Latvijas Sociālistiskā partija

19.03.2014

Latvijas Sociālistiskā partija (LSP) 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās piedāvā savu deputātu kandidātu sarakstu. Mūsu pozīcija ES jautājumos vienmēr ir bijusi un būs pragmatiska.

2003. gadā mēs iebildām pret sliktajiem dalības noteikumiem ES un aicinājām referendumā tos noraidīt. Pēc tam Latvija uz Briseli aizveda vairāk neatkarības, nekā Brisele to prasīja.

Tā kā Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, mums ir jāpiedalās problēmu risināšanā, vienmēr stingri aizstāvot Latvijas iedzīvotāju intereses. Mēs nešķirojam cilvēkus pēc tautības, valodas, reliģiskās pārliecības, pilsonības un citām atšķirībām.

Stingri aizstāvot valsts intereses, Latvijai jāprot labāk izmantot ES sniegtās iespējas.

Tādas ir:

 • cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību;
 • vienādu sociālo garantiju ieviešana visas ES dalībvalstīs;
 • sieviešu un bērnu tiesību ievērošana un aizsardzība starptautisko un ES likumu, hartu u.c. regulējumu ietvaros;
 • jāpanāk, lai atalgojums par vienādu darbu vīriešiem un sievietēm būtu līdzvērtīgs;
 • medicīnas pamatpakalpojumu bezmaksas pieejamības panākšana un medikamentu cenu regulējums visā ES teritorijā;
 • īpašu vērību pievērsīsim pensionāru un invalidu, denacionalizētu namu īrnieku sociālo garantiju paplašināšanai un nodrošināšanai
 • jārod iespējas mazināt bezdarbu, pievēršot nopietnu uzmanību jauniešu bezdarba problēmai;
 • vairāk līdzekļu jāpiešķir inovācijām, zinātnei un izglītībai;
 • Latvijai efektīvāk jāizmanto ES finansējuma saņemšanas iespējas un jāizmanto tas, lai celtu darba ražīgumu un produkcijas kvalitāti, tai pat laikā saglabājot produkcijas daudzveidību un savas tradīcijas;
 • mēs veicināsim ražošanas attīstību Latvijā un importa aizstāšanas politiku;
 • absolūtajā vairākumā ES dalībvalstu ir pazemināts PVN pārtikai. Mēs veicināsim atbilstošas izmaiņas Eiropas Savienības normatīvajos aktos un PVN samazināšanu Latvijā pārtikai, medikamentiem, komunālajiem maksājumiem;
 • mēs lielu uzmanību veltīsim cīņai ar korupciju, organizēto noziedzību, finanšu noziegumiem, negodīgu un nelietderīgu naudas līdzekļu tērēšanu visā ES;
 • pilnveidojot ES banku sistēmu, jāpanāk, lai bankas spētu pašas izturēt krīzes un tirgus svārstības, neprasot valstij apmaksāt to bankrotu radītos zaudējumus, kā tas ir bijis līdz šim;
 • jāmazina birokrātiskais slogs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jārada viegli pieejama un labi kontrolējama ES finansējuma saņemšanas kārtība šiem uzņēmumiem;
 • iestāsimies pret jaunu Savienības līmeņa nodokļu uzlikšanu ES dalībvalstu iedzīvotājiem;
 • jāstrādā pie drošības paaugstināšanas visas transporta jomās, ieskaitot ceļu un infrastruktūras sakārtošanu atbilstoši šodienas tehniskajām iespējām un prasībām;
 • jāievieš stingri noteikumi vides un pārtikas kvalitātei, radot veselīgus dzīves apstākļus;
 • sevišķa vērība jāpievērš cilvēka tiesību ievērošanai, juridisko normu un taisnīguma nodrošināšanai visā ES;
 • nevienā jomā nedrīkst pastāvēt dubulto standartu sistēma;
 • jāpanāk nepilsoņu problēmas atrisinājums visā ES;
 • jārēķinās, ka darbaspēks kļuvis par preci un tā pārvietošanās kapitālistiskā iekārtā notiks vienmēr. Nopietni jāstrādā pie tādu darba un dzīves apstākļu radīšanas ES, lai jebkurš cilvēks visur justos aizsargāts un viņa tiesības tiktu garantētas;
 • visos iespējamos veidos jāaizsargā vārda un preses brīvība, tautas tiesības lemt par ES jautājumiem, tai skaitā godīgos referendumos;

Mūsu deputātu kandidāti strādās, lai nodrošinātu ciešus un pastāvīgus sakarus ar Latvijas valsts iestādēm un sabiedriskajām organizācijām, lai veicinātu demokrātiju, taisnīgumu, visu Latvijas iedzīvotāju interešu un tiesību ievērošanu.

