Latvijas Sociālistiskā partija

18.06.2015

Sestdien, 13.jūnijā, Latvijā notika LTK veterānu tikšanās. Pasākumā piedalījās pa diviem pārstāvjiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas- tiešie to notikumu dalībnieki, kas LTK gados dienēja ar Suvorova ordeni apbalvotajā  130. Latviešu strēlnieku korpusā, 8. Gvardes igauņu strēlnieku pulkā un ar Sarkanā karoga ordeni apbalvotajā Klaipēdas lietuviešu strēlnieku divīzijā.

Tikšanās organizatori bija Latvijas Sociālistiskā partija, Igaunijas kara  vēstures klubs „Front Lain” un Lietuvas kara vēstures apvienība „Aizmirstie Karavīri”.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg

Pasākuma laikā dalībnieki nolika ziedus un aizdedzināja piemiņas sveces Igaunijas strēlnieku korpusa brāļu kapos Tušķos, Lietuvas divīzijas brāļu kapos Liekņos, Latvijas korpusa brāļu kapos Vaiņodē un Dobelē un citās vietās. Vēl arī Bunkas ciematā apmeklēja memoriālo akmeni, kas atrodas tajā vietā, kur tika pieņemta fašistiskā grupējuma „Kurland”  kapitulācija.  

Tikšanās noslēdzās ar svētku vakariņām. Delegācijas apmainījās ar piemiņas dāvanām,  frontinieki atcerējās cīņu epizodes, dalījās atmiņās savā starpā un ar jaunatni par saviem pārdzīvojumiem, par pieredzēto pirms 70 gadiem. Izdevās arī apspriest  visu trīs valstu veterānu organizāciju kopējās sadarbības nākotnes plānus.


17.06.2015

Kipras galvaspilsētā Nikosijā notika Kipras Darbaļaužu progresīvās partijas (АКEL) 22. kongress, kurā  piedalījās Latvijas Sociālistiskas partijas priekšsēdētāja vietnieks Frīdis Bokišs.

Jāatzīmē, ka pirms Kongresa notika Starptautiskā konference. Konferencē piedalījās apmēram 50 komunistisko un darba partiju pārstāvju no 40 pasaules valstīm. Galvenās sarunu tēmas, kas tika apspriestas šajā pasākumā, bija par pieaugušajiem fašisma draudiem un darbaļaužu cīņu pret totālo Starptautiskā Valūta Fonda, Eiropas Komisijas un Pasaules Bankas kundzību. 

Savā runā F. Bokišs sveica delegātus un viesus, kā arī pateicās par ielūgumu uz šo pasākumu. Viņš informēja klātesošos par esošo situāciju Latvijā un par Latvijas Sociālistiskās partijas darbu.

Kipras Darbaļaužu progresīvā partija ir otra lielākā frakcija savā parlamentā. Eiropas Parlamentā  ievēlēti divi pārstāvji. Partijā ir vairāk nekā 14 tūkstoš cilvēku.


15.06.2015

Pagājušā gada martā Maskavā notika starptautiskais apaļais galda pasākums, kura tēma bija «Komunisti parlamentā un klašu cīņa ». Pasākumā piedalījās kreiso partiju pārstāvji no 21 valsts, kas darbojas Baltkrievijas, Grieķijas, Sīrijas, Vjetnamas, Japānas, Čīles, Francijas, Čehijas un Morāvijas, Portugāles un citu valstu parlamentos. Latviju  pārstāvēja Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Hristoļubovs.

Tikšanās mērķis bija apspriest svarīgas problēmas, kas ir saistītas ar kreiso partiju darbību parlamentos dažādā līmenī. Dalībnieki vienbalsīgi piekrita ļeņiniskajai pieejai, balstoties uz kuru, komunistiem ir jāstrādā parlamentos.  V.Ļeņins arī uzsvēra, ka  galvenais uzdevums- cīņa par sociālismu, par proletariāta varu, tāpēc ieteica netiekties pēc vietām parlamentā, bet nodarboties ar aģitāciju, izmantot buržuāzijas izveidoto aparātu, tās  noteiktās vēlēšanas, lai iepazīstinātu tautu ar sociālisma idejām. Svarīga parlamenta darbības forma ir darbs vietējās pašvaldības instancēs. Diskusija pie «apaļā galda » parādīja, ka kreisās partijas lielu uzmanību pievērš darbam šajā līmenī.

