Latvijas Sociālistiskā partija

13.05.2015

Saeima apstiprināja deputāta pilnvaras Latvijas Sociālistiskas partijas (LSP) biedram Igoram Zujevam (frakcija "Saskaņa"). I. Zujevs parlamentā strādās deputātes Regīnas Ločmeles-Luņovas ("Saskaņa") vietā. Viņš darbosies Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, Eiropas lietu komisijā, kā arī Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisija.

zuev.jpg

I. Zujevs jau iepriekš bijis deputāts gan 10., gan 11 Saeimas laikā. Tagad Saeimā ir trīs LSP deputāti: Artūrs Rubiks, Raimonds Rubiks un Igors Zujevs.


12.05.2015

Uzvaras parkā, Rīgā 9. majā pulcējušies tūkstošiem cilvēku, lai piedalītos pasākumos, kas veltīti Uzvaras dienai un nacisma sagrāvei. Starp viņiem bija Latvijas Sociālistiskās Partijas locekļi un atbalstītāji. Viņi arī pievienojās piemiņas gājienam "Mūžīgais pulks" un īpaši gribēja atzīmēt un pieminēt latviešu komjauniešus, kuri ir atdevuši savas dzīvības par Padomju Latviju un visu darbaļaužu brīvību.


08.05.2015

Jau ir pagājuši septiņdesmit gadi kopš tām 1945. gada siltajām maija dienām, kad Jūs pielikāt uzvaras punktu padomju tautas cīņai pret hitlerisko Vāciju Lielajā Tēvijas karā. Šis karš uz mūžīgiem laikiem izmainīja mūsu tautu, kā asiņaina vētra tas pāršalca pār mūsu zemi, aiznesot sev līdzi 27 miljonus mūsu līdzpilsoņu dzīvības. Jūs izturējāt visu: draugu un tuvinieku nāves, badu un pirmo kara mēnešu neveiksmes, bezmiega naktis un četrdesmit grādu salu. Jūs noturējāties un uzvarējāt. Par spīti visam.

Grūti izteikt vārdos to dziļo un patieso sajūsmu par Jūsu varoņdarbu un pateicību Jums par to. Šis varoņdarbs, nepārspīlējot, ir nemirstīgs. Tas ir nemirstīgs ne jau tāpēc, ka par to ir uzņemts simtiem filmu, uzrakstīts tūkstošiem grāmatu un pateikti miljoniem vārdu, bet gan tāpēc, ka šis varoņdarbs šodien dzīvo katrā no mums. Jūs esat kā tēvi, kas ir audzinājuši bērnus, izaudzinājuši veselu tautu.

Visa Padomju Savienība no Augstākā virspavēlnieka līdz pat skolniekam, kas strādāja frontes aizmugurē plecu pie pleca 1418 dienu garumā soli pa solim tuvināja Uzvaru. Sarkanās Armijas karavīri, lidotāji un jūrnieki, kas cīnījās frontē pret fašistiem, partizāni, kas izraisīja ienaidnieka vilcienu sastāvu nobraukšanu no sliedēm, un frontes aizmugures darbaļaudis, kas apgādāja valsti ar visu nepieciešamo sākot no maizes un līdz pat šāviņiem, medmāsas, kas kopa ievainotos, un skolotāji, kas glāba bērnus no bombardēšanas – Jūs visi parādījāt visai pasaulei neiedomājamu vīrišķības, gribas un vienotības piemēru. Jūs par savu varoņdarbu likāt sajūsmināties pat ienaidniekiem. Jūs iemācījāt lepoties par savu valsti daudzām paaudzēm pēc sevis! Uzvaras karogu virs Reihstāga atcerēsies vienmēr!

Diemžēl, laiks ir nepielūdzams, ar katru gadu Jūsu kļūst aizvien mazāk, bet Jūsu varoņdarbs tāpēc neizbāl. Jūs dāvājāt valstij septiņdesmit gadus mierīgas debesis virs cilvēku galvām, pa šo laiku ir izaugušas vairākas paaudzes, un mēs, uzvarētāju bērnu, mazbērnu un mazmazbērnu vārdā šajā saulainajā pavasara dienā gribam pateikties Jums par milzu pūlēm, izturību un drosmi cīņā, par visu to, ko ziedojāt Uzvaras labad.

