Latvijas Sociālistiskā partija


14.10.2020

Š.g. 13. oktobrī 130. latviešu strēlnieku korpusa veterāni kopā ar sociālistiem nolika ziedus Brāļu kapos pie Mūžīgās uguns un Lielā Tēvijas kara dalībnieku kapa vietām.


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9


06.10.2020

Šobrīd tiek veiktas nepieciešamās procedūras, lai virzītu Dombrovski jaunajām “izaicinājumam” karjerā - par tirdzniecību atbildīgais Eirokomisārs.

Gadiem ilgi augsto posteņu sadale Briselē uzspļauj iedzīvotāju prasībām pēc atklātas demokrātiskas procedūras, bet pie varas nonāk faktiski lielā biznesa un banku aizbildņi. Kandidātu izvēle ignorē elementārās interešu konflikta prasības. Netiek ņemti vērā gan esošie gan bijušie precedenti, netiek pieaicināti eksperti-juristi, kandidātu sniegta informācija ir fragmentāra, bet to izvērtējumam tiek veltītas tikai dažas dienas.

Un ko tieši Dombrovskis ir izdarījis pēdējos sešos gados būdams Eirokomisārs? Izstrādājis kārtējās vadlīnijas un citus birokrātiskās bezsaturiskās muldēšanas piemērus?


Ir vērts atgādināt, ka Dombrovskis ir līdzautors literāturas šedevram “Kā Latvija pārvarēja finanšu krīzi” (vai tad pārvarēja vispār?), kurā tika slavētas nodokļu maksātāju naudas izmaksas bankām upurējot ekonomikas izaugsmi un sociālo aizsardzību, ignorējot Islandes, Argentīnas un Grieķijas piemērus, kur atteicās vai nu no kredītu verdzības, vai nu no budžeta konsolidācijas un īpašumu izpārdošanas, kā rezultātā bija vērojama reālā ekonomikas attīstība. Dombrovska veiksmes stāsta laikā tika samazinātas pensijas, kā arī algas valsts sektorā - par 30%, būtiski pieaudzis bezdarbs, kas netika pilnībā atspoguļots ciparos lielās emigrācijas dēļ, tika samazinātas investīcijas, sakarā ar ko Latvija joprojām nav sasniegusi vairākus pirmskrīzes rādītājus…

ANTONS KLINDŽĀNS28.09.2020

76 gadus atpakaļ Salaspils koncentrācijas nometnē izskanēja pēdējie šāvieni. Kara laikā hitlerieši un viņu vietējie līdzskrējēji Salaspils nometnē nobendēja desmitiem tūkstošu cilvēku, t.sk. 7000 bērnu.

Atceres pasākumos pie Salaspils memoriāla piedalījās LSP pārstāvji no Rīgas, Ludzas un Rēzeknes.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11


23.08.2020

Pušu pretstāve saistībā ar Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātiem, kā bija gaidāms, fokusējās cīņā par republikas valsts uzņēmumu darba kolektīviem. Tieši tas, kurā pusē nostāsies baltkrievu strādnieki, noteiks ne vien pretstāves iznākumu, bet arī tās risinājuma raksturu - mierīgā ceļā vai Ukrainas maidana variantā. 

Šie notikumi kārtējo reizi apstiprināja strādnieku šķiras pozīcijas izšķirošo lomu politisko pārveidojumu procesā savā valstī. Pat situācijā, kad nav savas, notiekošajam adekvātas, politiskās organizācijas, Baltkrievijas strādnieku šķira kļuva par noteicošo faktoru krīzes pārejā no akūtās fāzes uz mierīgāku. Jāuzteic darba kolektīvu nepadošanās ne psiholoģiskajam spiedienam, ne materiālajiem solījumiem, lai tie piekristu pārtraukt darbu, apturēt lielākos uzņēmumus, bet faktiski - paralizēt valsts saimniecību. Strādnieki spēja izprast opozīcijas aktīvistu patiesos mērķus, kuri nebūt nebija vērsti ne uz darbaļaužu interesēm, ne uz Baltkrievijas sabiedrības labklājību kopumā. 