Kā ir norādīts Latvijas Sociālistiskās partijas programmā - partija izmantos visdažādākās parlamenta un ārpusparlamenta darbības formas, lai uzlabotu mūsdienu strādnieku, zemnieku, strādājošās inteliģences, jaunatnes, pensionāru, piespiedu bezdarbnieku ekonomisko,  sociālo un morālo stāvokli. Tajā pašā laikā partija neizvirza mērķi iesakņoties buržuāziskajā valdībā. Pamatīgs darbs tautas stāvokļa uzlabošanā notiks tikai tad, kad vara nonāks darba tautas rokās, kad tam radīsies objektīvi apstākļi.

Tagad šī pasākuma zinātniski analītiskais pārskats ir pieejams elektroniskā veidā. Un ikviens interesents var iepazīties ar partiju interesanto pieredzi no visdažādākajām valstīm.


19.05.2015

8.maijā Grieķijā ieradās kreiso partiju pārstāvji no Grieķijas, Ungārijas, Spānijas, Itālijas, Slovākijas, Turcijas, Francijas, Zviedrijas un Latvijas. Mūsu valsti pārstāvēja Latvijas Sociālistiskās partijas Valdes loceklis Raimonds Rubiks (Latvijas Republikas Saeimas deputāts). Visi delegāti pulcējās „Eiropas Komunistiskās iniciatīvas” Sekretariāta sanāksmē.

Sanāksmes laikā tika novērtēts starptautiskais stāvoklis un pieņemtas vairākas rezolūcijas: par Lielās Uzvaras pār fašismu 70. gadadienu, par bīstamajiem notikumiem Ukrainā un par antikomunisma palielināšanos. Tika arī izstrādāta darba programma turpmākajam periodam. Pieņēma arī lēmumu par solidaritātes izrādīšanu no „INICIATĪVAS” puses Spānijas Komunistiskajai partijai reģionālo vēlēšanu priekšvakarā 24.maijā un Turcijas Komunistiskajai partijai pirms vēlēšanām 7.jūnijā.

„INICIATĪVAS” Sekretariāta sanāksmes dalībniekiem bija iespēja apmeklēt svētku pasākumus, kas veltīti Uzvaras Dienai. 9.maijā, pēc Grieķijas Komunistiskās partijas iniciatīvas, notika lieli politiski pasākumi Kaisariani pilsētā. Tur 1944.gada 1.maijā nacisti nošāva 200 komunistu, lai atriebtos par partizānu armijas darbību.

Pirms pasākuma tika nolikti vainagi pie pieminekļa kritušajiem karavīriem, kur kopā ar Grieķijas komunistiskās partijas ģenerālsekretāru Dimitru Kucumbasu piedalījās arī viesi. Viņiem  bija arī iespēja apmeklēt lielu izstādi, kas notika pilsētas mērijas ēkā, kur varēja redzēt Grieķijas Komunistiskās partijas arhīva materiālus par pretošanās kustību pret fašismu.

Pats mītiņš bija ļoti interesants. Darbaļaudis godināja šo Lielo Uzvaru, parādot, ka vēstures falsifikācija nebeigsies. Kaisarinas pilsētas, kur mēra amatu pilda komunists, ceļus piepildīja tūkstošiem cilvēkiem. Visus iedvesmoja Grieķijas komunistu līdera Dimitra Kucumbasu uzstāšanās. Pēc uzstāšanās varēja noskatīties muzikāli teatrālu uzvedumu.


14.05.2015

Uzvaras dienas priekšvakarā Maskavā ieradās sešu starptautisko organizāciju pārstāvji no 18 valstīm, kuru vēsture ilgst jau septiņus gadu desmitus. Delegātu vidū bija arī Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētāja vietnieks Vladimirs Frolovs.

Viņi pulcējās pie Starptautiskā apaļā galda, lai apspriestu tēmu: «1945. – 2015. cīņu gadi, jauni izaicinājumi», ko organizēja Krievijas Federācijas Komunistiskā partija. Tikšanās bija veltīta tam, lai kopēji novērtētu demokrātisko kustību darbību, kolektīvi apspriestu turpmākā darba virzienus. Tajā tika arī apspriesta fašisma atdzimšanas problēma Eiropā un nepieciešamība apvienot pasaules antifašistiskos spēkus, lai nepieļautu kara atkārtošanos, kas izdzēsa desmitiem miljonu cilvēku dzīvības. Pasākuma gaitā KFKP līderis Genādijs Zjuganovs apbalvoja ārzemju viesus ar KFKP CK piemiņas medaļu  «Uzvaras 70.gadadiena».

