies pret šādu nākotni Latvijā un ceram, ka latviešiem pietiks veselais saprāts, lai mācītos no citu kļūdām.