Latvijas Sociālistiskā partija

Alfrēds Rubiks

Latvijas Sociālistiskās partijas bijušais priekšsēdētājs.

Biogrāfija

Dzimis 24.09.1935 Daugavpilī. Padomju valsts un Komunistiskās partijas darbinieks. PSKP b. (1958). Beidzis RPI Mehānikas fak. (1963) un Ļeņingradas Augst. partijas sk. (1980).

1962—68 Latvijas Komjaunatnes darbinieks, LĻKJS Rīgas pilsētas, CK sekretārs.
1969—76 LKP CK nod. vad. vietnieks.
1976—82 LKP Rīgas pilsētas Ļeņingradas raj. komit. pirmais sekretārs.
1982—84 LPSR vietējās rūpn. ministrs.
1984—90 Rīgas pilsētas Tautas dep. padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs.
1980—91 LPSR AP tautas deputāts.
No 1985.g. AP Prezidija loceklis, 1981—91 LKP CK loceklis.
1990—91 PSRS tautas deputāts, PSKP CK Politbiroja loc., LKP CK pirmais sekretārs, LPSR un PSRS Konstitūcijas un pilsoņu tiesību aizsardzības komit. un S-bas glābšanas komit. priekšsēdētājs.

1991—92 LR AP deputāts. 1991.23.VIII arestēts; pret viņa izvirzīta apsūdzība par darbību, kas bijusi vērsta uz vardarbīgu Latvijas Republikas valsts varas gāšanu.
1993. 5. – 6. jūnijā ievēlēts par LR 5. Saeimas deputātu.
1995 —tiesāts un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 8 gadiem.
1997. pirms termiņa atbrīvots no ieslodzījuma.
Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs (kopš 1999).
Polit. org-ju apv. "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" līdzpriekšsēdētājs (1999—2003).
"Saskaņas centrs" priekšsēdētāja vietnieks (kopš 2005).
2009.g. 6.jūnijā vēlēšanās ievēlēts par Eiropas parlamenta deputātu. Strādā Eiropas parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā un Transporta un tūrisma komitejā.

Saistītās ziņas:

  1. Latvijas Sociālistiskās partijas XXIII kongress
  2. Intervija ar Alfrēdu Rubiku
  3. Latvijas Sociālistiskās partijas Sociālā protesta mītiņš!
  4. Alfrēda Rubika intervija "Baltkom Radio"
  5. Alfrēda Rubika intervija "Baltkom Radio"
Visas ziņas