Mūsu galvenais virsuzdevums ir strādāt tā, lai Latvijas iedzīvotāji beidzot izjustu solītās ES rūpes par viņiem, lai tiktu efektīvi risinātas Latvijas iedzīvotāju - mūsu vēlētāju problēmas.

LSP iestājas par valsts lomas paaugstināšanu, vienlaicīgi saglabājot katra cilvēka atbildību par sevi, savu ģimeni.

LSP iestājas par to, lai ES no valstu savienības kļūtu par demokrātisku tautu savienību, saprotot, ka līdz tam vēl tāls ceļš ejams.

Eiropas Parlamentā mūsu deputāti strādās kopā ar visām kreisi orientētām politiskām partijām, kuru galvenais mērķis ir radīt taisnīgu un drošu Eiropas Savienību, kurā taisnīgums, godīgums un cilvēka dzīves un darba apstākļi ir pirmajā vietā.15.03.2014

Latvijas Sociālistiskās partijas kārtējā Valdes sēdē, kas notika š.g. 14. martā, tika apstiprinātas kandidatūras aviācijas un transatlantijas tirdzniecībai veltītām konferencēm, kuras rīko Eiroparlaments 8. un 10. aprīlī.

LSP Valde izskatīja un apsprieda Ukrainas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas vēstuli pasaules strādnieku un marksistiskai kustībai.

LSP Valde deliģēja pārstāvi starptautiskai zinātniskai konferencei Sanktpēterburgā, kas veltīta marksisma jautājumu aktualitātes izpētei.


08.03.2014

Dārgās mammas un vecmammas! Mīļās sievas un māsas! Sirsnīgi sveicam Jūs brīnišķīgajos pavasara svētkos! Sirsnīgi sveicieni 8. martā!

Latvijas Sociālistiskā partija


03.03.2014

Latvijas Sociālistiskās partijas kārtējā Valdes sēdē, kas notika š.g. 28. februārī, tika izskatīti vairāki partijai aktuāli jautājumi, t.sk. gatavošanās EP vēlēšanām, kā arī LSP pirmorganizācijas „Zilupe” vēstules izskatīšana.

Sēdē tika nolemts iekļaut 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanu deputātu kandidātu sarakstā Fridiju Bokišu (LSP p.o. „Ludza” sekretārs) un Udo Pērsi (Eiroparlamenta deputāta A.Rubika palīgs lauksaimniecības jautājumos).


28.02.2014

Latvijā jāievieš daudzbērnu mātes statuss ar visiem atvieglojumiem šīm sievietēm un viņu ģimenēm, pie šāda secinājuma nonāca Eiropas Parlamenta deputāts Alfrēds Rubiks pēc tikšanās ar 9 bērnu māti, Jekaterinu Bazilevu.

Jekaterina Bazileva vērsās pie Eiropas Parlamenta deputāta Alfrēda Rubika ar lūgumu palīdzēt organizēt Daudzbērnu māšu asociāciju. „Es nesūdzos. Es neiedomājos citu dzīvi bez maniem bērniem. Bet situācija ir tāda, ka mūsu ģimene ir spiesta dzīvot, kā saka, no rokas mutē”, pastāstīja pieņemšanas laikā pie deputāta daudzbērnu māte. Te ir vainojama valsts vienaldzība pret daudzbērnu mātēm. Daudz tiek runāts par to, ka Latvija izmirst, ka sievietēm jādzemdē vairāk bērnu, bet realitātē sociālā politika nekādā veidā neatbalsta daudzbērnu ģimenes. Tieši otrādi, sociālie dienesti faktiski liedz viņām iespēju patstāvīgi iegādāties dzīvokli kredītā vai nopirkt pat vislētāko mašīnu, jo kredīts vai automobilis uzreiz atņem šādām ģimenēm tiesības saņemt visus sociālos atvieglojumus.

Pēc J. Bazilevas domām Latvijai dzimstības atbalstam ir nepieciešamas konkrētas darbības, nevis tukši vārdi. Kaut vai, piemēram, jānosaka paaugstināts bērnu pabalstu līmenis, sākot ar trešo bērnu, kā tas ir izdarīts Igaunijā.

Neskatoties uz acīm redzamajām šādu ģimeņu dzīves ekonomiskajām grūtībām Latvijā, Jekaterina Bazileva nenolaiž rokas. Viņa gatavo dokumentus Asociācijas reģistrācijai, kurā tādas daudzbērnu mātes kā viņa varētu ne tikai saskarties un atbalstīt viena otru, bet arī aizstāvēt savas tiesības un nodarboties ar izglītību.

