Latvijas Sociālistiskā partija

Salaspils memoriāla rekonstrukcija

26.09.2017

Tuvojoties Salaspils jeb agrākās Kurtenhofas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas sešdesmit trešajai gadadienai, šovasar izskanējušas ziņas par restaurācijas darbiem tur ierīkotajā memoriālajā kompleksā. Pati doma par restaurāciju būtu apsveicama, jo Salaspils memoriālā šādi darbi nav tikuši veikti jau piecdesmit gadus kopš tā atklāšanas un nepieciešamība pēc remonta ir acīmredzama, taču zināmas bažas izraisa veids, kā šo restaurāciju plāno veikt.

Pirmkārt, memoriālā kompleksa restaurācijas darbos plānots ne tikai atjaunot, bet arī būtiski izmainīt visu muzeju un tā apkārtnē esošo kompleksu, kas skartu arī veselu virkni pieminekļu. Otrkārt, būtiskas izmaiņas plānots ieviest ne tikai pašā memoriālajā kompleksā, bet arī muzeja ekspozīcijā. Jāņem vērā, ka par galveno atbildīgo šai restaurācijai iecelts vēsturnieks Uldis Neiburgs, kurš strādā okupācijas muzejā un pazīstams ar savu dalību grāmatas “Aiz šiem vārtiem vaid zeme, Salaspils nometne 1941-1944.” sarakstīšanā, kur, paļaujoties uz bijušo nometnes darbinieku atmiņām, bet ignorējot daudzu bijušo ieslodzīto liecības, noliegts gan Salaspilī iznīcināto upuru skaits, gan daudzas tur notikušās nelietības, kā arī daudzi fakti pasniegti aplamā un sagrozītā veidā.

Latvijas Sociālistiskā partija stingri nosoda jebkādus mēģinājumus pārrakstīt vēsturi un mīkstināt sabiedrības iespaidus par vācu nacistiskās okupācijas noziegumiem, kuriem jau dots nepārprotams novērtējums Nirnbergas starptautiskā tribunāla spriedumā. Šādu mēģinājumu atbalstīšana nav tādas valsts cienīga, kura vēlas sevi saukt par demokrātisku un tiesisku.