Dalībniekiem bija iespēja piedalīties svētku pasākumos, kas šajās dienās notika Maskavā, ko viņi labprāt arī  izmantoja. 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

29.04.2015

22.aprīlī notika IX starptautiskā zinātniski praktiskā konference «V.I.Ļeņins mūsdienu pasaulē ». Pēc tradīcijas tā notiek Sanktpēterburgas valsts kultūras iestādē „Vēsturiskais kultūras muzeju komplekss Razļivā”.

Šīs konferences mērķis ir regulāri apspriest Padomju valsts dibinātāja V.I.Ļeņina vietu un lomu vēstures procesā, salīdzinot dažādas aplēses dažādos vēstures posmos un no dažādām politiskām pozīcijām.

Latvijas Sociālistiskā partija arī piedalās šajā konferencē. Šogad ar referātu uzstājās Sergejs Treinis, Latvijas Sociālistiskās partijas Valdes loceklis. Referāta tēma- Ļeņina laika imperiālisms un imperiālisms pēc 100 gadiem.

Konferencē piedalījās lieli zinātnieki, valsts un politiskie darbinieki, muzeju  atbildīgi darbinieki. Konference atbalstīja Sanktpēterburgas vadības Kultūras komiteja, Sanktpēterburgas Kūrorta zonas administrācija un avīze «Narodnaja Pravda» («Народная правда»).


25.03.2015

Visas savas darbības laikā Latvijas Sociālistiskā partija pastāvīgi paplašina savus sakarus ar ārzemju politiskajiem spēkiem ar mērķi  aizsargāt darbaļaužu tiesības.  Visu šo laiku starp partijas struktūrām tika rīkotas kopējas vizītes un realizēti savstarpējās sadarbības projekti.

Tuvākajā laikā tiek gatavots brauciens uz Poliju. Polijas Komunistiskās partijas vadītājs Kšištovs Švejs uzaicināja apmeklēt viņu partijas kongresu, kas notiks 28.martā.

Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks 16.martā tikās Eiroparlamentā ar Eiropas apvienoto kreiso/Ziemeļvalstu zaļi kreiso (GUE/NGL) frakcijas pārstāvjiem.  Tika nolemts turpināt sadarbību. Aprīlī uz Briseli uz frakcijas sēdi dosies viens no Partijas valdes locekļiem.

2013.gada oktobrī Eiropas Parlamenta ēkā pēc Grieķijas Komunistiskās partijas iniciatīvas notika organizatoriska sanāksme "Komunistisko un darbaļaužu partiju iniciatīva Eiropas jautājumu izpētei un izstrādei un savas darbības koordinēšanai ». Tad vēlmi paplašināt savu sadarbību izteica 29 partijas. To vidū ir arī Latvijas Sociālistiskā partija.  2015.gada 8.martā  Atēnās notika sekretariāta “INICIATĪVAS» sanāksme. Latvijas Sociālistiskās partijas valde pieņēma lēmumu piedalīties “INICIATĪVAS» sanāksmē, lai izpētītu Eiropas jautājumus un koordinētu savu darbību.

Tika saņemts ielūgums no Kipras. Darbaļaužu progresīvā partija (AKEL) jūnija sākumā rīkos partijas kongresu. Šai partijai ir  sena vēsture. Krīzi sociālistiskajā  nometnē  90.gados tā pārcieta bez nopietniem zaudējumiem, saglabājot marksismu kā savas ideoloģijas galveno daļu.  Un šīs partijas līderi 2001.gadā ievēlēja par Kipras parlamenta priekšsēdētāju, bet 2008.gadā prezidenta vēlēšanās  viņš guva uzvaru un kļuva par valsts prezidentu. Kongresā pulcēsies daudzu darbaļaužu partiju priekšsēdētāji, un Latvijas Sociālistiskās partijas valde nolēma, ka būtu lietderīgi iepazīties ar kreiso partiju darba pieredzi. 

Sīkāku informāciju par braucienu rezultātiem mēs sniegsim atsevišķi. Sekojiet jaunumiem!