Latvijas Sociālistiskā partija

10.02.2014

Tehniskas kļūmes dēļ, sastādot iepriekšēju balsojuma rezultātu protokolu par tā saucamo ziņojumu „par alternatīvo ģimeni”, Austrijas Eiropas Parlamenta deputāte Ulrika Lunačeka norādīja, ka Latvijas deputāts Alfrēds Rubiks bija to deputātu skaitā, kuri atbalstīja ziņojumu.

Pēc kļūdas konstatēšanas, Alfrēds Rubiks nekavējoties atsauca savu balsi, un darīja to zināmu atbilstošām instancēm.

Galīgajā balsojuma protokola variantā kļūda ir izlabota. Alfrēds Rubiks norādīts kā deputāts, kurš balsoja „pret” iepriekš minētā ziņojuma priekšlikumiem.


06.02.2014

Uzreiz trīs Eiropas Parlamenta deputāta Alfrēda Rubika intervijas tika plaši tiražētas vadošajos Kazahstānas masu mēdijos aizvadītās nedēļas beigās un šīs nedēļas sākumā. „Esmu vietnieks Eiropas Parlamenta sadarbības delegācijā ar Centrālās Āzijas valstīm, tai skaitā arī Kazahstānu. Tieši tādēļ Kazahstānas centrālo plašsaziņas līdzekļu pārstāvji lūdza mani komentēt Kazahstānas Republikas Attīstības stratēģijas tēzes līdz 2050. gadam, kuru janvārī stādīja priekšā valdība”, pastāstīja Alfrēds Rubiks.

Pēc nacionālā plāna „Kazahstānas ceļš – 2050. Vienots mērķis, vienotas intereses, vienota nākotne.” izpētes, Alfrēds Rubiks salīdzināja to ar daudzajiem Latvijas attīstības plāniem un stratēģijām, kurus Latvijas iedzīvotāji ir pieredzējuši. Salīdzinājums diemžēl nenāk par labu mūsu valstij.

Kazahstānas prezidents pierādīja sevi kā ilgtermiņa plānošanas piekritējs kapitālistiskās ekonomikas ietvaros. Domājams, ka lielu lomu plāna izstrādē nospēlēja viņa pieredze vadot Valsts Plāna komiteju. Jāatzīmē, ka ilgtermiņa ekonomikas procesu plānošana ir tas, ko izmanto un uz ko tiecas Eiropas Savienībā un Eiropas struktūrās, bet diemžēl, ne Latvijā, kurā ar ilgtermiņa valsts un ekonomikas attīstības stratēģisko plānošanu nenodarbojas un pat nemēģina neviens politiskais spēks, vēl jo vairāk zinātniska organizācija.


29.12.2013

Tuvojas jaunais gads. Tas būs jau 14. gads, ne tikai jaunā simtgadē, bet arī tūkstošgadē, kura atnākšanu gaidot, cilvēki cer uz kaut ko labu, jaunu– uz labāku dzīvi. Tomēr tas nenotiks. Globālā imperiālistiskā kapitālisma strādnieku un veselu valstu ekspluatācija ir novedusi pie smagas sistēmas krīzes.Pasaulē kļūst arvien vairāk nabagu, lokālo un reģionālo konfl iktu un karu, kas rada bēgļu masas, pieaug starpība starp nabadzīgo un bagāto iedzīvotāju ienākumiem, lielā daudzumā vairojas ekonomisko bēgļu skaits, ko rada viens no kapitālisma pamatlikumiem: darbaspēks – ir prece. Ar jaunu spēku atdzimst cīņa par ietekmes sfērām pasaulē, par tirgiem, izejvielu un enerģijas avotiem.Viss tas papildinās ar dažāda veida spiegošanu un izsekošanām pielietojot mūsdienu modernās tehnoloģijas. Pasaule lielākai cilvēku daļai kļūst bīstama un neērta dzīvošanai.

Latvija nav izņēmums no tāda pasaules iekārtojuma. Tā nekļuva un objektīvi nevarēja kļūt par labas dzīves oāzi globālajā imperiālistiskajā okeānā. Nav zinātniski pamatotas Latvijas attīstības stratēģijas, sekošana un bezierunu pakļaušanās dažādu pasaules kapitāla iestāžu un organizāciju prasībām, ekonomikas un pārvaldes nonākšana neoliberālisma purvā noved pie tādām traģēdijām kā cilvēku masveida nogalināšana zem krītošā veikala „MAXIMA” jumta Rīgā un uz autoceļiem, pie izbraukšanas no valsts uz „vecajām kapitālisma valstīm” labākas dzīves meklējumos, pie pensionāru un invalīdu dzīves nabadzībā, pastāvīga dzīves dārdzības pieauguma un neticības iespējai dzīvot labāk un kvalitatīvāk savā Latvijā.

