Latvijas Sociālistiskā partija

22.05.2014

2014. gada 22. maijā Latvijas Sociālistiskā partija organizē tikšanās ar 10. saraksta Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem. Aicinām visus LSP biedrus, piekritējus un visus, kuri domā piedalīties Eiropas Parlamenta 2014. gada 24.maijā vēlēšanās uz tikšanos ar LSP 10. saraksta Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem.

Tikšanās ar Alfrēdu Rubiku un viņa komandu notiks no 17.00 līdz 20:00. Rīgā:

 1. Bolderāja,  Sturmāņu ielā 29, (blakus pieturai ),
 2. Ķengarags, Maskavas ielā   264 ( pie s/c “Ščecin”),
 3. Pļavnieki, Saharova 21 un Rudens ielas krustojumā,
 4. Sarkandaugava, Tilta un Alekša  ielas stūrī (blakus pieturai)

Nāciet! Mēs jums pastāstīsim, kādēļ Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgas Eiropas Parlamenta vēlēšanas, ko jau ir paveikuši un ko darīs Eiropas Parlamentā LSP deputāti, un kas jādara vēlētājiem, lai cilvēki dzīvotu labāk tuvākos 10 gados!


21.05.2014

Eiropas Parlamenta deputāts, Latvijas Sociālistiskās partijas Eiropas Parlamenta deputāta kandidāts Alfrēds Rubiks  20.maijā vakarā parakstījies par referenduma sarīkošanu par homoseksuālisma propagandas aizliegšanu nepilngadīgo vidū. „Es vienmēr esmu aizstāvējis tradicionālās vērtības, ģimenes un bērnu intereses,” viņš uzsvēra.


20.05.2014

20.05.2014.g. Normunds Grostiņš - “RīgaTV24”, plkst. 20:00,
21.05.2014.g. Normunds Grostiņš - “LR1 “krustpunktā”, plkst. 13:00-14:00,
21.05.2014.g. Alfrēds Rubiks - “TV-5 "Naša tema", plkst. 18:55,
22.05.2014.g. Alfrēds Rubiks - “RīgaTV24”, plkst. 9:30,
22.05.2014.g. Alfrēds Rubiks - “Baltcom radio”, plkst. 17:00.


20.05.2014

Piektdien, 16. maijā Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs, 10. saraksta kandidāts Nr 1 Alfrēds Rubiks Rīgā tikās ar celtniekiem un pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem.

„Neticiet to cilvēku skaistajiem vārdiem, kuri sola jums par jūsu balsīm paaugstināt jūsu algas un sociālās garantijas no turienes, no Eiropas Savienības. Šie jautājumi saskaņā ar Lisabonas vienošanos ir katras valsts kompetencē, un tie jārisina šeit, uz vietas. Neticiet tam, ka viņš savā runā saka: „Es! Es! Es panākšu, es izdarīšu!”. Viņš viens neko nevar panākt. Reāla rezultāta sasniegšanai jāprot pārliecināt par savu taisnību pārējos deputātus. Mēs no Eiropas Parlamenta varam tikai radīt apstākļus Latvijas ekonomikas uzlabošanai, kas ietekmēs dzīves kvalitāti un darbu algu pieaugumu šeit”, atzīmēja Alfrēds Rubiks.

Tiešas saskarsmes laikā cilvēki dalās ar savām aktuālākajām problēmām. Neskatoties uz pirmsskolas pedagogu un celtnieku izvēlēto specialitāšu un izglītības atšķirībām, patiesībā viņus vieno kopējas problēmas– zemas algas, zema sociālās aizsardzības pakāpe, it īpaši uz „veco” Eiropas Savienības valstu fona. Un tai pašā laikā cerība, ka arī Latvijā var saņemt pienācīgu darba algu, lai uzturētu ģimeni un audzinātu bērnus. Kā Eiropas Parlamenta deputāts var palīdzēt ikdienas izdzīvošanas problēmu risināšanā? Un kādēļ jāpiedalās 24. maija vēlēšanās?

