Latvijas Sociālistiskā partija

10.04.2014

Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētāja, Eiropas Parlamenta deputāta Alfrēda Rubika uzstāšanās, atklājot konferenci: „Par pensionāru stāvokli dažās Eiropas Savienības valstīs” š.g. 4. aprīlī


08.04.2014

Latvijas Sociālistiskās partijas kārtējā Valdes sēdē, kas notika š.g. 4. aprīlī, tika izskatīti vairāki partijai aktuāli jautājumi, t.sk. jautājums par gatavošanos 2014.g. 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

LSP Valde izskatīja 130. latviešu strēlnieku korpusa un Latvijas partizānu brigāžu veterānu vēstuli, kā arī deliģēja LSP pārstāvi XVII Sieviešu starptautiskās demokrātiskās federācijas kongresam Maskavā.

LSP Valde noklausījās informāciju par Ukrainas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas pirmā sekretāra P.Simoņenko vizīti Eiroparlamentā, pēc GUE/NGL frakcijas uzaicinājuma.


04.04.2014

Godātie vēlētāji!

Mēs, Latvijas Sociālistiskās partijas deputātu kandidāti uz Eiropas Parlamentu  aicinām Jūs aktīvi piedalīties Eiropas Parlamenta deputātu vēlēšanās. Neatsakieties no savām tiesībām un iespējām ietekmēt Eiropas Savienības politiku! Neatdodiet tās tiem, kas ir gatavi izmantot Jūsu tiesības, lai apmierinātu savas savtīgās intereses! Un nedomājiet, ka Eiropas Parlamenta deputāti ir vienkārši statisti, kas neko nevar ietekmēt. Var. Saskaņā ar jauno Lisabonas līguma redakciju, Eiropas Parlaments ir ieguvis tiesības ietekmēt daudzus Eiropas Savienības tautu dzīves un darbības jautājumus. Pirmkārt, tās budžetu, kopējo lauksaimniecības politiku, Eiropas Savienības starptautiskos līgumus un budžeta naudas sadali. Protams, Eiropas Parlaments izlemj tikai Savienības vispārējos jautājumus kopumā, bet tālāk katra Savienības dalībvalsts pieņem šos lēmumus vai ved sarunas ar Eiropas Savienību un Komisiju par īpašu noteikumu saņemšanu sev.

Vairums valstu ne tikai izmanto šo iespēju, bet arī iegūst šādus noteikumus.
Tajā pašā laikā, Jums, vēlētāji, ir jāsaprot, ka Eiropas Parlamenta deputāti pārstāv nevis Eiropas Savienības dalībvalsti kopumā, bet gan savu vēlētāju intereses. No kopējā deputātu skaita, kas ir ievēlēti no valsts, veidojas viss sabiedrības interešu spektrs un, tas nozīmē, visas valsts kopumā.

Deputātu arsenālā ir nonācis arī tāds instruments, kā pilsoņu iniciatīvas atbalsts par dzīves svarīgiem jautājumiem. Tāpēc ir jāsavāc ne mazāk kā vienu miljonu Eiropas Savienības pilsoņu parakstu. Jau ir tādas iniciatīvas realizācijas pieredze. Deputātu grupa, kur strādā mūsu deputāts, bet tagad atkal arī Eiropas Parlamenta jaunā sasaukuma deputātu kandidāts Alfrēds Rubiks, GUE/NGL pilnā sastāvā atbalstīja Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvu „Tiesības uz ūdeni” un kopā arī citu Eiropas Parlamenta politisko grupu deputātiem panāca, ka Eiropas Komisija izslēdza ūdens apgādi no plāna par jauna juridiska dokumenta-koncesiju direktīvas, kas paredz ūdens resursus nodošanu privātpersonām, izstrādi. Tagad deputātu uzdevums ir turpināt savu ietekmi uz Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi, lai nodrošinātu šo vēlētāju prasību izpildi, tā kā Eiropas koncesiju direktīva prasīs no visas Eiropas Savienības pašvaldībām turpināt sabiedrisko pakalpojumu privatizāciju. Tāpēc, ja ūdensapgāde netiks izslēgta no direktīvas, līgumus par ūdensapgādi varēs iesniegt konkursos Eiropas Savienības mērogā, tas dos iespēju stipriem starptautiskiem uzņēmumiem tos pārņemt, un liegt valsts iedzīvotājiem vai tās daļai piekļūt šiem dzīvei svarīgiem sabiedrības resursam. Šādu un līdzīgu problēmu Eiropas Savienības darbībā ir daudz. Mēs strādāsim, lai tās tiktu risinātas par labu cilvēkam, vēlētājam, nevis starptautisko karteļu un dažāda veida lielā biznesa pārstāvju labā.

