Latvijas Sociālistiskā partija


29.12.2013

Tuvojas jaunais gads. Tas būs jau 14. gads, ne tikai jaunā simtgadē, bet arī tūkstošgadē, kura atnākšanu gaidot, cilvēki cer uz kaut ko labu, jaunu– uz labāku dzīvi. Tomēr tas nenotiks. Globālā imperiālistiskā kapitālisma strādnieku un veselu valstu ekspluatācija ir novedusi pie smagas sistēmas krīzes.Pasaulē kļūst arvien vairāk nabagu, lokālo un reģionālo konfl iktu un karu, kas rada bēgļu masas, pieaug starpība starp nabadzīgo un bagāto iedzīvotāju ienākumiem, lielā daudzumā vairojas ekonomisko bēgļu skaits, ko rada viens no kapitālisma pamatlikumiem: darbaspēks – ir prece. Ar jaunu spēku atdzimst cīņa par ietekmes sfērām pasaulē, par tirgiem, izejvielu un enerģijas avotiem.Viss tas papildinās ar dažāda veida spiegošanu un izsekošanām pielietojot mūsdienu modernās tehnoloģijas. Pasaule lielākai cilvēku daļai kļūst bīstama un neērta dzīvošanai.

Latvija nav izņēmums no tāda pasaules iekārtojuma. Tā nekļuva un objektīvi nevarēja kļūt par labas dzīves oāzi globālajā imperiālistiskajā okeānā. Nav zinātniski pamatotas Latvijas attīstības stratēģijas, sekošana un bezierunu pakļaušanās dažādu pasaules kapitāla iestāžu un organizāciju prasībām, ekonomikas un pārvaldes nonākšana neoliberālisma purvā noved pie tādām traģēdijām kā cilvēku masveida nogalināšana zem krītošā veikala „MAXIMA” jumta Rīgā un uz autoceļiem, pie izbraukšanas no valsts uz „vecajām kapitālisma valstīm” labākas dzīves meklējumos, pie pensionāru un invalīdu dzīves nabadzībā, pastāvīga dzīves dārdzības pieauguma un neticības iespējai dzīvot labāk un kvalitatīvāk savā Latvijā.

Bēdīgi izskatās šajā tūkstošgadē sasniegtais. Bet neskatoties ne uz ko jaunais 2014.gads atnāks neatkarīgi no mūsu gribas. Mēs aicinām visus Latvijas iedzīvotājus ticēt, ka labāki laiki atnāks. Ne vienkārši ticēt un gaidīt, bet arī pašiem apzināti rīkoties, piedalīties labākas dzīves celtniecībā. Nākošais gads ir Eiropas parlamenta un Latvijas Saeimas deputātu vēlēšanu gads. Jūsu spēkos ir ievēlēt tos, kam jūs uzticaties, uz kuriem varat paļauties, kurus labi pazīstat, bet ne tos kuri priekšvēlēšanu kampaņas plakātos, avīzēs un žurnālos izrādās kā Holivudas zvaigznes, sola neiespējamo, bet saņemot no jums deputāta mandātu, aizmirst ko solījuši.

NOSAUCIET SAVUS UZTICAMOS KANDIDĀTUS – LATVIJAS SOCIĀLISTISKĀ PARTIJA VĒLĒŠANĀS VEIDOS KANDIDĀTU SARAKSTU BLOKĀ AR BEZPARTEJISKIEM KANDIDĀTIEM.
NOSAUCIET TOS, KAM JŪS UZTICAT SAVU INTEREŠU AIZSTĀVĒŠANU!
KOPĀ MĒS UZVARĒSIM!
LAIMĪGU JAUNO 2014. GADU!

Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs
Alfrēds Rubiks


24.12.2013

Kārtējā Latvijas Sociālistiskās partijas Valdes sēdē, kas notika š.g. 19. decembrī, tika pieņemts lēmums par ziedojuma (1000 EUR apmērā) piešķiršanu Krāslavas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas atjaunošanai, kā  arī apstiprināts paziņojums par LSP attieksmi pret Ukrainas notikumiem. Valde izskatīja arī vairākus citus partijas aktuālos jautājumus, t.s. jautājumu par gatavošanos Audriņu atceres pasākumiem (2014.g. 4. janvārī) un kārtējās LSP pirmorganizāciju sekretāru padomes sēdes sasaukšanu 2014.g. 25. janvārī.


16.12.2013

2014.g. 4. janvārī notiks Latvijas Sociālistiskās partijas organizētie ikgadējie atceres pasākumi Audriņos, Ančupānu mežā un Rēzeknes tirgus laukumā, pieminot Audriņu traģēdiju.

Pasākumi sāksies Audriņos, plkst. 11:00, ar tradicionālo ziedu nolikšanu pie pieminekļa fašisma upuriem.


12.12.2013

Š.g. 9.decembrī Eiropas Parlamenta deputāts Alfrēds Rubiks informēja savu politisko grupu GUE/NGL par traģiskajiem notikumiem 21. novembrī un tiem sekojošo valdības demisiju. Grupas priekšsēdētāja Gabi Zimmer izteica līdzjūtību visiem bojā gājušo radiniekiem un tuviniekiem un paziņoja, ka grupa sekos negadījuma izmeklēšanai un gaidīs objektīvus izmeklēšanas rezultātus pēc iespējas ātrāk lai nākotnē tādas traģēdijas neatkārtotos.


