Latvijas Sociālistiskā partija


06.01.2016

Š.g. 2-4 janvārī aprit 74 gadi, kopš traģiskiem notikumiem Audriņos, kad atriebības mākti nacisti par ieslodzīto slēpšanu sadedzināja Audriņu ciemu un nošāva tā iedzīvotājus. Lai godinātu bojā gājušos un atgādinātu cik lielas bēdas nes karš, 4. janvārī tiek organizēti atceres pasākumi, kur piedalās arī LSP.

Pie Audriņu traģēdijas upuru pieminekļa un pie Ančupānu memoriāla bija nolikti ziedi. Ar klusuma brīdi tika godināti bojāgājušie Rēzeknes tirgus laukumā. Vēlāk notika tikšanās Nacionālo biedrību kultūras namā un bija iespēja apmeklēt izstādi “Audriņu traģēdiju pieminot” Latgales kultūrvēstures muzejā. Diemžēl, pasākums netika atspoguļots valsts plašsaziņas līdzekļos, tas tika atspoguļots tikai Latgales reģionālajos masu saziņas līdzekļos.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

16.12.2015

Latvijas Sociālistiskās partijas XIX kongresa laikā tika nolasīts Sergeja Hristoļubova ziņojums par partijas Programmas jaunās redakcijas projektu. Fakts ir tāds, ka pašreizējā Programma pastāv jau 11 gadu. To pieņēma 2004.gada decembrī.  Pa šo laiku ir notikušas daudzas pārmaiņas gan pasaulē, gan Latvijā.  Pamatojoties uz to, pagājušajā gadā pieņēma lēmumu par jaunas Programmas redakcijas izstrādāšanu.  Tāpēc tika izveidota speciāla komisija, un par tās priekšsēdētāju kļuva Sergejs Hristoļubovs. Visu gadu tā strādāja, saņēma priekšlikumus no partijas pirmorganizācijām, un tagad  kongresa delegātiem apspriešanai iesniedza partijas Programmas jaunās redakcijas projektu.

Kā uzsvēra S. Hristoļubovs- runa ir tieši par Programmas jauno redakciju, bet nevis par jaunu partijas politisko kursu. Sociālistiskās partijas kurss paliek iepriekšējais –pretī taisnīgākai un sociāli aizstāvētākai sabiedriskajai iekārtai, pretī sociālisma uzvarai. Pati Programma, salīdzinot ar iepriekšējo variantu, ir kļuvusi lakoniskāka. Akcents tiek likts uz to, kas ir jāīsteno mūsdienu politiskajā un ekonomiskajā situācijā.

Piedāvātajā jaunās redakcijas projektā ir trīs daļas. Pirmā- Latvijas mūsdienu ekonomiskā un politiskā stāvokļa raksturojums. Otrais- Latvijas Sociālistiskās partijas galvenie darbības virzieni mūsdienu apstākļos. Trešais-  Pašreizējie partijas uzdevumi un darbs tautas masās.

16dec.jpg

Programma beidzas ar šādiem vārdiem- LSP tiek izvirzīti sarežģīti uzdevumi, kuru realizēšana prasīs lielu visu tās biedru pūliņus.  Bet ne jau Sociālistiskā partija ir tā, kas noveda valsti līdz tādam bēdīgam stāvoklim, un normalizēt situāciju šodien tiešām nav viegls uzdevums. Bet vai mēs esam gatavi klusībā noskatīties, kā jūsu bērniem atņem nākotni, kā iet bojā Dzimtene, tikai tāpēc, ka tās glābšana šķiet grūti paveicama? Nē? Tad glābsim to kopā!

Līdz nākamā partijas kongresam ir jāsagatavo Programmas galīgā redakcija. Komisija, kas ir atbildīga par jaunās redakcijas izstrādi, gaida priekšlikumus un kritiskas piezīmes. 09.12.2015

2015.gada 5.decembrī notika Latvijas Sociālistiskās partijas XIX kongress. Tajā piedalījās dalībnieki no visas Latvijas. Delegātu nacionālais sastāvs (bija pārstāvētas astoņas tautības) pilnībā atspoguļo Sociālistiskās partijas internacionālo veidošanas principu.

