Latvijas Sociālistiskā partija

20.05.2014

20.05.2014.g. Normunds Grostiņš - “RīgaTV24”, plkst. 20:00,
21.05.2014.g. Normunds Grostiņš - “LR1 “krustpunktā”, plkst. 13:00-14:00,
21.05.2014.g. Alfrēds Rubiks - “TV-5 "Naša tema", plkst. 18:55,
22.05.2014.g. Alfrēds Rubiks - “RīgaTV24”, plkst. 9:30,
22.05.2014.g. Alfrēds Rubiks - “Baltcom radio”, plkst. 17:00.


20.05.2014

Piektdien, 16. maijā Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs, 10. saraksta kandidāts Nr 1 Alfrēds Rubiks Rīgā tikās ar celtniekiem un pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem.

„Neticiet to cilvēku skaistajiem vārdiem, kuri sola jums par jūsu balsīm paaugstināt jūsu algas un sociālās garantijas no turienes, no Eiropas Savienības. Šie jautājumi saskaņā ar Lisabonas vienošanos ir katras valsts kompetencē, un tie jārisina šeit, uz vietas. Neticiet tam, ka viņš savā runā saka: „Es! Es! Es panākšu, es izdarīšu!”. Viņš viens neko nevar panākt. Reāla rezultāta sasniegšanai jāprot pārliecināt par savu taisnību pārējos deputātus. Mēs no Eiropas Parlamenta varam tikai radīt apstākļus Latvijas ekonomikas uzlabošanai, kas ietekmēs dzīves kvalitāti un darbu algu pieaugumu šeit”, atzīmēja Alfrēds Rubiks.

Tiešas saskarsmes laikā cilvēki dalās ar savām aktuālākajām problēmām. Neskatoties uz pirmsskolas pedagogu un celtnieku izvēlēto specialitāšu un izglītības atšķirībām, patiesībā viņus vieno kopējas problēmas– zemas algas, zema sociālās aizsardzības pakāpe, it īpaši uz „veco” Eiropas Savienības valstu fona. Un tai pašā laikā cerība, ka arī Latvijā var saņemt pienācīgu darba algu, lai uzturētu ģimeni un audzinātu bērnus. Kā Eiropas Parlamenta deputāts var palīdzēt ikdienas izdzīvošanas problēmu risināšanā? Un kādēļ jāpiedalās 24. maija vēlēšanās?

„Es saprotu jūsu šaubas – kur esmu es un kur ir Brisele. Bet domāju, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanās jāpiedalās un jābalso. Padomājiet – katru gadu Latvijai tiek izdalīti vairāk nekā 400 milj. eiro dažādu programmu īstenošanai. Mūsu valsts gada budžets sastāda apmēram 4 miljardus eiro. Tas ir, pēdējo 10 gadu laikā Latvija ir saņēmusi papildus gada budžetu. Cik saimnieciski mēs tos izmantosim, tas jau ir atkarīgs no mums. Bet arī rekonstrukcija, tai skaitā jaunu ceļu būvniecība Latvijā, kā arī dzīvojamo māju siltināšanas darbi, skolu un pirmsskolas iestāžu rekonstrukcija – tas viss Latvijā notiek par Eiropas Savienības līdzekļiem.  Bet tas nozīmē ne tikai objektu sakārtošanu un jaunu objektu būvniecību, bet arī jaunas darba vietas”, domā Alfrēds Rubiks.

Apkopojot vēlētāju vēlējumus un jautājumus, Alfrēds Rubiks rezumēja: „Mēs pastāvīgi dzirdam: valsts, rūpes par valsti. Bet valsts nav tikai tās teritorija. Es piekrītu tam, ka apkārt ļoti daudz nesaimnieciskuma, ka valstij trūkst saimnieka un saimnieciskas attieksmes. Mēs visi esam Latvija! Mums tas jāatceras. Un jāapvienojas, lai aizstāvētu savas tiesības, nevis jāgaida, kad kāds atnāks un atrisinās mūsu problēmas. Jāatceras – tauta esam mēs!”.