Eiropas Parlamenta deputāts Alfrēds Rubiks apsolīja juristu palīdzību Daudzbērnu māšu asociācijas dibināšanā un reģistrācijā un ieteica nosūtīt oficiālu pieprasījumu Saeimas deputātiem, piemēram, LSP Saeimas deputātiem par daudzbērnu mātes statusu un atvieglojumiem šīm sievietēm un viņu ģimeņu locekļiem.


24.02.2014

9. februārī notika Latvijas Sociālistiskās partijas (LSP) kārtējās politiskās mācības pirmorganizācijā „Spilve”. Kā pastāstīja p/o sekretārs Andrejs Kudrjašovs, lekcija bija veltīta Ķīnas Tautas Republikai. Ar ziņojumiem uzstājās organizācijas biedri Andrejs Kudrjašovs un Sergejs Astahovs.

Nākamā lekcija p/o „Spilve” tiks veltīta fašisma izpētei un tā rašanās iemesliem. „Tā ir aktuāla tēma. Aktuāla tādēļ, ka mūsdienu pasaule atrodas dziļā ekonomiskā krīzē, kuru ir radījusi vispārējā kapitālistiskās sistēmas krīze. Šādos apstākļos saglabājas fašisma rašanās draudi kā plašu iedzīvotāju slāņa reakcija uz sociālo apstākļu pasliktināšanos kopā ar kapitālistu mēģinājumiem saglabāt savas pozīcijas. Lekciju „Par fašisma sociālajām saknēm” lasīs Ernests Zariņš. Pēc lekcijas ir plānota diskusija par to, kā ir iespējams novērst fašisma terora šausmu atkārtošanos”, – pastāstīja Andrejs Kudrjašovs.

Nodarbības p/o „Spilve” notiek dinamiski, ar pastāvīgām diskusijām par mācību tēmu, kas veicina ne tikai labāku zināšanu apguvi, bet arī mācību dalībnieku aģitatoru spēju attīstību.


22.02.2014

Liels paldies Sociālistiskās partijas biedrei Olgai Jevsejevai, par brīnišķīgi noorganizētu un novadītu pasākumu RSAC „Gaiļezers”. Pateicamies par sirds dāsnumu radot sirdīs prieku.

RSAC „Gaiļezers” kolektīvs
un kultūras d.v. Lolita Sadoviča


20.02.2014

Latvijas Sociālistiskā partija pilnībā atbalsta Ukrainas Komunistiskās partijas viedokli par notiekošo situāciju Ukrainā.

Latvijas Sociālistiskā partija izsaka kategorisku protestu pret tā saucamās „oranžās” opozīcijas noziedzīgo rīcību un vairāku Rietumvalstu administrāciju atbalstu mūsdienu banderoviešu sekotāju un pēcteču pastrādātajiem noziegumiem.

Neskatoties uz to, ka visas pasaules priekšā tā saucamie „cīnītāji par demokrātiskām vērtībām”  asiņaini izrīkojas Eiropas valsts galvaspilsētā, izmantojot spridzekļus, degmaisījumus, demonstrācijās un mītiņos aizliegtos ieročus un munīciju, ASV un citu valstu imperiālisti visiem spēkiem turpina atbalstīt „mītiņotāju likumīgās prasības”, mēģinot novelt vainu par notiekošo oficiālajai varai.

Kijevas ielas ir  pilnas ar nelikumīgiem bruņotiem grupējumiem, vairākās Ukrainas pilsētās ultranacionālistu un klaju fašistu bandas uzbrūk un demolē varas iestādes, aplaupa un piekauj to darbiniekus, nepakļaujas oficiālās varas pārstāvju aicinājumiem izbeigt vardarbību un uzsākt miermīlīgu dialogu.

LSP izsaka atbalstu Ukrainas Komunistiskās Partijas priekšlikumiem par radušās smagās situācijas atrisināšanu miermīlīgā ceļā, pasludinot visukrainas referendumu par tālāko valsts ārpolitikas kursu.

LSP atbalsta Ukrainas Kompartijas priekšlikumus par politiskās reformas īstenošanu, kuras rezultātā tiks nodibināta parlamentāra republika, kā arī atjaunota jauktā vēlēšanu sistēma.

Nē vardarbībai un asinsizliešanai!

Tikai Ukrainas tautai ir tiesības lemt par savu tālāko nākotni!

LSP Valde


16.02.2014

Alfrēds Rubiks

Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs, Eiropas Parlamenta deputāts.

Jeļena Jakovļeva

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes galvenā nodokļu inspektore.

Fridijs Bokišs

LSP p.o. „Ludza” sekretārs.

Normunds Grostiņš

Latvijas Nākotnes institūta valdes priekšsēdētājs.

Udo Pērsis

Eiroparlamenta deputāta A.Rubika palīgs lauksaimniecības jautājumos.

Tatjana Apanasova

SIA „Euro Energy Biogāze Latvija” uzņēmuma kontroliere.