Apsveikuma vēstuli delegātiem atsūtīja Saskaņas partijas valdes priekšsēdētājs Nils Ušakovs. Tajā viņš rakstīja, ka mūsu sadarbība ir izturējusi laika pārbaudi, un mēs esam pārliecināti- uz mums var paļauties. Mēs kopā izvirzām mērķus un kopā tos sasniedzam. N.Ušakovs izteica arī visdziļāko cieņas apliecinājumu savam draugam Alfrēdam Rubikam. Saskaņā ar dienas kārtību, tika nolasīts partijas valdes ziņojums. Ar ziņojumu uzstājās partijas priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Pirmajā ziņojuma daļā viņš pievērsa uzmanību  saspīlētajai starptautiskajai situācijai pasaulē. A.Rubiks runāja arī par to, ka Latvijas Sociālistiskā partija pastāvīgi iestājas pret ASV imperiālistu, ES un NATO iejaukšanos Ukrainas iekšējās lietās.  Sociālistiskā partija piekrīt tam, ka cilvēkus, kas meklē patvērumu  no kara, ir jāglābj un jāuzņem, tāpat kā Lielā Tēvijas kara gados latviešus uzņēma Krievija un citas PSRS republikas, tāpat kā Eiropa tagad uzņem Latvijas ekonomiskos bēgļus.  Tajā pašā laikā partija pieprasa valdībām un ANO izstrādāt rīcības plānu, lai nevarētu uzsākt karu pret tautām, kā tas bija Irākā, Afganistānā, Sīrijā, Ēģiptē. Kara uzsākšanas novēršana ir galvenais veids, kā cīnīties ar bēgļu pieplūdumu.

Ziņojumā tika skartas tēmas, kas ir saistītas ar partijas darbu un tās biedru skaita palielināšanu. Piemēram, tika runāts par partijas biedriem, kas ir devušies darba meklējumos uz ārzemēm un, tāpēc nevar pildīt partijas uzdevumus. Varbūt vajag padomāt par partijas biedra, kas uz laiku strādā ārpus Latvijas, statusa ieviešanu. Kritiski tika novērtēta pašreizējā valsts valdība. Latvijā aizvien vairāk un vairāk naudu tērē aizsardzībai, it kā mums tūlīt kāds gatavotos uzbrukt. Tajā paša laikā izglītību, medicīnu un zinātni finansē no pāri palikušajiem līdzekļiem.

Ziņojumā tika izvirzīti četri uzdevumi partijas nākotnes darbam:

 1. Pabeigt partijas Programmas jaunās redakcijas izstrādi. Programmas pamatā ir jābūt partijas redzējumam uz situāciju pasaulē, Latvijā un partijā, un jāizvirza tādi konkrēti uzdevumi, kas radīs cilvēkiem vēlmi iet kopā ar Sociālistisko partiju.
 2. Rūpīgi jāizvēlas deputāti kandidāti nākošajām vēlēšanām gan no partijas rindām, gan no tās atbalstītāju vidus. Ziņojumā tika arī runāts par to, ka  partijas valde uzskata- ir mērķtiecīgi turpināt tradīciju un 2017.gada pašvaldību vēlēšanās sadarboties ar partiju Saskaņa, apvienību Saskaņas Centrs un citām kreisajām un  kreisi centriskajām partijām un sabiedriskajām organizācijām. 
 3. Pastiprināt savu darbu darbaļaužu, jaunatnes vidū, kā arī veikt aktīvu darbību arodbiedrībās.
 4. Izveidot nelielas darba grupas, lai sagatavotu pirmsvēlēšanu programmas par dažādiem ekonomiskajiem un sociālajiem jautājumiem. 