Svinīgi solām Jums nežēlot spēkus, lai piemiņa par Jūsu uzvaru dzīvotu un kļūtu stiprāka pateicīgo pēcnācēju sirdīs.

APSVEICAM JŪS SVĒTKOS! SIRSNĪGS SVEICIENS UZVARAS DIENĀ!

LSP Valde05.05.2015

Latvijas Sociālistiskā partija, tāpat kā katru gadu, rīkoja 1.maija mītiņu. Mītiņš bija veltīts darbaļaužu tiesību aizsardzībai un sašķeltības pārvarēšanai šajā cīņā. Šodien, vēl joprojām, Latvijas darbaļaudīm aktuālas ir prasības par sociālo taisnīgumu, pietiekamu darbavietu skaitu, drošiem darba apstākļiem un pienācīgu atalgojumu.

Šogad pasākums notika Vērmanes dārza estrādē, Rīgā. Tajā pulcējās apmēram 200 cilvēku. Cilvēkiem rokās bija plakāti, kas vēstīja: «Cīnies par labāku dzīvi!», «Darba algu darbspējīgajiem, sociālo nodrošinājumu- pārējiem! «Strādnieki saņem grašus, vadošie tērē miljonus», «Kapitālisms ir bankrotējis! «Valdošie! Beidziet iznīcināt savu tautu!».

Runātāji, kuru vidū bija dažādu paaudžu un tautību cilvēku, savas uzstāšanās laikā runāja par nepieciešamību cīnīties par darbaļaužu tiesībām. Latvijā šādai cīņai netiek pievērsta pienācīga uzmanība. Kaut gan tā laika, kad radās 1.maija svētki, problēmas ir aktuālas arī šodien. Kapitālisms nav spējīgs nodrošināt visiem normālus dzīves apstākļus.

- «Mūsu Latvijā 20% bagātākajai  iedzīvotāju daļai ienākumi ir 6 reizes lielāki nekā 20% nabadzīgāko iedzīvotāju. Vai tas ir taisnīgi? Bet kur ir mūsu protesta balss?- pie klausītājiem griezās Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks. Tagad ir četras brīvdienas. Arodbiedrības neko neorganizē, tikai sporta pasākumus. Bet tas, ka darbaļaudis grimst nabadzībā, arodbiedrības neuztrauc».

A.Rubiks aicināja aktīvāk cīnīties par savām tiesībām un iestāties Sociālistiskajā partijā, lai vienotos kopējā cīņā:
- «Sociālistiskā partija iestājas par to, lai vara tiešām piederētu tautai, bet nevis tikai formāli. Nāciet uz mūsu organizētajiem pasākumiem! Ņemiet līdzi savus radiniekus un kaimiņus! Stājieties Latvijas Sociālistiskajā partijā! Tikai tad, kad darbaļaužu prasības kļūs par masveida, valdība tajās ieklausīsies».30.04.2015

Latvijas Sociālistiskā partija 2015.gada 1. maijā pl. 11:00 aicina piedalīties ikgadējā mītiņā, veltītam Starptautiskai darbaļaužu solidaritātes dienai, kas notiks Vērmanes parka estrādē.

1.maijā daudzās pasaules valstīs notiek dažādu nozaru un uzņēmumu darbaļaužu mītiņi un manifestācijas, izvirzot vienotas prasības valdībai un valdošajai varai.

Latvijas Sociālistiskā partija tradicionāli organizē mītiņu Starptautiskajā darbaļaužu solidaritātes dienā, kurš ir vērsts uz Latvijas darbaļaužu tiesību aizstāvēšanu un sašķeltības pārvarēšanu šajā cīņā.

Galvenā mītiņa tēma: visu algota darba darbaļaužu solidaritāte par sociālo taisnīgumu, cīņa pret korupciju, par dzīves līmeņa paaugstināšanu, par pienācīgu dzīves līmeņa nodrošināšanu savā valstī visiem, kuri dzīvei nopelna ar godīgu darbu, par radušos konfliktu risināšanu mierīgā ceļā.

