Latvijas Sociālistiskā partija

1.maijs- darbaļaužu starptautiskā solidaritātes diena!

01.05.2020

Mūsu pozīcija- internacionālisms un draudzība starp tautām!

Mēs vienmēr stāsimies pretim mēģinājumiem sašķelt Latvijas iedzīvotājus pēc etniskās piederības!


Liberālās pārvaldīšanas rezultāts- nespēja nodrošināt pienācīgus dzīves apstākļus Latvijā!

Nē- kariem un militarizācijai! Jā- mieram un sociālai aizsardzībai!

Mūsu devīze paliek nemainīga- Varu darbam, nevis kapitālam!