„Es saprotu jūsu šaubas – kur esmu es un kur ir Brisele. Bet domāju, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanās jāpiedalās un jābalso. Padomājiet – katru gadu Latvijai tiek izdalīti vairāk nekā 400 milj. eiro dažādu programmu īstenošanai. Mūsu valsts gada budžets sastāda apmēram 4 miljardus eiro. Tas ir, pēdējo 10 gadu laikā Latvija ir saņēmusi papildus gada budžetu. Cik saimnieciski mēs tos izmantosim, tas jau ir atkarīgs no mums. Bet arī rekonstrukcija, tai skaitā jaunu ceļu būvniecība Latvijā, kā arī dzīvojamo māju siltināšanas darbi, skolu un pirmsskolas iestāžu rekonstrukcija – tas viss Latvijā notiek par Eiropas Savienības līdzekļiem.  Bet tas nozīmē ne tikai objektu sakārtošanu un jaunu objektu būvniecību, bet arī jaunas darba vietas”, domā Alfrēds Rubiks.

Apkopojot vēlētāju vēlējumus un jautājumus, Alfrēds Rubiks rezumēja: „Mēs pastāvīgi dzirdam: valsts, rūpes par valsti. Bet valsts nav tikai tās teritorija. Es piekrītu tam, ka apkārt ļoti daudz nesaimnieciskuma, ka valstij trūkst saimnieka un saimnieciskas attieksmes. Mēs visi esam Latvija! Mums tas jāatceras. Un jāapvienojas, lai aizstāvētu savas tiesības, nevis jāgaida, kad kāds atnāks un atrisinās mūsu problēmas. Jāatceras – tauta esam mēs!”.


17.05.2014

Pēdējo mēnešu laikā „Latvijas Sociālista” avīzes un interneta mājas lapas apvienotā redkolēģija ir saņēmusi vairākas vēstules, kurās vēlētāji lūdz izskaidrot Latvijas Sociālistiskās partijas piedalīšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanās ar patstāvīgu sarakstu, atsevišķi no sociāldemokrātiskās partijas „Saskaņa”. Uz līdzīgiem jautājumiem nācās atbildēt arī mūsu deputātu kandidātiem un partijas aktīvistiem, tiekoties ar cilvēkiem visā republikā. Nereti jādzird nepamatotus apgalvojumus par to, ka LSP ir izstājusies no politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs”.

Lai rastu skaidrību šajā, daudzus mūsu atbalstītājus interesējošā jautājumā, atgādināsim nesenos politiskās dzīves notikumus, kuru rezultāts ir joprojām gan juridiski gan faktiski pastāvošās apvienības „SC” partiju (Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” un Latvijas Sociālistiskā partija) piedalīšanās Eiroparlamenta vēlēšanās ar patstāvīgiem sarakstiem.

2013.g.9.novembrī notikušajā kongresā SDP „Saskaņa” paziņoja, ka piedalīsies 2014.g.24.maija EP velēšanās patstāvīgi, nevis apvienības „SC” sastāvā. Ņemot vērā un respektējot mūsu kolēģu lēmumu, LSP XVI kongresa delegāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu, kurā tika izklāstīts partijas viedoklis par šo situāciju un apstiprināta arī LSP piedalīšanās EP vēlēšanās ar patstāvīgu sarakstu.

Zemāk mēs publicējam pilnu augstākminētā LSP XVI kongresa lēmuma tekstu.

PAR EIROPARLAMENTA VĒLĒŠANĀM 2014.
GADA 24.MAIJĀ

1. Apstiprināt Latvijas Sociālistiskās partijas Valdes priekšlikumu par LSP piedalīšanos Eiroparlamenta vēlēšanās 2014.gada 24.maijā.

2. Ņemt vērā, ka Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa”, kas ietilpst politisko
partiju apvienības „Saskaņas centrs” sastāvā, savā kongresā 2013.gada 9.novembrī pieņēma lēmumu piedalīties Eiroparlamenta vēlēšanās 2014.gada 24.maijā patstāvīgi, ārpus PPA „Saskaņas centrs” sastāva.