17.05.2014

Pēdējo mēnešu laikā „Latvijas Sociālista” avīzes un interneta mājas lapas apvienotā redkolēģija ir saņēmusi vairākas vēstules, kurās vēlētāji lūdz izskaidrot Latvijas Sociālistiskās partijas piedalīšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanās ar patstāvīgu sarakstu, atsevišķi no sociāldemokrātiskās partijas „Saskaņa”. Uz līdzīgiem jautājumiem nācās atbildēt arī mūsu deputātu kandidātiem un partijas aktīvistiem, tiekoties ar cilvēkiem visā republikā. Nereti jādzird nepamatotus apgalvojumus par to, ka LSP ir izstājusies no politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs”.

Lai rastu skaidrību šajā, daudzus mūsu atbalstītājus interesējošā jautājumā, atgādināsim nesenos politiskās dzīves notikumus, kuru rezultāts ir joprojām gan juridiski gan faktiski pastāvošās apvienības „SC” partiju (Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” un Latvijas Sociālistiskā partija) piedalīšanās Eiroparlamenta vēlēšanās ar patstāvīgiem sarakstiem.

2013.g.9.novembrī notikušajā kongresā SDP „Saskaņa” paziņoja, ka piedalīsies 2014.g.24.maija EP velēšanās patstāvīgi, nevis apvienības „SC” sastāvā. Ņemot vērā un respektējot mūsu kolēģu lēmumu, LSP XVI kongresa delegāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu, kurā tika izklāstīts partijas viedoklis par šo situāciju un apstiprināta arī LSP piedalīšanās EP vēlēšanās ar patstāvīgu sarakstu.

Zemāk mēs publicējam pilnu augstākminētā LSP XVI kongresa lēmuma tekstu.

PAR EIROPARLAMENTA VĒLĒŠANĀM 2014.
GADA 24.MAIJĀ

1. Apstiprināt Latvijas Sociālistiskās partijas Valdes priekšlikumu par LSP piedalīšanos Eiroparlamenta vēlēšanās 2014.gada 24.maijā.

2. Ņemt vērā, ka Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa”, kas ietilpst politisko
partiju apvienības „Saskaņas centrs” sastāvā, savā kongresā 2013.gada 9.novembrī pieņēma lēmumu piedalīties Eiroparlamenta vēlēšanās 2014.gada 24.maijā patstāvīgi, ārpus PPA „Saskaņas centrs” sastāva.

3. Latvijas Sociālistiskā partija respektē Sociāldemokrātiskās partijas „Saskaņa”
Delegātu gribu, taču uzskata šo soli par politiski nepamatotu, tādas pozīcijas
turpinājums nākotnē var novest pie atkāpšanās no sociālāsaizsardzības
pozīcijas, taisnīguma un vienlīdzības nodrošināšanas darbaļaudīm un novirzīšanās
uz sīkburžuāziskā oportūnisma pusi.
4. Kongress uzskata, ka šajā situācijā Latvijas Sociālistiskā partija Eiroparlamenta
vēlēšanās 2014.gada 24.maijā piedalīsies ar neatkarīgu sarakstu.

5. Kongress, saskaņāar LSP Statūtu 14.un 18. pantu, apstiprinapartijas Valdes
tiesības noteikt sabiedriskās organizācijas, politiskās partijas, kā arī bezpartejiskos
partijas atbalstītājus, kas tiks iekļauti Eiroparlamenta vēlēšanu LSP
sarakstā.

6. Kongress pauž pārliecību, ka visas vadošās partijas institūcijas, visas LSP
pirmorganizācijas, visi partijas biedri ar sapratni un atbildīgi izturēsies prêt Eiroparlamenta vēlēšanām.

7. Kongress griežas pie mūsu vēlētājiem ar aicinājumu aktīvi atbalstīt Latvijas
Sociālistiskās partijas deputātu kandidātus Eiroparlamenta vēlēšanās un
būt pārliecinātiem, ka viņi aktīvi un konsekventi aizstāvēs algotā darba cilvēku
un visnabadzīgāko iedzīvotāju slāņu, tai skaitā pensionāru, invalīdu un jaunatnes,
intereses.

2013.gada 16.novembrī
Rīga
06.05.2014

2014.g. 7. maijā Latvijas Sociālistiskā partija organizē tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem. Aicinām visus, kuri piedalīsies Eiroparlamenta vēlēšanās 2014.g. 24. maijā, atnākt uz tikšanos ar mūsu kandidātiem.

Tikšanās ar Alfrēda Rubika komandu notiks Rīgā, no plkst. 17:00 līdz 20:30.

