Latvijas Sociālistiskā partija

22.04.2014

Tuvojas Darba svētki jeb Starptautiskā strādnieku solidaritātes diena, 1. maijs – tradicionālie pavasara un darba svētki. Bet daudziem mūsu valsts iedzīvotājiem darbs nenozīmē ne veselībai drošu darba vidi, ne iespēju nodrošināt savu tagadni un bērnu nākotni Latvijā.

Saasinās bezdarba problēma jauniešu un pirmspensijas iedzīvotāju vidū, it īpaši Latvijas provincēs. Un šo problēmu valdošās partijas piedāvā risināt tikai ar īslaicīgām kosmētiskām programmām un konsultācijām, nevis ar jaunu darbavietu radīšanu.

Nav jābrīnās, ka nesaskatot nākotnes perspektīvu savā Dzimtenē, Latvijas iedzīvotāji masveidā dodas strādāt uz „vecās” Eiropas laukiem un rūpnīcām. Arvien tukšākas kļūst Latvijas pilsētas, izmirst lauki. Latvijas bērni piedzimst ārzemēs un vairs neatgriezīsies Latvijā.

Mēs būsim priecīgi svinēt pirmo pavasara dienu kopā ar mūsu domubiedriem un piekritējiem. Bet, kamēr Latvijā sociālais taisnīgums tiek pārkāpts visneiedomājamākajā veidā, mēs aicinām mūsu piekritējus un visus, kuriem nav vienaldzīga sava un bērnu nākotne: „Nepalieciet malā!”.

Latvijas Sociālistiskā partija aicina visus aktīvos un nevienaldzīgos domubiedrus pulcēties 1. maijā plkst. 11 Rīgas Grīziņkalna (1905. gada) parkā.

Ja Tev nav vienaldzīga Tavas ģimenes nākotne,
Ja Tu vēlies nodrošināt sev un saviem bērniem pienācīgus dzīves apstākļus Latvijā,
Ja Tu esi PAR sociāli orientētu ekonomiku,

Atnāc uz Latvijas Sociālistiskās partijas rīkoto mītiņu „Pret nabadzību un sociālo atstumtību!

Atbalsti mūsu  1.maija lozungus:

1. PAR PVN samazināšanu pārtikai, zālēm, komunālajiem maksājumiem!
2. PAR vienādu minimālo sociālo garantiju ieviešanu visās ES dalībvalstīs!
3. PAR medicīnas pamatpakalpojumu bezmaksas pieejamību!
4. PAR ražošanas attīstību Latvijā un importa aizstāšanas politiku!
5. PAR jauniešu bezdarba problēmas risināšanu!
6. PAR pārtikušu un drošu dzīvi Latvijā!

Latvijas Sociālistiskā partijas
Valde


17.04.2014

2014.g. 19. aprīlī Latvijas Sociālistiskā partija organizē tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem. Aicinām visus, kuri piedalīsies Eiroparlamenta vēlēšanās 2014.g. 24. maijā, atnākt uz tikšanos ar mūsu kandidātiem.

Tikšanās ar Alfrēda Rubika komandu notiks no plkst. 10:00 līdz 14:00.

 • Alūksnē, Dārza ielā 11 (pretim tirgus laukumam) ar vēlētājiem tiksies LSP saraksta Pirmais numurs, LSP priekšsēdētājs, Eiroparlamenta deputāts Alfrēds Rubiks.
 • Jēkabpilī, Rēzeknes ielā 9, EP deputāta kandidāts Udo Pērsis.  
 • Ludzā, Stacijas ielā 41, EP deputāta kandidāts Fridijs Bokišs.

LSP organizētie priekšvēlēšanu pasākumi notiks arī:

 • Jelgavā, Lielās un Dambju ielas krustojumā (pie puķu tirgus),
 • Rēzeknē, Latgales ielā 54,
 • Daugavpilī, Rīgas un Viestura ielu krustojumā,
 • Salaspilī, Skolas ielā 4d (blakus SEB bankas filiālei).
 • Rīgā, Saharova ielā 20a (pie Maxima XX) - Pļavnieki,
  Starp Parādes ielu 5D un 3, (pretim MAXIMA veikalam) – Daugavgrīva,
  Augusta Dombrovska ielā 30B (tirgus laukumā) – Vecmīlgrāvis.