Bēdīgi izskatās šajā tūkstošgadē sasniegtais. Bet neskatoties ne uz ko jaunais 2014.gads atnāks neatkarīgi no mūsu gribas. Mēs aicinām visus Latvijas iedzīvotājus ticēt, ka labāki laiki atnāks. Ne vienkārši ticēt un gaidīt, bet arī pašiem apzināti rīkoties, piedalīties labākas dzīves celtniecībā. Nākošais gads ir Eiropas parlamenta un Latvijas Saeimas deputātu vēlēšanu gads. Jūsu spēkos ir ievēlēt tos, kam jūs uzticaties, uz kuriem varat paļauties, kurus labi pazīstat, bet ne tos kuri priekšvēlēšanu kampaņas plakātos, avīzēs un žurnālos izrādās kā Holivudas zvaigznes, sola neiespējamo, bet saņemot no jums deputāta mandātu, aizmirst ko solījuši.

NOSAUCIET SAVUS UZTICAMOS KANDIDĀTUS – LATVIJAS SOCIĀLISTISKĀ PARTIJA VĒLĒŠANĀS VEIDOS KANDIDĀTU SARAKSTU BLOKĀ AR BEZPARTEJISKIEM KANDIDĀTIEM.
NOSAUCIET TOS, KAM JŪS UZTICAT SAVU INTEREŠU AIZSTĀVĒŠANU!
KOPĀ MĒS UZVARĒSIM!
LAIMĪGU JAUNO 2014. GADU!

Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs
Alfrēds Rubiks


12.12.2013

Š.g. 9.decembrī Eiropas Parlamenta deputāts Alfrēds Rubiks informēja savu politisko grupu GUE/NGL par traģiskajiem notikumiem 21. novembrī un tiem sekojošo valdības demisiju. Grupas priekšsēdētāja Gabi Zimmer izteica līdzjūtību visiem bojā gājušo radiniekiem un tuviniekiem un paziņoja, ka grupa sekos negadījuma izmeklēšanai un gaidīs objektīvus izmeklēšanas rezultātus pēc iespējas ātrāk lai nākotnē tādas traģēdijas neatkārtotos.


08.12.2013

Ceturtdien Rīgā veiksmīgi noritēja unikāla konference: „Sapropelis: ieguve, pārstrāde, izmantošana”, kurā piedalījās 70 akadēmisko aprindu un praktiķu – kompāniju, kuras nodarbojas ar sapropeļa ieguvi, pārstrādi un tā produktu pārdošanu, kā arī finanšu investīcijām šajā nozarē pārstāvji. Konferenci organizēja Eiropas Parlamenta deputāts Alfrēds Rubiks.

Latvijas konference ir unikāla ar to, ka pirmo reizi vienā vietā pulcējās visi ievērojami nozares pārstāvji un zinātnieki, kuri varēja apspriest gan vispārējās problēmas, gan sniegt padomus un parādīt attīstības iespējas jaunajiem uzņēmējiem.

Konferences dalībnieku ģeogrāfija bija neparasti plaša – Krievijas Omskas un Naberežniije Čelni  no zinātnes aprindu un  ražotāju kompāniju, Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas pārstāvjiem līdz Šveices Agrofizikas institūta konsultantiem, sapropeļa izmantošanas pieredzei Balkānos, Jordānijas doktoram, kurš ir uzkrājis plašu materiālu par sapropeļa izmantošanu Āfrikā un Tuvajos Austrumos. Kopā ar sapropeļa zinātnisko pētījumu rezultātiem un tā izmantošanas ieteikumiem uzņēmēji varēja iepazīties arī ar sapropeļa izmantošanas rezultātiem, kā arī dažādiem produktiem, kurus ražo no šīm izejvielām. Aktīvus sapropeļa produkcijas iespēju pētījumus veic Krievijas, Baltkrievijas un Rietumeiropas zinātnieki.

Patlaban sapropeli atkarībā no tā sastāva un īpašībām izmanto minerālmēslu, vitamīnu un minerālo kompleksu dzīvniekiem ražošanā, kā arī medicīnas un kosmētikas produkcijas ražošanā.