Pēc tam ar ziņojumu uzstājās partijas priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Hristoļubovs. Ziņojuma tēma- partijas Programmas jaunās redakcijas projekts. Tā ir partijai svarīga tēma, un tai jāvelta atsevišķi panti. Debates, pēc šiem diviem ziņojumiem, parādīja, ka partijas biedri ir  ieinteresēti partijas attīstībā un jaunu darbības veidu meklēšanā. Izskanēja dažādi priekšlikumi un kritiskas piezīmes. Kongresa izskaņā tika pieņemtas vairākas rezolūcijas, un ar to pilnu tekstu mēs jūs iepazīstināsim tuvākajā laikā. Ar ziņojumu par Revīzijas komisijas darbu uzstājās tās priekšsēdētāja Inna Jakšta. 


07.12.2015

5. decembrī notikušajā Latvijas Sociālistiskās partijas XIX kongresā partijas priekššēdētājs Alfrēds Rubiks iesniedza iesniegumu par partijas priekššēdētāja un Valdes locekļa pilnvaru nolikšanu, motivējot to ar vecumu un veselības stāvokli. Kongress un partijas Valde ar sarūgtinājumu, bet tomēr atbalstīja Alfrēdu Rubiku viņa tieksmē dot ceļu jaunajai maiņai.

Pēc iesnieguma oficiālas pasludināšanas un neilgas diskusijas šajā sakarā absolūti visi kongresa delegāti pateicās Alfrēdam Rubikam par godīgu un panākumiem bagātu darbu partijas un Latvijas strādājošās tautas labā visas dzīves garumā. Alfrēds Rubiks zelta burtiem ierakstīja savu vārdu Latvijas Sociālistiskās partijas vēsturē, kuru vadīja 16 gadus. Bez tam, viņš īpaši uzsvēra, ka no partijas neaiziet, paliek tās aktīvs loceklis un ir gatavs arī turpmāk iespēju robežās strādāt ar kopīgiem uzdevumiem.

Partijas pienākumu izpildītāju, saskaņā ar Statūtiem, līdz priekšēdētāja vēlēšanām kārtējā, LSP XX kongresā, 2016.gadā, uzņēmās partijas pirmais priekšēdētāja vietnieks Vladimirs Frolovs.


04.12.2015

2015.gada 5.decembrī Rīgā, Duntes ielā 17a, notiks Latvijas Sociālistiskās partijas XIX kongress. Kongresā tiks nolasīts LSP Valdes atskaites ziņojums un pieņemtas rezolūcijas par dažādām aktuālām politiskām un sociāli ekonomiskām problēmām. Izskanēs arī ziņojums par partijas programmas jaunās redakcijas projektu.


25.11.2015

Latvijas Sociālistiskā partija pauž savu atbalstu Latvijas izglītības un zinātnes darbiniekiem 2015.gada 27. novembra Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) organizētajā brīdinājuma streikā, cīņā par savām tiesībām uz pienācīgu algu un Latvijas nākotni. Veselību, stingru stāju un stipru mugurkaulu!

25nov.jpg


11.11.2015

Rīgā notika Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 98.gadadienai veltīts mītiņš, kuru organizēja Latvijas Sociālistiskā partija. Tajā bija uzaicināti piedalīties Veselības un Labklājības ministriju pārstāvji, lai pastāstītu par svarīgiem sociāliem jautājumiem.Neviens no viņiem neieradās. Bet atnāca vienkāršie darbaļaudis, kas izjūt visas Veselības un Labklājības ministriju «rūpes par sevi».

Pirmā mītiņā uzstājās Latvijas Sociālistiskās partijas biedre un Rīgas domes  Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Olga Veidiņa: «Tagad mēs dzīvojam kapitālisma apstākļos un varam salīdzināt kā mēs dzīvojām agrāk un, ko esam zaudējuši. Man to izdarīt ir daudz vienkāršāk, jo pie manis katru dienu nāk cilvēki ar savām nelaimēm». Viņa aicināja cilvēkus apvienoties kopējai cīņai par savām tiesībām.