Nāciet uz tikšanos! Mēs izstāstīsim, ar ko ir svarīgas Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijas iedzīvotājiem, ko paspējuši izdarīt un kas vēl darāms mūsu deputātiem, kā arī to, kas jādara vēlētājiem, lai „nenošautu garām” nākamiem 5 gadiem!08.04.2014

Latvijas Sociālistiskās partijas kārtējā Valdes sēdē, kas notika š.g. 4. aprīlī, tika izskatīti vairāki partijai aktuāli jautājumi, t.sk. jautājums par gatavošanos 2014.g. 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

LSP Valde izskatīja 130. latviešu strēlnieku korpusa un Latvijas partizānu brigāžu veterānu vēstuli, kā arī deliģēja LSP pārstāvi XVII Sieviešu starptautiskās demokrātiskās federācijas kongresam Maskavā.

LSP Valde noklausījās informāciju par Ukrainas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas pirmā sekretāra P.Simoņenko vizīti Eiroparlamentā, pēc GUE/NGL frakcijas uzaicinājuma.


27.03.2014

Š.g. 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijas Sociālistiskā partija startēs ar 10. numuru! Balsojiet par 10. sarakstu, par Alfrēda Rubika komandu!


19.03.2014

Latvijas Sociālistiskā partija (LSP) 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās piedāvā savu deputātu kandidātu sarakstu. Mūsu pozīcija ES jautājumos vienmēr ir bijusi un būs pragmatiska.

2003. gadā mēs iebildām pret sliktajiem dalības noteikumiem ES un aicinājām referendumā tos noraidīt. Pēc tam Latvija uz Briseli aizveda vairāk neatkarības, nekā Brisele to prasīja.

Tā kā Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, mums ir jāpiedalās problēmu risināšanā, vienmēr stingri aizstāvot Latvijas iedzīvotāju intereses. Mēs nešķirojam cilvēkus pēc tautības, valodas, reliģiskās pārliecības, pilsonības un citām atšķirībām.

Stingri aizstāvot valsts intereses, Latvijai jāprot labāk izmantot ES sniegtās iespējas.

Tādas ir:

 • cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību;
 • vienādu sociālo garantiju ieviešana visas ES dalībvalstīs;
 • sieviešu un bērnu tiesību ievērošana un aizsardzība starptautisko un ES likumu, hartu u.c. regulējumu ietvaros;
 • jāpanāk, lai atalgojums par vienādu darbu vīriešiem un sievietēm būtu līdzvērtīgs;
 • medicīnas pamatpakalpojumu bezmaksas pieejamības panākšana un medikamentu cenu regulējums visā ES teritorijā;
 • īpašu vērību pievērsīsim pensionāru un invalidu, denacionalizētu namu īrnieku sociālo garantiju paplašināšanai un nodrošināšanai
 • jārod iespējas mazināt bezdarbu, pievēršot nopietnu uzmanību jauniešu bezdarba problēmai;
 • vairāk līdzekļu jāpiešķir inovācijām, zinātnei un izglītībai;
 • Latvijai efektīvāk jāizmanto ES finansējuma saņemšanas iespējas un jāizmanto tas, lai celtu darba ražīgumu un produkcijas kvalitāti, tai pat laikā saglabājot produkcijas daudzveidību un savas tradīcijas;
 • mēs veicināsim ražošanas attīstību Latvijā un importa aizstāšanas politiku;
 • absolūtajā vairākumā ES dalībvalstu ir pazemināts PVN pārtikai. Mēs veicināsim atbilstošas izmaiņas Eiropas Savienības normatīvajos aktos un PVN samazināšanu Latvijā pārtikai, medikamentiem, komunālajiem maksājumiem;
 • mēs lielu uzmanību veltīsim cīņai ar korupciju, organizēto noziedzību, finanšu noziegumiem, negodīgu un nelietderīgu naudas līdzekļu tērēšanu visā ES;
 • pilnveidojot ES banku sistēmu, jāpanāk, lai bankas spētu pašas izturēt krīzes un tirgus svārstības, neprasot valstij apmaksāt to bankrotu radītos zaudējumus, kā tas ir bijis līdz šim;
 • jāmazina birokrātiskais slogs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jārada viegli pieejama un labi kontrolējama ES finansējuma saņemšanas kārtība šiem uzņēmumiem;
 • iestāsimies pret jaunu Savienības līmeņa nodokļu uzlikšanu ES dalībvalstu iedzīvotājiem;
 • jāstrādā pie drošības paaugstināšanas visas transporta jomās, ieskaitot ceļu un infrastruktūras sakārtošanu atbilstoši šodienas tehniskajām iespējām un prasībām;
 • jāievieš stingri noteikumi vides un pārtikas kvalitātei, radot veselīgus dzīves apstākļus;
 • sevišķa vērība jāpievērš cilvēka tiesību ievērošanai, juridisko normu un taisnīguma nodrošināšanai visā ES;
 • nevienā jomā nedrīkst pastāvēt dubulto standartu sistēma;
 • jāpanāk nepilsoņu problēmas atrisinājums visā ES;
 • jārēķinās, ka darbaspēks kļuvis par preci un tā pārvietošanās kapitālistiskā iekārtā notiks vienmēr. Nopietni jāstrādā pie tādu darba un dzīves apstākļu radīšanas ES, lai jebkurš cilvēks visur justos aizsargāts un viņa tiesības tiktu garantētas;
 • visos iespējamos veidos jāaizsargā vārda un preses brīvība, tautas tiesības lemt par ES jautājumiem, tai skaitā godīgos referendumos;

