Latvijas Sociālistiskā partija

Uzspiestās krīzes vilnis sašķīda pret Baltkrievijas darba kolektīviem

23.08.2020

Pušu pretstāve saistībā ar Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātiem, kā bija gaidāms, fokusējās cīņā par republikas valsts uzņēmumu darba kolektīviem. Tieši tas, kurā pusē nostāsies baltkrievu strādnieki, noteiks ne vien pretstāves iznākumu, bet arī tās risinājuma raksturu - mierīgā ceļā vai Ukrainas maidana variantā. 

Šie notikumi kārtējo reizi apstiprināja strādnieku šķiras pozīcijas izšķirošo lomu politisko pārveidojumu procesā savā valstī. Pat situācijā, kad nav savas, notiekošajam adekvātas, politiskās organizācijas, Baltkrievijas strādnieku šķira kļuva par noteicošo faktoru krīzes pārejā no akūtās fāzes uz mierīgāku. Jāuzteic darba kolektīvu nepadošanās ne psiholoģiskajam spiedienam, ne materiālajiem solījumiem, lai tie piekristu pārtraukt darbu, apturēt lielākos uzņēmumus, bet faktiski - paralizēt valsts saimniecību. Strādnieki spēja izprast opozīcijas aktīvistu patiesos mērķus, kuri nebūt nebija vērsti ne uz darbaļaužu interesēm, ne uz Baltkrievijas sabiedrības labklājību kopumā. 

  • 1
  • 2

Krīzes akūtā fāze, acīmredzot, ir pārvarēta, lai gan skaļas provokācijas iespējamība atkārtotai situācijas uzspridzināšanai vēl aizvien ir augsta. 

Kādi ir šībrīža rezultāti, un ko var mācīties no Baltkrievijā notiekošā ne tikai šīs industriāli spēcīgi attīstītās valsts darbaļaudis? Par rezultātu var uzskatīt to, ka Baltkrievijas sabiedrība var izvairīties no asiņainām iekšējām sadursmēm. Acīmredzami iezīmējusies republikas darbaļaužu pozīcija rada apstākļus mierīgai, konstruktīvai kompromisa meklēšanai politiskās sistēmas reformēšanai. 

Galvenā mācība darbaļaudīm rādās noderīga un pamācoša. Viņi pelnīti var apzināties sevi kā nozīmīgu faktoru politiskā procesa noregulēšanā valstī. Viņu izšķirošā loma notikumu traģiskas attīstības novēršanā nevar palikt nepamanīta un nenovērtēta. Bet vai darbaļaudis spēs saglabāt šādu savas ietekmes līmeni uz valsts politiskās iekārtas pēckrīzes atjaunotni? Vai viņiem ir politiska organizācija, kuras ideoloģija atspoguļo darbaļaužu pamatintereses un kura ir spējīga pieprasīt no valsts varas šo interešu turpmāku realizāciju? Ja tādas partijas nav, baltkrievu strādnieks iegūs vienīgi jaunu iespēju stiprināt valstu savienības vadošās politiskās šķiras - Krievijas un Baltkrievijas nacionālburžuāzijas - materiālo bāzi. Ne uz ko vairāk cerēt nevar. Šī arī ir galvenā mācība.

Latvijas Sociālistiskā partija pauž atbalstu un solidaritāti Baltkrievijas darbaļaudīm, kuri ir devuši izšķirošo ieguldījumu brālīgajai valstij uzspiestās krīzes atrisināšanā. Sirsnīgi novēlam turpmākus panākumus savu ekonomisko un politisko interešu aizstāvībā.

Latvijas Sociālistiskās partijas Valde