Latvijas Sociālistiskā partija

Eiropas komunistu tikšanās Briselē

14.12.2015

2015.gada 7.decembrī Briselē, Eiropas Parlamenta ēkā,  pēc Grieķijas KP iniciatīvas, notika Eiropas komunistu tikšanās, kurā piedalījās 36 komunistisko un strādnieku partiju priekšsēdētāji, un tās tēma bija: «Nostiprināt darbaļaužu cīņu pret kapitālistisko barbarismu, kas rada kara draudus, nabadzību, bēgļu un migrantu pieplūdumu. Par Eiropu, kurā valda sociālisms, miers un sociālistiskais taisnīgums».

Otrdien, 8.decembrī notika arī ikgadējā «Eiropas Komunistiskās Iniciatīvas» plenārsēde, kas ir viena no Eiropas komunistisko un strādnieku partiju reģionālās sadarbības un darbības koordinēšanas formām.

Visos Tikšanās un Iniciatīvas pasākumos piedalījās arī Latvijas Sociālistiskās partijas pārstāvis, priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Vladimirs Frolovs.

14dec.jpg

Komunistisko un strādnieku partiju pārstāvji  dalījās ar pieredzi un informāciju par situāciju savās valstīs un to partiju darbību, kā arī apsprieda notikumus, kas risinās kapitālistiskās krīzes un saasinās starptautiskā imperiālisma antagonisma rezultātā. 

Uzmanības centrā bija imperiālistiskais karš Sīrijā, kā arī bīstamā notikumu attīstība Ukrainā, migrantu un bēgļu problēma, un kapitāla, prettautisko valdību un ES uzbrukumi darbaļaužu un citu tautas slāņu tiesībām. Šie uzbrukumi tiek veikti vienlaicīgi ar antikomunisma propogandēšanu un komunistiskās partijas darbības ierobežošanu. 

Daudzi partiju pārstāvji atklāja NATO un ES imperiālistisko organizāciju reakcionāro lomu notikumu attīstības gaitā, uzsvēra nepieciešamību stiprināt tautu cīņu pret vienošanos par Transatlantijas tirdzniecības un investīciju partnerību starp ES un ASV (TTIP), NATO pretraķešu aizsardzības sistēmas izvietošanu, pret kapitālismu un monopolu kopumā.

Komunistisko un strādnieku partiju pārstāvji atzinīgi novērtēja cīņu, kas notiek daudzās valstīs, par prettautisko pasākumu atcelšanu, par solidaritāti ar bēgļiem, kā arī pret nacionālistiskajiem, fašistiekajiem spēkiem, pret imperiālistisko karu, par ceļu, kas ved uz sabiedrību, kurā cilvēki neekspluatē viens otru.