Mums, Latvijas Sociālistiskās partijas deputātu kandidātiem uz Eiropas Parlamentu, tieši šādi jautājumi, kas skar mūsu vēlētāju dzīves svarīgas problēmas, vienmēr ir bijuši un būs pirmajā vietā.

Starp tiem, absolūto prioritāti mēs atdodam jautājumiem par miera saglabāšanu, Eiropas un pasaules tautu darbaļaužu solidaritāti, sociālo taisnīgumu, vienlīdzību, patiesu demokrātiju (nevis „dubultstandartu demokrātiju”), cilvēktiesībām Eiropā un visā pasaulē.

Mēs darīsim visu iespējamo, lai aizstāvētu strādnieku, jaunatnes, bērnu, pensionāru un invalīdu tiesības.

Mēs rūpēsimies par medicīnas pakalpojumu attīstību, ārstēšanas un zāļu, izglītības un juridiskās palīdzības, dzīvojamās platības, elektroenerģijas un komunālo pakalpojumu cenu pieauguma kompensācijas pieejamību.

Aizstāvēsim nacionālo minoritāšu tiesības un prasīsim nepilsoņa statusa likvidēšanu Eiropas Savienībā, iestāsimies par tradicionālā ģimenes modeļa- vīrieša un sievietes savienības prestiža un lomas saglabāšanu sabiedrībā.

Mēs iestājamies par to, lai izskaustu nabadzību un sociālo atstumtību Eiropas Savienībā, kur visi varētu labi dzīvot un strādāt, kur valdītu miers un tautu draudzība.

Mēs esam par stingru starptautisko tiesību ievērošanu un to pārākumu visās cilvēka dzīves sfērās Eiropā un pasaulē.

Mēs aicinām simtiem tūkstošus, kas ne pēc savas gribas ir pametuši Dzimteni, Latviju, dodoties darba un iztikas līdzekļu meklējumos uz ārzemēm, atcerēties, kas, kādas politiskās partijas, atrodoties pie varas, noveda Latviju līdz tādam stāvoklim. Jūs jau arī paši zināt: viņi daudz sola, bet maz ko dara, lai veiksmīgi vadītu valsti un uzlabotu dzīvi Latvijā un Eiropas Savienībā kopumā.
 Un tāpēc mēs arī gaidām Jūs vēlēšanās un ticam savstarpējai sapratnei!

Mūsu galvenais mērķis ir pārveidot Eiropas Savienību, valstu savienību par Tautu Savienību, radīt dzīves apstākļus katrā valstī, lai nevajadzētu masveidā pamest savu Dzimteni, meklējot darbu svešā valstī.

Gaidām Jūsu novērtējumu mūsu centieniem, dārgie vēlētāji!

Solām būt uzticīgi mūsu solījumiem un Jums piedāvātajiem plāniem! Mēs jau vairakkārt esam to pierādījuši ar savu darbu, valsts un sabiedrisko darbību.

