Latvijas Sociālistiskā partija

22.11.2013

Dziļi sērojam par traģēdiju, kura pēkšņi pārtrauca tik daudzu rīdzinieku dzīves. Izsakām dziļu līdzjūtību bojā gājušo un cietušo radiem un tuviniekiem. Apraudot pārtrauktās dzīvības, mums nav jāaizmirst par to, ka šai katastrofai ir reāli vaininieki. Traģēdijai Maksimā jādara galu neiedomājamajai valdošās varas nesodāmībai un bezatbildībai. Mūsu pilsētai milzīgajam upuru skaitam beidzot jādara galu skaistajām runām. Mēs visi un Latvijas sērojošie iedzīvotāji gaidām no valdības reālas darbības. Darbības Maksimas traģēdijas vainīgo meklēšanā, kā arī objektīvu un taisnīgu šīs traģēdijas iemeslu izmeklēšanu. Cilvēkiem nav jābaidās dzīvot Rīgā!

Latvijas Sociālistiskās partijas pārstāvju Saeimā vārdā,
Latvijas Republikas 11. Saeimas deputāts Artūrs Rubiks.


21.11.2013

Mūsu politiskā grupa ir neapmierināta ar Kopējās lauksaimniecības finansēšanas samazinājumu 2014.-2020.gadiem un ar to, kā Komisija, izstrādājot deleģētos tiesībaktus ignorē iepriekš sasniegtās vienošanās par daudziem KLP aspektiem.

Mēs uzskatām, ka Komisijas priekšlikums, kas nozīmē finansēšanas iesaldēšanu 2014.-2020.gadiem 2013.gada griestu līmenī nebūs pietiekams, lai finansētu ES pašreizējās Kopējās lauksaimniecības politikas prioritātes. Savienības budžeta finansējums ir jāatgriež pie īstas pašu resursu sistēmas, kas paredzēta Romas līgumā un pēc tam noslēgtos līgumos.

Izskatās, ka sarunas Padomē notiek it kā divās pretējās nometnēs, ko vada neto maksātājas ES budžetā dalībvalstis no vienas puses un neto saņēmējvalstis no ES budžeta no otras puses.

Ir pilnīgi atbalstāma ES dalībvalstu vadītāju vienošanās, ka visām dalībvalstīm 2019.gadā jāsaņem tiešmaksājums, kas nav mazāks par 196 Eiro/ ha. Tomēr, Latvija saņems mazāk. Vai tiešam budžetā nav atrodami šie 1,47 milj. eiro? Neticu. Kaut vai uz labākas pārvaldības rēķina.

Mana politiskā grupa balsoja pret finansējuma samazinājumu KLP, jo runa ir par visu Eiropas Savienības iedzīvotāju nodrošināšanu ar pilnvērtīgu pārtiku. Un tam nauda ir jāatrod.


21.11.2013

Š.g. 16. novembrī Latvijas Sociālistiskās partijas birojā LSP priekšsēdētājs, Eiropas Parlamenta deputāts Alfrēds Rubiks partijas vārdā sveica 130. latviešu strēlnieku korpusa veterānu biedrības Valdes priekšsēdētāju Albertu Pāži 90 gadu jubilejā.


17.11.2013

Š.g. 16. novembrī Rīgā notika Latvijas Sociālistiskās partijas XVI kongress. Kongresā ar LSP Valdes atskaites ziņojumu uzstājās partijas priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks.

„Latvijas oficiālās politikas nelaime ir tā, ka politiķi pārāk uzticas un liek lielas cerības uz to, ka iestāšanās NATO, Eiropas Savienībā, tagad – eirozonā pati par sevi atrisinās problēmas valstī. Šādas iestāšanās tiek uzskatītas par mērķiem, nevis par līdzekli kādu mērķu sasniegšanai. Šāds mērķis var būt cilvēku labklājība un tādas vides radīšana valstī, lai iedzīvotāji justos droši un aizsargāti, pilntiesīgi un vienlīdzīgi likuma priekšā, lai valstī būtu stabilitāte un draudzīga vide attīstībai.  Par nelaimi tā nav. Iestājamies, svinam uzvaras, bet reālā ekonomika neattīstās , izglītība un zinātne nīkuļo, cilvēki ir neapmierināti un turpina izbraukt no valsts. Tukši aicinājumi būt patriotiem, nebraukt no valsts projām neko nedos. Cilvēki grib ēst, veidot ģimeni, dzemdēt bērnus, tos skolot un paši strādāt labi atalgotu darbu. Visa tā lielai daļai cilvēku, tanī skaita jaunatnei Latvijā pietrūkst”, – paziņoja Latvijas Sociālistiskās partijas XVI kongresa