  • Maskavas ielā 264 (s/c«Ščecina», Ķengarags), ar vēlētājiem tiksies EP deputātu kandidāts Tatjana Apanasova,
  • Bieziņa ielā 8 (Zolitūde, blakus veikalam IKI) - EP deputātu kandidāts Jeļena Jakovļeva,
  • Brīvības gatves un Silciema ielu krustojumā (Juglas tirgus) – EP deputātu kandidāts Normunds Grostiņš.

04.05.2014

Š.g. 1. maijā vairāk nekā 150 cilvēki pulcējās 1905.g. parkā, atzīmējot Starptautisko darbaļaužu solidaritātes dienu. Kā visus iepriekšējos gadus, pasākumu organizēja Latvijas Sociālistiskā partija (LSP).

Klātesošos uzrunāja LSP priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Hristoļubovs, Lielā Tēvijas kara un darba veterāns Laimonis Sedols, LSP biedrs, kareivis-internacionālists Artūrs Borancis, kā arī Latvijas Nākotnes institūta vadītājs Normunds Grostiņš. Dziļu sociāli-ekonomisko analīzi, uzstājoties, deva LSP priekšsēdētājs, Eiropas Parlamenta deputāts Alfrēds Rubiks.

Partijas lozungos tika izteikts atbalsts pievienotās vērtības nodokļa samazināšanai pārtikai, zālēm un komunālajiem maksājumiem, vienādu minimālo sociālo garantiju ieviešanai visā Eiropas Savienībā, kā arī medicīnas pamatpakalpojumu bezmaksas pieejamībai un ražošanas attīstībai.28.04.2014

Latvijas Sociālistiskās partijas kārtējā Valdes sēdē, kas notika š.g. 25. aprīlī, tika izskatīti vairāki partijai aktuāli jautājumi. LSP Valde deliģēja pārstāvi kārtējam marksistisko un strādnieku partiju semināram, kas notiks 2014.g. jūnijā Briselē.

Sēde izskatīja LSP pirmorganizāciju „Ludza” un „Kārsava” iesniegumus, kā arī gatavošanos 1.maija svētkiem un kārtējai Lielā Tēvijas kara veterānu un padomju partizānu tikšanās reizei Draudzības Kurgānā (5.-6.jūlijs).

Īpaša uzmanība tika veltīta partijas priekšvēlēšanu kampaņas norisei Eiropas Parlamenta vēlēšanām š.g. 24.maijā. 


24.04.2014

2014.g. 26. aprīlī Latvijas Sociālistiskā partija organizē tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem. Aicinām visus, kuri piedalīsies Eiroparlamenta vēlēšanās 2014.g. 24. maijā, atnākt uz tikšanos ar mūsu kandidātiem.  

Tikšanās ar Alfrēda Rubika komandu notiks no plkst. 10:00 līdz 14:00.
Rīgā:

  • A.Saharova ielā 21 (t/c«Tālava», Pļavnieki), ar vēlētājiem tiksies EP deputātu kandidāts Tatjana Apanasova,
  • Lidoņu ielā 27 (Iļģuciems, pretim veikalam IKI) - EP deputātu kandidāts Jeļena Jakovļeva,
  • Anniņmuižas bulvāris 40a (Imanta, pie veikala RIMI) – EP deputātu kandidāts Normunds Grostiņš.

Rēzeknē (Latgales ielā 54),- ar vēlētājiem tiksies EP deputātu kandidāts Fridijs Bokišs.
Jelgavā (Rīgas un Pērnavas ielu krustojumā)- EP deputātu kandidāts Udo Pērsis.
Salaspilī (Skolas iela 4d)- EP deputātu kandidāts Tatjana Apanasova.
Jēkbpilī (Vecpilsētas laukums 3), ar vēlētājiem tiksies LSP priekšsēdētājs, EP deputāts Alfrēds Rubiks.

LSP priekšvēlēšanu pasākumi notiks arī

  • Daugavpilī (Rīgas un Viestura ielu krustojumā),
  • Alūksnē, Dārza ielā 11 (pretim tirgus laukumam),
  • Ludzā, Stacijas ielā 41.

Nāciet uz tikšanos! Mēs izstāstīsim, ar ko ir svarīgas Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijas iedzīvotājiem, ko paspējuši izdarīt un kas vēl darāms mūsu deputātiem, kā arī to, kas jādara vēlētājiem, lai „nenošautu garām” nākamiem 5 gadiem!!