08.12.2013

Ceturtdien Rīgā veiksmīgi noritēja unikāla konference: „Sapropelis: ieguve, pārstrāde, izmantošana”, kurā piedalījās 70 akadēmisko aprindu un praktiķu – kompāniju, kuras nodarbojas ar sapropeļa ieguvi, pārstrādi un tā produktu pārdošanu, kā arī finanšu investīcijām šajā nozarē pārstāvji. Konferenci organizēja Eiropas Parlamenta deputāts Alfrēds Rubiks.

Latvijas konference ir unikāla ar to, ka pirmo reizi vienā vietā pulcējās visi ievērojami nozares pārstāvji un zinātnieki, kuri varēja apspriest gan vispārējās problēmas, gan sniegt padomus un parādīt attīstības iespējas jaunajiem uzņēmējiem.

Konferences dalībnieku ģeogrāfija bija neparasti plaša – Krievijas Omskas un Naberežniije Čelni  no zinātnes aprindu un  ražotāju kompāniju, Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas pārstāvjiem līdz Šveices Agrofizikas institūta konsultantiem, sapropeļa izmantošanas pieredzei Balkānos, Jordānijas doktoram, kurš ir uzkrājis plašu materiālu par sapropeļa izmantošanu Āfrikā un Tuvajos Austrumos. Kopā ar sapropeļa zinātnisko pētījumu rezultātiem un tā izmantošanas ieteikumiem uzņēmēji varēja iepazīties arī ar sapropeļa izmantošanas rezultātiem, kā arī dažādiem produktiem, kurus ražo no šīm izejvielām. Aktīvus sapropeļa produkcijas iespēju pētījumus veic Krievijas, Baltkrievijas un Rietumeiropas zinātnieki.

Patlaban sapropeli atkarībā no tā sastāva un īpašībām izmanto minerālmēslu, vitamīnu un minerālo kompleksu dzīvniekiem ražošanā, kā arī medicīnas un kosmētikas produkcijas ražošanā.22.11.2013

Izsaku līdzjūtību, kas zaudēja savus draugus, radus un tuviniekus Rīgas tirdzniecības centra sabrukšanas laikā. Šī traģēdija sāpīgi atsaucās katra Latvijas iedzīvotāja sirdī. Diemžēl mēs neesam apdrošināti pret šādām traģēdijām, kamēr valstī valda bezatbildība visos līmeņos, kamēr mūsu valdības locekļi neatbild par to, aizbildinoties tikai ar skaistām runām. Traģēdija Rīgas tirdzniecības centrā parādīja, ka nevar paļauties uz glābēju varonību, daži no viņiem gāja bojā zem gruvešiem. Laiks beigt runāt, jāsāk risināt konkrētas valsts problēmas. Latvija jau ir samaksājusi pārāk augstu cenu par konkrētu ierēdņu un izpildītāju bezatbildību. Mēs sērojam par bojā gājušajiem, bet pieprasām atbildi no dzīvajiem!

Alfrēds Rubiks, Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs


22.11.2013

Dziļi sērojam par traģēdiju, kura pēkšņi pārtrauca tik daudzu rīdzinieku dzīves. Izsakām dziļu līdzjūtību bojā gājušo un cietušo radiem un tuviniekiem. Apraudot pārtrauktās dzīvības, mums nav jāaizmirst par to, ka šai katastrofai ir reāli vaininieki. Traģēdijai Maksimā jādara galu neiedomājamajai valdošās varas nesodāmībai un bezatbildībai. Mūsu pilsētai milzīgajam upuru skaitam beidzot jādara galu skaistajām runām. Mēs visi un Latvijas sērojošie iedzīvotāji gaidām no valdības reālas darbības. Darbības Maksimas traģēdijas vainīgo meklēšanā, kā arī objektīvu un taisnīgu šīs traģēdijas iemeslu izmeklēšanu. Cilvēkiem nav jābaidās dzīvot Rīgā!

Latvijas Sociālistiskās partijas pārstāvju Saeimā vārdā,
Latvijas Republikas 11. Saeimas deputāts Artūrs Rubiks.


21.11.2013

Mūsu politiskā grupa ir neapmierināta ar Kopējās lauksaimniecības finansēšanas samazinājumu 2014.-2020.gadiem un ar to, kā Komisija, izstrādājot deleģētos tiesībaktus ignorē iepriekš sasniegtās vienošanās par daudziem KLP aspektiem.

Mēs uzskatām, ka Komisijas priekšlikums, kas nozīmē finansēšanas iesaldēšanu 2014.-2020.gadiem 2013.gada griestu līmenī nebūs pietiekams, lai finansētu ES pašreizējās Kopējās lauksaimniecības politikas prioritātes. Savienības budžeta finansējums ir jāatgriež pie īstas pašu resursu sistēmas, kas paredzēta Romas līgumā un pēc tam noslēgtos līgumos.

Izskatās, ka sarunas Padomē notiek it kā divās pretējās nometnēs, ko vada neto maksātājas ES budžetā dalībvalstis no vienas puses un neto saņēmējvalstis no ES budžeta no otras puses.

Ir pilnīgi atbalstāma ES dalībvalstu vadītāju vienošanās, ka visām dalībvalstīm 2019.gadā jāsaņem tiešmaksājums, kas nav mazāks par 196 Eiro/ ha. Tomēr, Latvija saņems mazāk. Vai tiešam budžetā nav atrodami šie 1,47 milj. eiro? Neticu. Kaut vai uz labākas pārvaldības rēķina.

Mana politiskā grupa balsoja pret finansējuma samazinājumu KLP, jo runa ir par visu Eiropas Savienības iedzīvotāju nodrošināšanu ar pilnvērtīgu pārtiku. Un tam nauda ir jāatrod.