22.11.2013

Izsaku līdzjūtību, kas zaudēja savus draugus, radus un tuviniekus Rīgas tirdzniecības centra sabrukšanas laikā. Šī traģēdija sāpīgi atsaucās katra Latvijas iedzīvotāja sirdī. Diemžēl mēs neesam apdrošināti pret šādām traģēdijām, kamēr valstī valda bezatbildība visos līmeņos, kamēr mūsu valdības locekļi neatbild par to, aizbildinoties tikai ar skaistām runām. Traģēdija Rīgas tirdzniecības centrā parādīja, ka nevar paļauties uz glābēju varonību, daži no viņiem gāja bojā zem gruvešiem. Laiks beigt runāt, jāsāk risināt konkrētas valsts problēmas. Latvija jau ir samaksājusi pārāk augstu cenu par konkrētu ierēdņu un izpildītāju bezatbildību. Mēs sērojam par bojā gājušajiem, bet pieprasām atbildi no dzīvajiem!

Alfrēds Rubiks, Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs


21.11.2013

Mūsu politiskā grupa ir neapmierināta ar Kopējās lauksaimniecības finansēšanas samazinājumu 2014.-2020.gadiem un ar to, kā Komisija, izstrādājot deleģētos tiesībaktus ignorē iepriekš sasniegtās vienošanās par daudziem KLP aspektiem.

Mēs uzskatām, ka Komisijas priekšlikums, kas nozīmē finansēšanas iesaldēšanu 2014.-2020.gadiem 2013.gada griestu līmenī nebūs pietiekams, lai finansētu ES pašreizējās Kopējās lauksaimniecības politikas prioritātes. Savienības budžeta finansējums ir jāatgriež pie īstas pašu resursu sistēmas, kas paredzēta Romas līgumā un pēc tam noslēgtos līgumos.

Izskatās, ka sarunas Padomē notiek it kā divās pretējās nometnēs, ko vada neto maksātājas ES budžetā dalībvalstis no vienas puses un neto saņēmējvalstis no ES budžeta no otras puses.

Ir pilnīgi atbalstāma ES dalībvalstu vadītāju vienošanās, ka visām dalībvalstīm 2019.gadā jāsaņem tiešmaksājums, kas nav mazāks par 196 Eiro/ ha. Tomēr, Latvija saņems mazāk. Vai tiešam budžetā nav atrodami šie 1,47 milj. eiro? Neticu. Kaut vai uz labākas pārvaldības rēķina.

Mana politiskā grupa balsoja pret finansējuma samazinājumu KLP, jo runa ir par visu Eiropas Savienības iedzīvotāju nodrošināšanu ar pilnvērtīgu pārtiku. Un tam nauda ir jāatrod.


17.11.2013

Š.g. 16. novembrī Rīgā notika Latvijas Sociālistiskās partijas XVI kongress. Kongresā ar LSP Valdes atskaites ziņojumu uzstājās partijas priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks.

„Latvijas oficiālās politikas nelaime ir tā, ka politiķi pārāk uzticas un liek lielas cerības uz to, ka iestāšanās NATO, Eiropas Savienībā, tagad – eirozonā pati par sevi atrisinās problēmas valstī. Šādas iestāšanās tiek uzskatītas par mērķiem, nevis par līdzekli kādu mērķu sasniegšanai. Šāds mērķis var būt cilvēku labklājība un tādas vides radīšana valstī, lai iedzīvotāji justos droši un aizsargāti, pilntiesīgi un vienlīdzīgi likuma priekšā, lai valstī būtu stabilitāte un draudzīga vide attīstībai.  Par nelaimi tā nav. Iestājamies, svinam uzvaras, bet reālā ekonomika neattīstās , izglītība un zinātne nīkuļo, cilvēki ir neapmierināti un turpina izbraukt no valsts. Tukši aicinājumi būt patriotiem, nebraukt no valsts projām neko nedos. Cilvēki grib ēst, veidot ģimeni, dzemdēt bērnus, tos skolot un paši strādāt labi atalgotu darbu. Visa tā lielai daļai cilvēku, tanī skaita jaunatnei Latvijā pietrūkst”, – paziņoja Latvijas Sociālistiskās partijas XVI kongresa

„Apstiprinātais 2014.gada valsts budžets, kas ir jaunā plānošanas perioda Eiropas Savienībā līdz 2020.gadam pirmais gads, neko labu nesola – nīkuļošana turpināsies. Izaugsme, „ekonomiskais izrāviens” un Nacionālajā attīstības plānā  aprakstītais visdrīzāk liela mērā tā arī paliks uz papīra rakstīts”, teikts ziņojumā.