Mītiņa laikā dalībniekiem būs iespēja personīgi satikties un aprunāties ar Saeimas, Rīgas Domes deputātiem,  Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētāju, kā arī saņemt avīzes „Latvijas Sociālists” speciālo izlaidumu.

Vara darbam, nevis kapitālam!


29.04.2015

22.aprīlī notika IX starptautiskā zinātniski praktiskā konference «V.I.Ļeņins mūsdienu pasaulē ». Pēc tradīcijas tā notiek Sanktpēterburgas valsts kultūras iestādē „Vēsturiskais kultūras muzeju komplekss Razļivā”.

Šīs konferences mērķis ir regulāri apspriest Padomju valsts dibinātāja V.I.Ļeņina vietu un lomu vēstures procesā, salīdzinot dažādas aplēses dažādos vēstures posmos un no dažādām politiskām pozīcijām.

Latvijas Sociālistiskā partija arī piedalās šajā konferencē. Šogad ar referātu uzstājās Sergejs Treinis, Latvijas Sociālistiskās partijas Valdes loceklis. Referāta tēma- Ļeņina laika imperiālisms un imperiālisms pēc 100 gadiem.

Konferencē piedalījās lieli zinātnieki, valsts un politiskie darbinieki, muzeju  atbildīgi darbinieki. Konference atbalstīja Sanktpēterburgas vadības Kultūras komiteja, Sanktpēterburgas Kūrorta zonas administrācija un avīze «Narodnaja Pravda» («Народная правда»).


28.04.2015

Rīgā, Cēsu ielā 17, koka mājā jau vairākus gadus atrodas V.I.Ļeņina muzejs. Muzeja īpašnieks un idejas autors ir Andris Švaglis.  Vietas izvēle nav nejauša. Izkārtne pie mājas fasādes vēsta- Šajā namā, 1900.gada pavasarī, apmeklējot Rīgu, dzīvoja V.I.Ļeņins.

Latvijas Sociālistiskā  partija nolēma nodot  V.I.Ļeņina muzejam bez atlīdzības vairākus vēsturiskus materiālus. Tas ir V.I.Ļeņina vara bareljefs, kas līdz 1991.gadam atradās Latvijas Komunistiskās partijas CK Biroja sēžu zālē, bet pēc tam tika nodots glabāšanā Sociālistiskās partijas Valdei. Avīzes «Pravda» pirmā numura, kas tika izdots 1912.gada 22.aprīlī, kopija. Tāpat arī muzejam tika nodots rets V.I.Ļeņina kopoto rakstu, kurā bija 30 sējumi, izdevums (1928.gads). Padomju laikā grāmata  atradās  bija Latvijas Komunistiskās partijas  CK Partijas vēstures institūta bibliotēkā, bet pēc tam- Latvijas Komunistiskās partijas CK Partijas vēstures institūta direktora vietnieka V.Miškes bibliotēkā, bet kopš 1998.gada  Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētāja Alfrēda Rubika personīgajā bibliotēkā. Nākošais materiāls, kas tagad  būs muzejā, ir albums- avīzes «Dzirkstele» 
(«Искра») (no № 1 līdz № 51), kas tika izdots 1970.gadā Bulgārijā un bija veltīts V.I.Ļeņina 100. dzimšanas dienai.

Materiālu nodošana muzejam notika 23.aprīlī.  Pasākumā piedalījās Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks, priekšsēdētāja pirmais vietnieks Vladimirs Frolovs, partijas biedri, kā arī cilvēki, kam ir dārga Ļeņina piemiņa. 


14.04.2015

11. aprīlī notika ikgadējie atceres pasākumi Salaspils memoriālā, atzīmējot Starptautisko fašistisko koncentrācijas nometņu ieslodzīto dienu. Notika svinīgā ziedu nolikšana un mītiņš. Pasākumā piedalījās Latvijas sociālistiskas partijas deputāts Saeimā Raimonds Rubiks, partijas valdes locekļi, pirmorganizāciju sekretāri un aktīvisti.