Latvijas Sociālistiskā partija

20.01.2019

Latvijas Sociālistiskās partijas XXII kongress
Rezolūcija

Vairāku gadu garumā agresīvais, imperiālistu interesēm kalpojošais NATO bloks, atklāti forsē bruņošanos un uzkūda militarizācijas histēriju. Kaut gan vairākās ES valstīs, tai skaitā Latvijā, pirmo vietu ieņem nabadzības, sociāli ekonomiskās nevienlīdzības, jauniešu bezdarba problēmas, kas ir par iemeslu darbspējīgākās un aktīvākās iedzīvotāju daļas emigrācijai, valdošie politiķi joprojām dod priekšroku aizsardzības budžeta palielināšanai, nevis nodokļu maksātāju naudas novirzīšanai sasāpējušo problēmu risināšanai.

Pietiktu pat nelielas daļas, pēc Briseles un Vašingtonas komandas pieprasījuma piešķirtajiem finanšu līdzekļiem armijai un bruņojuma iegādei (faktiski – ASV un citu Eiropas attīstīto valstu rūpniecības finansēšanai), lai atrisinātu pamatproblēmas, piemēram, sakārtotu medicīnas aprūpi. Taču kompensējamo zāļu cenu samazināšanas un mediķu algu palielināšanas vietā, valdošie politiķi, kuri iestājas par aizsardzības budžeta palielināšanu virs 2% no IKP, dod priekšroku veca un sadārdzināta bruņojuma iegādei, kā arī militārās alianses avantūru apmaksai tālu aiz Latvijas robežām.


Ne tikai tiek nesamērīgi izlietots budžets, bet jaunā bruņošanās histērija saasina arī spriedzi reģionā, kas tiešā veidā negatīvi ietekmē valsts ekonomisko situāciju: krīt tranzīts, mazinās pašmāju un ārvalstu investoru interese par jebkādu ražotņu veidošanu Latvijas teritorijā. Ņemot vērā to, ka kaimiņu valsts Krievija praktiski oficiāli atzīta par “NATO ienaidnieku”, tas rada aizvien pieaugošu spriedzi daudznacionālajā Latvijas sabiedrībā.

Valdošo vēlme izvietot ārzemju kara bāzes Latvijas teritorijā pēc ASV paziņojuma par atteikšanos no “Līguma par vidējā un tuvā darbības rādiusa raķešu likvidāciju” provocēs kārtējo konfrontācijas vilni ar Krieviju ar tālejošām sekām Latvijas drošībai. Faktiski varas partijas pārvērš valsti par NATO “piefrontes līnijas tranšeju”, un tautu – par savas bezatbildīgās politikas ķīlniekiem.

Mēs vēlamies dzīvot mierā ar visiem kaimiņiem, nevis kļūt par raķešu mērķi un transnacionālo korporāciju un ārzemju militāri rūpniecisko monstru ienākumu avotu. 

Nodokļu maksātāju naudu - zālēm un mācību grāmatām, nevis bruņojumam un ģenerāļu algām!

2018. gada 15. decembrī
Rīgā


18.01.2019

Latvijas Sociālistiskās partijas XXII kongress
Rezolūcija

Laika periods kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas desmitgadēm ir bagātīgs ar sabiedrības konsolidācijas nepieciešamības solījumiem. Ar tādu nolūku augstā valdības un prezidenta līmenī regulāri pieņem un papildina iedzīvotāju integrācijas palielināšanas programmas, ko gatavo šīs nozares eksperti. Valdība un prezidents periodiski apspriež šo programmu izpildes gaitu ar rūpīgi izraudzītiem nacionālās diasporas pārstāvjiem, kas dzīvo Latvijā. Nacionālās kultūras biedrības saviem tautiešiem rīko koncertus, konkursus un festivālus. Valdības struktūru integrācijas plānos liek ziņas par attiecīgo programmu budžeta izdevumu daļu sniedzot atskaites par izdevumiem. Viss, formāli ņemot, tiek darīts. Taču reālajā dzīvē – to atzīst arī kompetenti eksperti – starpnacionālā spriedze Latvijā nesamazinās. Neveiksmīgi ir varas struktūru mēģinājumi reālo nelabvēlīgo stāvokli šajā jomā skaidrot tikai ar atsevišķu „musinātāju”, it kā no ārienes spēku vadītiem ekscesiem.

Tajā pat laikā aizejošās valdības pasāktā mazākumtautību skolu reforma jau ir izraisījusi raizes pat ANO. Trīs šīs organizācijas - mazākumtautību, vārda brīvības un izglītības tiesību pārstāvji jau divas reizes ir vērsušies pie Latvijas pēc paskaidrojumiem šajā jautājumā. Pēc šo ekspertu uzskata paredzētā reforma Latviju novedīs pie Durbanskas rezolūcijas un programmas Starptautiskā pakta 27.p. par pilsoņa un politiskajām tiesībām, kas paredz mazākumtautību tiesībās izglītības, kultūras, sociālajā un ekonomiskajā jomā.