 • 1
 • 2

Krīzes akūtā fāze, acīmredzot, ir pārvarēta, lai gan skaļas provokācijas iespējamība atkārtotai situācijas uzspridzināšanai vēl aizvien ir augsta. 

Kādi ir šībrīža rezultāti, un ko var mācīties no Baltkrievijā notiekošā ne tikai šīs industriāli spēcīgi attīstītās valsts darbaļaudis? Par rezultātu var uzskatīt to, ka Baltkrievijas sabiedrība var izvairīties no asiņainām iekšējām sadursmēm. Acīmredzami iezīmējusies republikas darbaļaužu pozīcija rada apstākļus mierīgai, konstruktīvai kompromisa meklēšanai politiskās sistēmas reformēšanai. 

Galvenā mācība darbaļaudīm rādās noderīga un pamācoša. Viņi pelnīti var apzināties sevi kā nozīmīgu faktoru politiskā procesa noregulēšanā valstī. Viņu izšķirošā loma notikumu traģiskas attīstības novēršanā nevar palikt nepamanīta un nenovērtēta. Bet vai darbaļaudis spēs saglabāt šādu savas ietekmes līmeni uz valsts politiskās iekārtas pēckrīzes atjaunotni? Vai viņiem ir politiska organizācija, kuras ideoloģija atspoguļo darbaļaužu pamatintereses un kura ir spējīga pieprasīt no valsts varas šo interešu turpmāku realizāciju? Ja tādas partijas nav, baltkrievu strādnieks iegūs vienīgi jaunu iespēju stiprināt valstu savienības vadošās politiskās šķiras - Krievijas un Baltkrievijas nacionālburžuāzijas - materiālo bāzi. Ne uz ko vairāk cerēt nevar. Šī arī ir galvenā mācība.

Latvijas Sociālistiskā partija pauž atbalstu un solidaritāti Baltkrievijas darbaļaudīm, kuri ir devuši izšķirošo ieguldījumu brālīgajai valstij uzspiestās krīzes atrisināšanā. Sirsnīgi novēlam turpmākus panākumus savu ekonomisko un politisko interešu aizstāvībā.

Latvijas Sociālistiskās partijas Valde


15.08.2020

Valstu prezidentu vēlēšanas jau sen vairs nav tikai šo valstu iekšējā lieta. Ārējās iejaukšanās faktors ir kļuvis tik izplatīts un ierasts, ka to nu jau izmanto pat ASV iekšpolitiskajās cīņās. Skaisto pasaciņu par demokrātiju un brīvām vēlēšanām ir aizstājušas transnacionālo korporāciju intereses un to kontrolētās valstis un valstu savienības.


Laiks nepārprotami rādīs atbildi uz jautājumu, cik liela bija ārējās iejaukšanās loma konflikta attīstībā par Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātu leģitimitāti. Bez novērtējuma nepaliks arī Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta loma pašreizējam prezidentam opozīcijā esošā kandidāta - baņķiera V. Babariko noņemšanā no prezidenta vēlēšanu sacensības (J. Paiders, NRA.lv).

Latvijas Sociālistiskā partija pauž stingru pārliecību par to, ka Baltkrievijas sabiedrība un republikas varasiestādes spēs atrisināt radušās problēmas konstruktīva dialoga ceļā. Ārējo spēku centieni iejaukties šajā dialogā ar mērķi uzspiest jebkurai no pusēm nepieņemamu risinājumu, ir vērtējami kā centieni destabilizēt suverēnas valsts iekšējo situāciju. Mēs apliecinām solidaritāti ar Baltkrievijas valsts uzņēmumu darba kolektīvu pozīciju, kuri nevēlas savā valstī atkārtot Baltijas tautu, kuras zaudēja industriālo bāzi noziedzīgas "prihvatizācijas" rezultātā, traģisko pieredzi. Novēlam brālīgās Baltkrievijas darbaļaudīm vienotību un izturību savu vitāli svarīgo interešu aizstāvībā un uzplaukumu republikas tautai.

Latvijas Sociālistiskās partijas Valde