Latvijas Sociālistiskā partija

Zinaīda Buliga

Ludzas novada domes deputāts