Latvijas Sociālistiskās partijas deputātu kandidāti uz Eiropas Parlamentu:

1. Alfrēds Rubiks 4. Normunds Grostiņš
2. Jeļena Jakovļeva 5. Udo Pērsis
3. Fridijs Bokišs 6. Tatjana Apanasova

2014.gada 19.marts
Rīga


02.04.2014

2014. gada 4. aprīlī Rīgā notiks konference „Par pensionāru stāvokli dažās Eiropas Savienības valstīs”. Konferenci organizē Eiropas Parlamenta frakcijas GUE/NGL deputāts Alfrēds Rubiks.

Konferencē piedalīsies: Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš, Pensionāru federācijas Valdes locekļi un aktīvisti, Latvijas Saeimas deputāti un Rīgas domes deputāti. Savu piedalīšanos konferencē ir apstiprinājuši ārzemju viesi: Portugāles Pensionāru federācijas prezidente un viceprezidents, Īrijas Likumdošanas asamblejas loceklis, kurš ir atbildīgs par labklājību, un Čehijas Republikas Eiropas Parlamenta deputāts.

„Organizējot konferenci „Par pensionāru stāvokli dažās Eiropas Savienības valstīs”, mēs vēlamies ne tikai piesaistīt sabiedrības un valdības uzmanību milzīgam cilvēku skaitam, kuri katru dienu ir spiesti cīnīties par izdzīvošanu. Mēs vēlamies, lai informācija par problēmām un jautājumiem, kuri satrauc pensionārus, izietu ārpus vienas organizācijas vai pat valsts ietvariem. Mēs esam gatavi izskatīt un apkopot cīņas par pensionāru tiesībām pieredzi citās ES valstīs”, atzīmēja Alfrēds Rubiks.


01.04.2014

Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētāja, Eiropas Parlamenta deputāta Alfrēda Rubika intervija kanālam „KZ24”


27.03.2014

Š.g. 24. martā Eiropas Parlamenta deputāts Alfrēds Rubiks tikās ar Latvijas vēlētājiem.

Brauciena laikā notika tikšanās ar pirmās grupas invalīdu Vecbebri Koknesē, kurš lūdza deputātam palīdzēt ieviest izmaiņas Latvijas likumdošanā, lai atvieglotu pirmās grupas invalīdu likteni Latvijā un rosinātu jautājumu Eiropas Parlamentā par vispārējām invalīdu sociālajām garantijām.

Savukārt Ogrē, deputāts tikās ar sievieti, kura audzina slimu bērnu – četrgadīgu meitu. Tikšanās laikā viņa izteica priekšlikumu nodibināt biedrību, kurā ģimenes ar šādām problēmām varētu apmainīties ar pieredzi, kontaktiem un vienkārši palīdzēt viena otrai.


27.03.2014

Š.g. 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijas Sociālistiskā partija startēs ar 10. numuru! Balsojiet par 10. sarakstu, par Alfrēda Rubika komandu!


22.03.2014

Četru Eiropas Parlamenta deputāta darba gadu laikā Alfrēds Rubiks, lai tiktos ar vēlētājiem, piedalītos konferencēs un citos pasākumos, kuri ir saistīti ar Eiropas Savienību, pa Latvijas ceļiem nobrauca gandrīz 40 tūkstošus kilometru, apmeklējot vairāk nekā 120 dažādas adreses.   

„Tas taču ir gandrīz ceļojums apkārt pasaulei? Vai tas ir iespējams Latvijā?”, brīnīsies skeptiķi. „Viegli.”, es atbildēšu. Pamēģiniet no pieciem rītā dienas laikā nobraukt maršrutu Rīga – Viļāni – Rēzekne – Krāslava – Preiļi – Rīga. Ne jau vienkārši nobraukt, bet katrā vietā tikties ar cilvēkiem. Parunāt, aktīvi piedalīties pasākumos vai vienkārši saņemt vēlētāju norādījumus. Kopā pēc dienas rezultātiem uz automobiļa spidometra nobraukti 605 kilometri, bet pierakstu grāmatiņās un datorā jauni jautājumi, lūgumi un vienkārši cilvēku stāsti.”, atzīmē Rubiks.