„Apstiprinātais 2014.gada valsts budžets, kas ir jaunā plānošanas perioda Eiropas Savienībā līdz 2020.gadam pirmais gads, neko labu nesola – nīkuļošana turpināsies. Izaugsme, „ekonomiskais izrāviens” un Nacionālajā attīstības plānā  aprakstītais visdrīzāk liela mērā tā arī paliks uz papīra rakstīts”, teikts ziņojumā.


14.11.2013

130. Latviešu strēlnieku korpusa
un latviešu partizānu brigāžu
 veterānu biedrības Valdes priekšsēdētājam
biedram Albertam Pāže

Augstu godātais biedri Albert Pāže!

Latvijas Sociālistiskās partijas vārdā sirsnīgi sveicu Jūs  90 gadu Jubilejā!

Jūs esat nodzīvojis skaistu darba un cīņu pilnu mūžu un atstājis bagātīgu dzīves pieredzi nākošajām paaudzēm.
Vienmēr un visur Jūs esat bijis godīguma un darba mīlestības, atbildības un sirsnīgas attieksmes pret līdzgaitniekiem paraugs.

Liels ir Jūsu ieguldījums cīņā pret  vācu fašistiskajiem iebrucējiem Otrajā pasaules karā, Latvijas tautsaimniecības atjaunošanā pēckara gados. To visu ir augsti novērtējusi Jūsu darba un cīņu biedri ievēlot par 130. Latviešu strēlnieku korpusa un latviešu partizānu brigāžu veterānu biedrības Valdes priekšsēdētāju.

Latvijas Sociālistiskā partija pateicas Jums par sadarbību veterānu pasākumu rīkošanā un atbalstu partijas pasākumos. Mēs augsti vērtējam Jūsu ieguldījumu Lielā Tēvijas kara veterānu problēmu risināšanā un principiālo nostāju aizstāvot cīņu biedru intereses.

Novēlam Jums vēl daudz saulainu dienu, možu garu un labu veselību!


Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs
Eiropas parlamenta deputāts
Alfrēds Rubiks


2013.gadā 12.novembrī
Rīgā


13.11.2013

Š.g. 16. novembrī, plkst. 10:00, Rīgā, Duntes ielā 17A notiks Latvijas Sociālistiskās partijas XVI kongress. Kongresā tiks apspriests LSP Valdes atskaites ziņojums un rezolūcijas par aktuālajām politiskajām un sociāli ekonomiskajām problēmām. Atskaites ziņojumu sniegs arī LSP Revīzijas komisija.  

Kongresa delegātu un preses reģistrācija sāksies no plkst. 9:00
10.11.2013

Kārtējā Latvijas Sociālistiskās partijas Valdes sēdē, kas notika š.g. 7. novembrī, tika apspriesti un apstiprināti dokumenti gaidāmajam XVI partijas kongresam. Aktīvas apspriešanas rezultātā tika konceptuāli apstiprināti LSP Valdes Atskaites ziņojuma un rezolūciju projekti.


31.10.2013

Latvijas Sociālistiskās partijas paziņojums par situāciju ap „Pieminekli Padomju armijas karavīriem- Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem”

Latvijas Sociālistiskā partija kategoriski nosoda jebkurus mēģinājumus virzīt tālāk iniciatīvu par pieminekļa „Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem” nojaukšanu. Atsevišķu politiķu paziņojumi un aktīvs atbalsts iepriekš notikušajai balsu vākšanai par memoriālā kompleksa nojaukšanu ir nekas cits, kā Latvijas sabiedrības kārtējā šķelšana. Šāda rīcība ir ne tikai to 156 tūkstošu padomju kareivju, kuri krita atbrīvojot mūsu republiku, piemiņas zaimošana, bet arī kārtējais vēsturiskā revanša un Otrā Pasaules kara iznākuma revīzijas mēģinājums!  

LSP Valde