3. Latvijas Sociālistiskā partija respektē Sociāldemokrātiskās partijas „Saskaņa”
Delegātu gribu, taču uzskata šo soli par politiski nepamatotu, tādas pozīcijas
turpinājums nākotnē var novest pie atkāpšanās no sociālāsaizsardzības
pozīcijas, taisnīguma un vienlīdzības nodrošināšanas darbaļaudīm un novirzīšanās
uz sīkburžuāziskā oportūnisma pusi.
4. Kongress uzskata, ka šajā situācijā Latvijas Sociālistiskā partija Eiroparlamenta
vēlēšanās 2014.gada 24.maijā piedalīsies ar neatkarīgu sarakstu.

5. Kongress, saskaņāar LSP Statūtu 14.un 18. pantu, apstiprinapartijas Valdes
tiesības noteikt sabiedriskās organizācijas, politiskās partijas, kā arī bezpartejiskos
partijas atbalstītājus, kas tiks iekļauti Eiroparlamenta vēlēšanu LSP
sarakstā.

6. Kongress pauž pārliecību, ka visas vadošās partijas institūcijas, visas LSP
pirmorganizācijas, visi partijas biedri ar sapratni un atbildīgi izturēsies prêt Eiroparlamenta vēlēšanām.

7. Kongress griežas pie mūsu vēlētājiem ar aicinājumu aktīvi atbalstīt Latvijas
Sociālistiskās partijas deputātu kandidātus Eiroparlamenta vēlēšanās un
būt pārliecinātiem, ka viņi aktīvi un konsekventi aizstāvēs algotā darba cilvēku
un visnabadzīgāko iedzīvotāju slāņu, tai skaitā pensionāru, invalīdu un jaunatnes,
intereses.

2013.gada 16.novembrī
Rīga


16.05.2014

2014. gada 17. maijā Latvijas Sociālistiskā partija organizē tikšanās ar 10. saraksta Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem. Aicinām visus LSP biedrus, piekritējus un visus, kuri domā piedalīties Eiropas Parlamenta 2014. gada 24.maijā vēlēšanās uz tikšanos ar LSP 10. saraksta Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem.
 
Tikšanās ar Alfrēdu Rubiku un viņa komandu notiks no 10.00 līdz 14:00.

 • Jelgavā , Driksas ielā, strādās LSP kandidātu saraksta Pirmais numurs Alfrēds Rubiks,
 • Daugavpilī, Rīgas un Viestura ielas krustojumā, strādās LSP deputāta kandidāte Jeļena Jakovleva un LSP deputāta kandidāte Tatjana Apanasova,
 • Aluksne, Dārza ielā 11 (iepretī tirgus laukumam),
 • Jēkabpilī, Rīgas ielā 103 b,
 • Jurmāla, Raiņa ielā 110 (pie kultūras nama „Kauguri”),
 • Liepāja, Graudu ielā 50 (blakus Liepājas universitātei),
 • Ludzā, Stacijas ielā 41,
 • Rēzeknē, Latgales ielā 54,
 • Salaspilī, Skolas ielā 4d (blakus SEB bankas filiālei).

Rīgā:

 • Imanta, Kurzemes prospekts 132 (pie t/c „Mego”),
 • Čiekurkalns, Ropažu ielā 70 ( pie Čiekurkalna tirgus ieejas),
 • Purvciems, Dzelzavas iela 72 un G.Astras ielu stūrī (Mēbeļu nams)

Nāciet! Mēs jums pastāstīsim, kādēļ Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgas Eiropas Parlamenta vēlēšanas, ko jau ir paveikuši un ko darīs Eiropas Parlamentā LSP deputāti, un kas jādara vēlētājiem, lai cilvēki dzīvotu labāk tuvākos 10 gados! 