Mūsu deputātu kandidāti strādās, lai nodrošinātu ciešus un pastāvīgus sakarus ar Latvijas valsts iestādēm un sabiedriskajām organizācijām, lai veicinātu demokrātiju, taisnīgumu, visu Latvijas iedzīvotāju interešu un tiesību ievērošanu.

Mūsu galvenais virsuzdevums ir strādāt tā, lai Latvijas iedzīvotāji beidzot izjustu solītās ES rūpes par viņiem, lai tiktu efektīvi risinātas Latvijas iedzīvotāju - mūsu vēlētāju problēmas.

LSP iestājas par valsts lomas paaugstināšanu, vienlaicīgi saglabājot katra cilvēka atbildību par sevi, savu ģimeni.

LSP iestājas par to, lai ES no valstu savienības kļūtu par demokrātisku tautu savienību, saprotot, ka līdz tam vēl tāls ceļš ejams.

Eiropas Parlamentā mūsu deputāti strādās kopā ar visām kreisi orientētām politiskām partijām, kuru galvenais mērķis ir radīt taisnīgu un drošu Eiropas Savienību, kurā taisnīgums, godīgums un cilvēka dzīves un darba apstākļi ir pirmajā vietā.


15.03.2014

Latvijas Sociālistiskās partijas kārtējā Valdes sēdē, kas notika š.g. 14. martā, tika apstiprinātas kandidatūras aviācijas un transatlantijas tirdzniecībai veltītām konferencēm, kuras rīko Eiroparlaments 8. un 10. aprīlī.

LSP Valde izskatīja un apsprieda Ukrainas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas vēstuli pasaules strādnieku un marksistiskai kustībai.

LSP Valde deliģēja pārstāvi starptautiskai zinātniskai konferencei Sanktpēterburgā, kas veltīta marksisma jautājumu aktualitātes izpētei.


08.03.2014

Dārgās mammas un vecmammas! Mīļās sievas un māsas! Sirsnīgi sveicam Jūs brīnišķīgajos pavasara svētkos! Sirsnīgi sveicieni 8. martā!

Latvijas Sociālistiskā partija


03.03.2014

Latvijas Sociālistiskās partijas kārtējā Valdes sēdē, kas notika š.g. 28. februārī, tika izskatīti vairāki partijai aktuāli jautājumi, t.sk. gatavošanās EP vēlēšanām, kā arī LSP pirmorganizācijas „Zilupe” vēstules izskatīšana.

Sēdē tika nolemts iekļaut 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanu deputātu kandidātu sarakstā Fridiju Bokišu (LSP p.o. „Ludza” sekretārs) un Udo Pērsi (Eiroparlamenta deputāta A.Rubika palīgs lauksaimniecības jautājumos).


24.02.2014

9. februārī notika Latvijas Sociālistiskās partijas (LSP) kārtējās politiskās mācības pirmorganizācijā „Spilve”. Kā pastāstīja p/o sekretārs Andrejs Kudrjašovs, lekcija bija veltīta Ķīnas Tautas Republikai. Ar ziņojumiem uzstājās organizācijas biedri Andrejs Kudrjašovs un Sergejs Astahovs.

Nākamā lekcija p/o „Spilve” tiks veltīta fašisma izpētei un tā rašanās iemesliem. „Tā ir aktuāla tēma. Aktuāla tādēļ, ka mūsdienu pasaule atrodas dziļā ekonomiskā krīzē, kuru ir radījusi vispārējā kapitālistiskās sistēmas krīze. Šādos apstākļos saglabājas fašisma rašanās draudi kā plašu iedzīvotāju slāņa reakcija uz sociālo apstākļu pasliktināšanos kopā ar kapitālistu mēģinājumiem saglabāt savas pozīcijas. Lekciju „Par fašisma sociālajām saknēm” lasīs Ernests Zariņš. Pēc lekcijas ir plānota diskusija par to, kā ir iespējams novērst fašisma terora šausmu atkārtošanos”, – pastāstīja Andrejs Kudrjašovs.

Nodarbības p/o „Spilve” notiek dinamiski, ar pastāvīgām diskusijām par mācību tēmu, kas veicina ne tikai labāku zināšanu apguvi, bet arī mācību dalībnieku aģitatoru spēju attīstību.