Pa šiem gadiem notika tikšanās ar lielu un mazu zemnieku saimniecību īpašniekiem, ar zivju ražotājiem un zivju produkcijas pārstrādātājiem, ar Latvijas dzērveņu audzētājiem un ekoloģisko saimniecību produkcijas ražotājiem ar etiķeti „bio”, ar kažokzvēru audzētājiem un zinātniski pētniecisko saimniecību pārstāvjiem, ar zvērkopjiem un graudkopjiem, ar lauksaimniecības kooperatīviem un nelielām saimniecībām, ar tehnikas un minerālmēslu ražotājiem, amatniekiem un jaunas produkcijas un tehnoloģiju izgudrotājiem, ar viesu namu saimniekiem, kā arī ar Latvijas mācību iestāžu studentiem un pasniedzējiem, ar pensionāriem un jauniešiem, kuri ir atgriezušies Latvijā no ārzemēm, un nosaka savu dzīvi, ar ekspertiem un valsts akadēmisko aprindu pārstāvjiem, bibliotekāriem un grāmatu izdevējiem.  

Alfrēda Rubika Latvijas kartē ir atzīmētas: Rīga, Viļāni, Ludza, Krāslava, Zilupe, Ventspils, Ulbroka, Sabile, Talsi, Kandava, Vilce, Mežotne, Stabulnieki, Dagda, Līvāni, Tērvete, Mazsalaca, Kroņauce, Bēne, Vecumnieki, Stelpe u.c.

„Man ir grūti pateikt, vai ir palikusi kāda ievērojama vieta vai saimniecība, kuru es neesmu apmeklējis ar jautājumu: „Kas jums traucē jūsu darbā un kā Eiropas Savienība var jums palīdzēt?”. Savā vairākumā lielu un mazu lauku saimniecību vadītāji un īpašnieki sākumā bija pārsteigti. Man bieži nācās sastapties ar reakciju: „Jūs esat pirmais Eiropas Parlamenta deputāts un vispār deputāts, kuru mēs šeit redzam uz vietas!” Bet pēc tam – nenovērtējama saskarsmes pieredze un kopējs darbs, kā padarīt mūsu lauku iedzīvotāju un produkcijas pārstrādātāju dzīvi ne tikai vieglāku, bet arī dod viņiem iespēju attīstīties un izmantot ES tirgus priekšrocības”, stāsta Alfrēds Rubiks.


19.03.2014

Latvijas Sociālistiskā partija (LSP) 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās piedāvā savu deputātu kandidātu sarakstu. Mūsu pozīcija ES jautājumos vienmēr ir bijusi un būs pragmatiska.

2003. gadā mēs iebildām pret sliktajiem dalības noteikumiem ES un aicinājām referendumā tos noraidīt. Pēc tam Latvija uz Briseli aizveda vairāk neatkarības, nekā Brisele to prasīja.

Tā kā Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, mums ir jāpiedalās problēmu risināšanā, vienmēr stingri aizstāvot Latvijas iedzīvotāju intereses. Mēs nešķirojam cilvēkus pēc tautības, valodas, reliģiskās pārliecības, pilsonības un citām atšķirībām.

Stingri aizstāvot valsts intereses, Latvijai jāprot labāk izmantot ES sniegtās iespējas.

Tādas ir:

 • cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību;
 • vienādu sociālo garantiju ieviešana visas ES dalībvalstīs;
 • sieviešu un bērnu tiesību ievērošana un aizsardzība starptautisko un ES likumu, hartu u.c. regulējumu ietvaros;
 • jāpanāk, lai atalgojums par vienādu darbu vīriešiem un sievietēm būtu līdzvērtīgs;
 • medicīnas pamatpakalpojumu bezmaksas pieejamības panākšana un medikamentu cenu regulējums visā ES teritorijā;
 • īpašu vērību pievērsīsim pensionāru un invalidu, denacionalizētu namu īrnieku sociālo garantiju paplašināšanai un nodrošināšanai
 • jārod iespējas mazināt bezdarbu, pievēršot nopietnu uzmanību jauniešu bezdarba problēmai;
 • vairāk līdzekļu jāpiešķir inovācijām, zinātnei un izglītībai;
 • Latvijai efektīvāk jāizmanto ES finansējuma saņemšanas iespējas un jāizmanto tas, lai celtu darba ražīgumu un produkcijas kvalitāti, tai pat laikā saglabājot produkcijas daudzveidību un savas tradīcijas;
 • mēs veicināsim ražošanas attīstību Latvijā un importa aizstāšanas politiku;
 • absolūtajā vairākumā ES dalībvalstu ir pazemināts PVN pārtikai. Mēs veicināsim atbilstošas izmaiņas Eiropas Savienības normatīvajos aktos un PVN samazināšanu Latvijā pārtikai, medikamentiem, komunālajiem maksājumiem;
 • mēs lielu uzmanību veltīsim cīņai ar korupciju, organizēto noziedzību, finanšu noziegumiem, negodīgu un nelietderīgu naudas līdzekļu tērēšanu visā ES;
 • pilnveidojot ES banku sistēmu, jāpanāk, lai bankas spētu pašas izturēt krīzes un tirgus svārstības, neprasot valstij apmaksāt to bankrotu radītos zaudējumus, kā tas ir bijis līdz šim;
 • jāmazina birokrātiskais slogs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jārada viegli pieejama un labi kontrolējama ES finansējuma saņemšanas kārtība šiem uzņēmumiem;
 • iestāsimies pret jaunu Savienības līmeņa nodokļu uzlikšanu ES dalībvalstu iedzīvotājiem;
 • jāstrādā pie drošības paaugstināšanas visas transporta jomās, ieskaitot ceļu un infrastruktūras sakārtošanu atbilstoši šodienas tehniskajām iespējām un prasībām;
 • jāievieš stingri noteikumi vides un pārtikas kvalitātei, radot veselīgus dzīves apstākļus;
 • sevišķa vērība jāpievērš cilvēka tiesību ievērošanai, juridisko normu un taisnīguma nodrošināšanai visā ES;
 • nevienā jomā nedrīkst pastāvēt dubulto standartu sistēma;
 • jāpanāk nepilsoņu problēmas atrisinājums visā ES;
 • jārēķinās, ka darbaspēks kļuvis par preci un tā pārvietošanās kapitālistiskā iekārtā notiks vienmēr. Nopietni jāstrādā pie tādu darba un dzīves apstākļu radīšanas ES, lai jebkurš cilvēks visur justos aizsargāts un viņa tiesības tiktu garantētas;
 • visos iespējamos veidos jāaizsargā vārda un preses brīvība, tautas tiesības lemt par ES jautājumiem, tai skaitā godīgos referendumos;

Mūsu deputātu kandidāti strādās, lai nodrošinātu ciešus un pastāvīgus sakarus ar Latvijas valsts iestādēm un sabiedriskajām organizācijām, lai veicinātu demokrātiju, taisnīgumu, visu Latvijas iedzīvotāju interešu un tiesību ievērošanu.

Mūsu galvenais virsuzdevums ir strādāt tā, lai Latvijas iedzīvotāji beidzot izjustu solītās ES rūpes par viņiem, lai tiktu efektīvi risinātas Latvijas iedzīvotāju - mūsu vēlētāju problēmas.

LSP iestājas par valsts lomas paaugstināšanu, vienlaicīgi saglabājot katra cilvēka atbildību par sevi, savu ģimeni.

LSP iestājas par to, lai ES no valstu savienības kļūtu par demokrātisku tautu savienību, saprotot, ka līdz tam vēl tāls ceļš ejams.

Eiropas Parlamentā mūsu deputāti strādās kopā ar visām kreisi orientētām politiskām partijām, kuru galvenais mērķis ir radīt taisnīgu un drošu Eiropas Savienību, kurā taisnīgums, godīgums un cilvēka dzīves un darba apstākļi ir pirmajā vietā.