Latvijas Sociālistiskā partija

15.08.2020

Valstu prezidentu vēlēšanas jau sen vairs nav tikai šo valstu iekšējā lieta. Ārējās iejaukšanās faktors ir kļuvis tik izplatīts un ierasts, ka to nu jau izmanto pat ASV iekšpolitiskajās cīņās. Skaisto pasaciņu par demokrātiju un brīvām vēlēšanām ir aizstājušas transnacionālo korporāciju intereses un to kontrolētās valstis un valstu savienības.


Laiks nepārprotami rādīs atbildi uz jautājumu, cik liela bija ārējās iejaukšanās loma konflikta attīstībā par Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātu leģitimitāti. Bez novērtējuma nepaliks arī Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta loma pašreizējam prezidentam opozīcijā esošā kandidāta - baņķiera V. Babariko noņemšanā no prezidenta vēlēšanu sacensības (J. Paiders, NRA.lv).

Latvijas Sociālistiskā partija pauž stingru pārliecību par to, ka Baltkrievijas sabiedrība un republikas varasiestādes spēs atrisināt radušās problēmas konstruktīva dialoga ceļā. Ārējo spēku centieni iejaukties šajā dialogā ar mērķi uzspiest jebkurai no pusēm nepieņemamu risinājumu, ir vērtējami kā centieni destabilizēt suverēnas valsts iekšējo situāciju. Mēs apliecinām solidaritāti ar Baltkrievijas valsts uzņēmumu darba kolektīvu pozīciju, kuri nevēlas savā valstī atkārtot Baltijas tautu, kuras zaudēja industriālo bāzi noziedzīgas "prihvatizācijas" rezultātā, traģisko pieredzi. Novēlam brālīgās Baltkrievijas darbaļaudīm vienotību un izturību savu vitāli svarīgo interešu aizstāvībā un uzplaukumu republikas tautai.

Latvijas Sociālistiskās partijas Valde02.06.2020

Š.g. 28. maijā, Latvijas Sociālistiskās partijas delegācija piedalījās ikgadējos atceres pasākumos, pieminot Padomju Savienības Varoni, akadēmiķi Vili Samsonu.


08.05.2020

Šodien, pēc tradīcijas, 130. latviešu strēlnieku korpusa veterāni un sociālisti, nolika ziedus Brāļu kapos pie mūžīgās uguns un partizāna Vītolda Jauntirāna kapa vietas.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 401.05.2020

Mūsu pozīcija- internacionālisms un draudzība starp tautām!

Mēs vienmēr stāsimies pretim mēģinājumiem sašķelt Latvijas iedzīvotājus pēc etniskās piederības!


Liberālās pārvaldīšanas rezultāts- nespēja nodrošināt pienācīgus dzīves apstākļus Latvijā!

Nē- kariem un militarizācijai! Jā- mieram un sociālai aizsardzībai!

Mūsu devīze paliek nemainīga- Varu darbam, nevis kapitālam!