Latvijas Sociālistiskā partija

Latvijas Sociālistiskās partija par vēlēšanu tiesību piešķiršanu Latvijas nepilsoņiem

20.01.2015

2014.gadā Latvijā notika divas vēlēšanas: maijā - Eiropas Parlamenta un oktobrī - Saeimas. Tās tika rīkotas «saīsinātā» variantā- bez 286 tūkstošu nepilsoņu dalības, bet tas ir 13% valsts iedzīvotāju.  Turklāt, šo iedzīvotāju skaits tika ņemts vērā, nosakot deputātu skaitu, kas tiek ievēlēti Eiroparlamentā, bet nodokļi, ko tie ir iemaksājuši Valsts kasē, ir iztērēti arī vēlēšanu organizēšanai.

Mēs vēršamies pie 12.Saeimas deputātiem beidzot parādīt politiski saprātīgu rīcību un ar likumu piešķirt tiesības nepilsoņiem ievēlēt Eiroparlamenta un vietējo pašvaldību deputātus.

Latvijas Sociālistiskās partijas XVIII kongress

REZOLŪCIJA

Par vēlēšanu tiesību piešķiršanu Latvijas nepilsoņiem

2014.gadā Latvijā notika divas vēlēšanas: maijā- Eiropas Parlamenta un oktobrī- Saeimas. Notika kārtējais demokrātiskās procedūras cikls, kas Latvijā jau ir kļuvis par tradicionālu, «saīsinātā» variantā- bez 286 tūkstošu nepilsoņu dalības, bet tas ir 13% valsts iedzīvotāju.  Turklāt, šo iedzīvotāju skaits tika ņemts vērā, nosakot deputātu skaitu, kas tiek ievēlēti Eiroparlamentā, bet nodokļi, ko tie ir iemaksājuši Valsts kasē, ir iztērēti gan vēlēšanu organizēšanai, gan varas pārstāvniecības struktūru uzturēšanai. Tāds pats stāvoklis saglabājas arī Latvijas vietējo pašvaldību vēlēšanās.

Latvijas Sociālistiskā partija, tāpat kā virkne citu politisko partiju un sabiedrisko organizāciju, vairākkārtēji ir vērsusies parlamentā ar prasību darīt galu šai klaji politiskajai diskriminācijai, kaut vai tā kā to ir izdarījuši mūsu kaimiņi Igaunijā. Līdzīgu ieteikumu 2004.gada martā Latvijai ieteica Eiroparlaments, pirms tās uzņemšanas Eiropas Savienības sastāvā. 

Latvijas Sociālistiskā partija pauž pārliecību, ka šī plašas sabiedrības prasība nevar tikt ignorēta bezgalīgi ilgi. Mēs vēršamies pie tikko ievēlētajiem Latvijas Republikas 12.Saeimas deputātiem beidzot parādīt politiski saprātīgu rīcību un ar likumu piešķirt tiesības Latvijas nepilsoņiem ievēlēt Eiroparlamenta un Latvijas vietējo pašvaldību deputātus. Tāds lēmums ļautu ne tikai izbeigt ilggadējo netaisnību, bet arī kļūtu par reālu ieguldījumu turpmākajā sabiedrības attīstībā un Latvijas iedzīvotāju saliedēšanā.

2014.gada 29.novembrī
Rīga