Latvijas Sociālistiskā partija kategoriski nosoda varas iestāžu Latvijā uzsākto mazākumtautību skolu reformu. Ar šo lēmumu valdošie politiķi pārvilkuši treknu svītru vismaz trešai daļai valsts nodokļu maksātāju iegūt saviem bērniem kvalitatīvu izglītību, balstītu uz tādām ģimenes un nacionālajām vērtībām kā latviešu iedzīvotājiem. Šīs darbības negatīvās sekas dauidznacionālās Latvijas iedzīvotāju sabiedrības konsolidācijā negatīvās sekas ir neizbēgamas. Visu atbildību par to nes valdošā šķira un tās noturība realizēt politiku pēc principa „Skaldi un valdi”.

2018. gada 15. decembrī
Rīgā


14.01.2019

Š.g. 13. janvārī Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs Vladimirs Frolovs, Valdes locekļi, Rīgas un Jelgavas pirmorganizāciju aktīvisti, LR Saeimas deputāts-sociālists A.Rubiks piedalījās svinīgajā ziedu nolikšanā, pieminot 1905.-1907.g. revolūcijas cīnītājus.

Šodienas valdošie visiem spēkiem mēģina noklusēt to laiku notikumus, mērķtiecīgi izkropļot pirmās revolūcijas nozīmi, pasniedzot to, kā nacionālu latviešu tautas sacelšanos. 

Patiesībā, pats revolūcijas sākums,1905.g. “asiņainās ceturtdienas” notikumi, bija visciešākajā veidā saistīti ar Pēterburgas “asiņaino svētdienu”. Uzzinot par nežēlīgu Pēterburgas strādnieku apšaušanu, Rīgas strādnieki izsludināja ģenerālstreiku. Tā bija internacionāla, solidāra latviešu proletariāta atbilde carisma pastrādātajam noziegumam. 13. janvārī cara armija pie Daugavas dzelzs tilta šāva uz demonstrantiem, nogalinot vairāk nekā 70 un apmēram 200 cilvēkus smagi ievainojot.

Tālākie notikumi attīstījās zibenīgi. Visu Latvijas teritoriju pāršalca ekonomiskie un politiskie streiki (arī Viskrievijas streiki), demonstrācijas un mītiņi, sadursmes ar karaspēku un policijas atbruņošana, plaša mežabrāļu kustība un cara melnsimtnieku soda ekspedīcijas. Revolūcijas stihija radīja pirmo tautas miliciju un tautas padomes-demokrātiskāko pārvaldes formu. Cīņai sacēlās arī latviešu zemnieki- liesmoja “kraukļu perēkļi”- vācu muižnieku pilis. Galvenajās izvirzītās prasības bija 10 stundu (vēlāk-8) darba diena, darba algas paaugstināšana par 10-20%, darba apstākļu uzlabošana, streiku un sapulču brīvība, bērnu bezmaksas izglītība.

1905.-1907.g. revolūcija cieta sakāvi, bet tā saliedēja dažādu tautu algotā darba cilvēkus, parādīja, ka panākumus un uzvaru pār kapitālu var dot tikai vienota un solidāra cīņa. 

Viņi bija pirmie, godināsim!

2019.g. 13. janvārī


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Foto A. Nužnijs09.01.2019

Latvijas Sociālistiskā partija (LSP) izsaka solidaritāti ar visindijas 8.-9. janvāra streiku.

Divu dienu streiku organizēja šķiriskās arodbiedrības, kuras ietilpst Vispasaules Arodbiedrības Federācijā (VAF). Indijas strādnieki pieprasa darba algas un pensiju palielināšanu, jaunu darba vietu izveidošanu, visaptverošas valsts sociālās garantijas, privatizācijas pārtraukšanu, kā arī darba un arodtiesību aizstāvēšanu.  

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Pamatotām Indijas darba ļaužu prasībām jābūt izpildītām! 


LSP Valde
2019.g. 8. janvārī08.01.2019

Š.g. 13. janvārī, plkst. 11:00, pie pieminekļa 1905.g. revolūcijas cīnītājiem (11. novembra krastmala), notiks tradicionālā ziedu nolikšana.06.01.2019

1959.g. 1. janvārī visu Pasauli aplidoja vēsts par Kubas Revolūcijas Uzvaru. Tas kļuva par vienu no zīmīgākajiem XX gadsimta notikumiem, lielāko kapitālistu sagrāvi Rietumu puslodē. 

Revolucionāro spēku uzvara ar Fidelu Kastro priekšgalā, kārtējo reizi apstiprināja marksisma teorijas pareizību, vainagojās ar pirmās sociālistiskās valsts izveidošanos Amerikas kontinentā.


Sociālistiskā Kuba, nežēlīgas ekonomiskās ASV blokādes apstākļos, izveidoja un saglabāja vienu no labākajiem bezmaksas medicīnas un izglītības modeļiem Pasaulē. Brīvības sala kļuva par cīņas piemēru Dienvidamerikas un Āfrikas apspiestajām un paverdzinātajām tautām, iedvesmoja miljoniem darba cilvēku visos kontinentos.

Lai dzīvo brīva un neatkarīga Kubas tauta, pati savas nākotnes noteicēja!

 LSP Valde03.01.2019

4. janvārī notiks atceres pasākumi, kas veltīti Audriņu ciema traģisko notikumu 77. gadskārtai, kad fašistiskie iebrucēji un vietējie līdzskrējēji nežēlīgi izrēķinājās ar visiem tā iedzīvotājiem, bet pašu ciemu sadedzināja.