Latvijas Sociālistiskā partija

XIX kongresa rezolūcija: «Pret NATO karaspēka izvietošanu Latvijā»

20.01.2016

Noslēdzoties 2015. gadam, ir krasi saasinājusies starptautiskā militāri politiskā situācija. Aktīvā fāzē ir militārie konflikti Ukrainā, Sīrijā, Lībijā, Irākā, Afganistānā, Jemenā. Aiz katra no tiem saskatāmas NATO un tās sabiedroto pēdas. Pēdējos 20 gados ar NATO līdzdalību ir izraisīta virkne ievērojamu militāro konfliktu, tajā skaitā bez ANO Drošības padomes sankcijas, kas izraisījuši simtiem tūkstošu mierīgu iedzīvotāju upuru.

Pēdējā laikā Latvijas iedzīvotājiem visiem spēkiem ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību un oficiālu personu runās tiek kultivēts ienaidnieka tēls Krievijas Federācijas personā. Tādā vai citādā veidā militārā konflikta ar Krieviju tematika nepamet sabiedriskās apziņas ietekmēšanu. Latvijas teritorijā regulāri notiek militārās mācības ar ārvalstu karaspēka līdzdalību. Rīgā atvērts NATO stratēģisko komunikāciju centrs; veidojot nacionālo budžetu, aizsardzībai paredzētie izdevumi kļūst par galveno prioritāti; tiek iepirkta militārā tehnika; regulāri tiek pilnveidoti atbilstošas ievirzes informatīvie izlēcieni.

Uz šāda fona Latvijas valdībai savas darbības aklās pārliecības vietā nebūtu lieki padomāt par Latvijas lomu potenciālajā konfliktā starp NATO un KDLO (Kolektīvās drošības līguma organizācija). No visām NATO valstīm tiešas robežas ar Krieviju ir tikai Baltijas valstīm, Polijai un vēl šaura josla Norvēģijai aiz Polārā loka. Nav jābūt militāram ekspertam, lai noteiktu pirmā trieciena vietu, ja kāda no pusēm izraisītu šādu konfliktu. Tāpat nav grūti prognozēt šāda trieciena sekas Latvijas iedzīvotājiem un Latvijas infrastruktūrai. Tad kāda mērķa dēļ paši radām sev draudus?

Pašlaik Latvijas teritorijā izvietots jau vairāk nekā simts smagās kaujas tehnikas vienību no ASV un Vācijas, sabūvētas NATO militārās bāzes. Savus plānus karaspēka izvietošanā Baltijā publiskojusi arī Lielbritānija, turklāt darot to Latvijai apzināti pazemojošā veidā – pat nesaskaņojot ar mūsu valsts aizsardzības ministru.

Latvijas Sociālistiskā partija allaž ir iestājusies un iestājas pret jebkādu ārvalstu karaspēka izvietojumu Latvijas teritorijā un nosoda NATO agresīvo politiku, kas rada spriedzi Austrumeiropas reģionā. Mēs pieprasām, lai Latvijas valdība nekavējoties pārtrauktu jaunu karaspēka vienību pārvietošanu uz valsts teritoriju, atteiktos rīkot Latvijā  trešo valstu militārās mācības un saskaņotu ar ASV, Vāciju un Lielbritāniju Latvijas teritorijā izvietotā karaspēka izvešanas grafikus.