14.11.2013

130. Latviešu strēlnieku korpusa
un latviešu partizānu brigāžu
 veterānu biedrības Valdes priekšsēdētājam
biedram Albertam Pāže

Augstu godātais biedri Albert Pāže!

Latvijas Sociālistiskās partijas vārdā sirsnīgi sveicu Jūs  90 gadu Jubilejā!

Jūs esat nodzīvojis skaistu darba un cīņu pilnu mūžu un atstājis bagātīgu dzīves pieredzi nākošajām paaudzēm.
Vienmēr un visur Jūs esat bijis godīguma un darba mīlestības, atbildības un sirsnīgas attieksmes pret līdzgaitniekiem paraugs.

Liels ir Jūsu ieguldījums cīņā pret  vācu fašistiskajiem iebrucējiem Otrajā pasaules karā, Latvijas tautsaimniecības atjaunošanā pēckara gados. To visu ir augsti novērtējusi Jūsu darba un cīņu biedri ievēlot par 130. Latviešu strēlnieku korpusa un latviešu partizānu brigāžu veterānu biedrības Valdes priekšsēdētāju.

Latvijas Sociālistiskā partija pateicas Jums par sadarbību veterānu pasākumu rīkošanā un atbalstu partijas pasākumos. Mēs augsti vērtējam Jūsu ieguldījumu Lielā Tēvijas kara veterānu problēmu risināšanā un principiālo nostāju aizstāvot cīņu biedru intereses.

Novēlam Jums vēl daudz saulainu dienu, možu garu un labu veselību!


Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs
Eiropas parlamenta deputāts
Alfrēds Rubiks


2013.gadā 12.novembrī
Rīgā


22.10.2013

Alfrēds Rubiks par PSRS sabrukumu: Gorbačovs bija speciāli iefiltrēts ar graujošiem mērķiem

Intervijā „NewsBalt” Eiropas Parlamenta deputāts Alfrēds Rubiks izteica savu viedokli par sociālistiskās idejas perspektīvām mūsdienu pasaulē.

Informatīvi analītiskais portāls „NewsBalt” sarunājās ar Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētāju Alfrēdu Rubiku. Vadot padomju laikos Latvijas PSR KP CK, viņš bija viens no tiem nedaudzajiem, kuri atteicās pamest „grimstošo kuģi” un saglabāja uzticību padomju ideāliem. Tas pēcāk viņam maksāja sešus gadus cietumsoda, t.i., viņš praktiski kļuva par pirmo politieslodzīto jaunajā Latvijā. Viņa nelokāmības rezultātā iegūtā popularitāte 2009. gadā pacēla Rubiku Eiropas Parlamenta Latvijas pārstāvja krēslā Briselē.

– Rubika kungs, pēdējā laikā bieži tiek izteikti minējumi, ka Eiropas Savienība ir sasniegusi savas attīstības augstāko pakāpi, bet tuvākajā nākotnē to sagaida krīze un pat sabrukšana. Kāda ir jūsu attieksme pret šādiem izteikumiem?

– Domāju, ka runas par ES bojā eju ir stipri pārspīlētas. Nekāda sabrukšana nenotiks – visādā gadījumā tuvākajā laikā. Šī organizācija pastāvēs līdz brīdim, kamēr tas būs izdevīgi tās lielāko dalībvalstu ekonomikām. Kaut gan, protams, Eiropas Savienība mainīsies gan strukturāli, gan ideoloģiski. Jāņem vērā, ka patlaban faktiski pastāv „divu ātrumu” Eiropa – ekonomiski attīstīts „kodols” un nabadzīgā „perifērija”. Augstas Briseles amatpersonas deklarē šīs nevienlīdzības izlīdzināšanas nepieciešamību. Tomēr tas nav tik vienkārši, jo nabadzīgās perifērijas attīstībai nepieciešami milzīgi ieguldījumi. Nav tik viegli izstrādāt attīstības formulu, kura apmierinātu visus – gan bagātos, gan nabagos. Nupat atkal arvien biežāk dienas kārtībā tiek izvirzīts uzdevums par ES pārvēršanu federācijā: par to runā Eiropas Komisijas vadītājs Žozē Manuels Barrozu. Savā laikā arī ES „tēvi”, tādi kā Roberts Šūmans, domāja, ka jādibina ekonomiska savienība, pēcāk monetāra, bet pēc tam arī politiska. Pirmie divi uzdevumi ir izpildīti, patlaban ir pienācis laiks politiskās virsbūves nomaiņai. Tiesa, pagaidām šī perspektīva izskatās visai miglaini, jo nacionālās valstis nav gatavas savai likvidācijai.