Pēc tam uzstājās Latvijas Sociālistikās partijas biedrs un Latvijas aviāciācijas darbinieku arodbiedrības vadītājs Vladimirs Goļakovs: « Mūsu arodbiedrībās ir ļoti mazs cilvēku skaits. Tajās ir mazāk nekā 10% strādājošo. Mums jautā- bet ko jūs varat izdarīt? Un es uzdodu pretjautājumu- bet vai jūs esat gatavi kļūt par arodbiedrības biedru? Vai esat gatavi aizstāvēt sevi?  Diemžēl, strādājoši atceras par arodbiedrību tikai tad, kad viņus atlaiž no darba».  V.Goļakovs arī aicināja cilvēkus būt aktīvākiem.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

Sveicienus no Latgales nodeva Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētāja vietnieks Frīdis Bokišs, kas bijas noorganizējis nelielas grupas ierašanos mītiņā no Ludzas. 

Dzejnieks Fēlikss Katcs lasīja dzejoļus par aktuālām tēmām. 

Latvijas antihitleriskās koalīcijas asociācijas valdes loceklis  Alberts Krusts atgādināja klātesošajiem, ka vēl 1994.-1995. gados 7.novembra mītiņā piedalījās vairāki tūkstoši cilvēku.

Kā norādīja Latviajs Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks- ja jau tik maz cilvēku piedalās mītiņā, tad varbūt nemaz nav tik daudz to, kam ir jāuzlabo savs sociālais stāvoklis? 
– Par visu ir jācīnās. Un jācīnās ir ne tikai vārdos, bet arī ar darbos. Jāstājās kreisi noskaņotajās partijās. Jāpiedalās mītiņos un tālāk jāpopularizē tajos izskanējušās idejas. Mums ir jācīnās par savām tiesībām, nevis tikai jāgaužas- es neko nevaru. Kamēr neradīsies  vēlme cīnīties, labāk nebūs» - tā savā uzstāšanās laikā norādīja sociālistu līderis. 


09.11.2015

Pasākums notika Rīgā Grīziņkalnā, 1905.gada parkā. Mītiņa laikā tika aktualizēti jautājumi par problēmām sociālajā jomā Latvijā, tostarp par bezdarbu, masveida darbaspēka emigrāciju, maternitātes un bērnu sociālās aizsardzības problēmām, par medicīnas pakalpojumu nepieejamību, par niecīgām pensijām. Mītiņā piedalījās Latvijas Sociālistiskās partijas Saeimas, Rīgas Domes deputāti, kā arī strādnieki, studenti, pensionāri.

1.jpg

Mītiņā laikā tika pieņemta deklarācija:

 1. Sastādot gada budžetu, atzīt sociālo sfēru par primāro. Valstij ir jāaizstāv tās iedzīvotāju intereses, nevis transnacionālo kapitālu.
 2. Uzlikt par pienākumu ar likumu nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni visiem valsts iedzīvotājiem, no viņiem iekasētajiem nodokļiem. Tai skaitā: atjaunot izdzīvošanas minimuma aprēķina sistēmu, pretstatā neadekvātai koncepcijai “minimālā ienākuma līmenis” noteikt minimālo algu un pensijas līmeni ne zemāku par izdzīvošanas minimumu.
 3. Mainīt valsts lomu ekonomikā. Situācijā, kad izmirst veseli reģioni, valstij nav tiesību būt par sveša privātīpašumu sargu. Valsts var un tai būtu jāizstrādā reģionu un ekonomikas nozaru attīstības programmas, tai jāpiedalās labumu ražošanā un darba vietu radīšanā, valdībai būtu jāformējas pēc profesionālās principa, bet nevis pēc partijas piederības principa.