09.05.2014

2014. gada 10. maijā Latvijas Sociālistiskā partija organizē tikšanās ar 10. saraksta Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem. Aicinām visus LSP biedrus, piekritējus un visus, kuri domā piedalīties Eiropas Parlamenta 2014. gada 24.maijā vēlēšanās uz tikšanos ar LSP 10. saraksta Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem.

Tikšanās ar Alfrēdu Rubiku un viņa komandu notiks no 10.00 līdz 14:00.

 • Ludzā, Stacijas ielā 41 strādās LSP kandidātu saraksta Pirmais numurs Alfrēds Rubiks,
 • Aluksne, Dārza ielā 11 (iepretī tirgus laukumam)
 • Daugavpilī, Rīgas un Viestura ielas krustojumā,
 • Jēkabpilī, Viesturu ielā 34 (ieprēti Maxima),
 • Jurmāla, Raiņa ielā 110 (pie kultūras nama „Kauguri”)
 • Rēzeknē, Latgales ielā 54,
 • Salaspilī, Skolas ielā 4d (blakus SEB bankas filiālei).

2014. gada 11. maijā Latvijas Sociālistiskā partija organizē tikšanās ar 10. saraksta Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem.

 • Jelgavā , Driksas ielā (pie Centrāltirgus)
 • Jurmāla, Raiņa ielā 110 (pie kultūras nama „Kauguri”)

Rīgā:

 • Bolderājā, Stūrmaņu ielā 27 (ieprēti „Supernetto) strādās LSP deputāta kandidāte Jeļena Jakovleva,
 • Mežciemā, Biķernieku ielā 120 b ( pie „Sky”), strādās LSP deputāta kandidāts Normunds Grostiņš,
 • Ziepniekalnā, Valdeķu ielā 51 (pie „Rimi”), strādās LSP deputāta kandidāte Tatjana Apanasova.

Nāciet! Mēs jums pastāstīsim, kādēļ Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgas Eiropas Parlamenta vēlēšanas, ko jau ir paveikuši un ko darīs Eiropas Parlamentā LSP deputāti, un kas jādara vēlētājiem, lai cilvēki dzīvotu labāk tuvākos 10 gados!


06.05.2014

2014.g. 7. maijā Latvijas Sociālistiskā partija organizē tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem. Aicinām visus, kuri piedalīsies Eiroparlamenta vēlēšanās 2014.g. 24. maijā, atnākt uz tikšanos ar mūsu kandidātiem.

Tikšanās ar Alfrēda Rubika komandu notiks Rīgā, no plkst. 17:00 līdz 20:30.

 • Maskavas ielā 264 (s/c«Ščecina», Ķengarags), ar vēlētājiem tiksies EP deputātu kandidāts Tatjana Apanasova,
 • Bieziņa ielā 8 (Zolitūde, blakus veikalam IKI) - EP deputātu kandidāts Jeļena Jakovļeva,
 • Brīvības gatves un Silciema ielu krustojumā (Juglas tirgus) – EP deputātu kandidāts Normunds Grostiņš.

02.05.2014

2014. gada 3. maijā Latvijas Sociālistiskā partija organizē tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem.

Tikšanās ar Alfrēdu Rubiku un viņa komandu notiks no 10:00 līdz 14:00.

 • Rēzeknē, Latgales ielā 54, strādās LSP priekšsēdētājs, Eiropas Parlamenta deputāts  Alfrēds Rubiks.
 • Daugavpilī, Rīgas un Viestura ielas krustojumā, strādās LSP deputāta kandidāts Fridijs Bokišs
 • Alūksne, Dārza ielā 11
 • Jēkabpilī, Auseklīšu ielā 2,
 • Jelgavā, Uzvaras un Auseklīša ielu krustojumā (pie Centrālā tirgus)
 • Jūrmalā, Raiņa ielā 110 (pie kultūras nama „Kauguri”)
 • Ludzā, Stacijas ielā 41,
 • Salaspilī, Skolas ielā 4d (blakus SEB bankas filiālei).