Latvijas Sociālistiskā partija

02.01.2020

2019. gada 14. decembrī norisinājās Latvijas Sociālistiskās partijas XXIII kongress. Lietišķā gaisotnē apspriedām tekošos uzdevumus un nospraudām mērķus tālākajam darbam. Strikti nosodījām atklāti neobjektīvu un pretpadomju EP rezolūciju "Par Eiropas atceres nozīmi Eiropas nākotnei". Apstiprinājām savu atbalstu parakstu vākšanai par Saeimas atlaišanu.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

16.12.2018

Š.g. 15. decembrī Rīgā, VEF Kultūras pilī, notika kārtējais (XXII) Latvijas Sociālistiskās partijas kongress.

LSP Valdes un Revīzijas komisijas ziņojumiem sekoja delegātu debates. Noslēgumā tika pieņemtas vairākas rezolūcijas par Latvijā aktuāliem jautājumiem, kā arī ievēlēts jaunais partijas Valdes un Revīzijas komisijas sastāvs.


Par LSP priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēja Vladimiru Frolovu (vietnieki-Ingars Burlaks, Fridijs Bokišs, Sergejs Hristoļubovs). Revīzijas komisiju turpmāk vadīs J.Jakovļeva.


16.01.2017

Intervija ar Rīgas pilsētas Ziemeļu izpilddirekcijas direktoru, Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētāja vietnieku Sergeju Hristoļubovu "Baltkom Radio".


10.12.2016

Kongress sākās ar ceremoniju, kurā apbalvoja aizvadītajā gadā centīgākos LSP biedrus un atbalstītājus. Pēc tam tika nolasīti saņemtie sveicieni no sadraudzības partijām un organizācijām, tai skaitā, no partijas "Saskaņa", Grieķijas, Ukrainas komunistiskām partijām, KPS PSKP, KKSP, Horvātijas Sociālistiskās strādnieku partijas, u.c. Tad sekoja kongresa atbildīgo institūciju ievēlēšana.

Daļu no kongresa darbības aizņēma LSP valdes un darba grupu ziņojumi par jaunās LSP partijas programmas izstrādi. Tiem sekoja LSP pirmorganizāciju pārstāvju no dažādām Latvijas pilsētām uzstāšanās par dažādiem jautājumiem: partijas organizatorisko darbu, sociāli ekonomisko situāciju Latvijā, mainīgo ārpolitisko situāciju.

Balsošanas rezultātā LSP priekšsēdētāja amatā Alfrēdu Rubiku nomainīja Vladimirs Frolovs. Par viņa vietniekiem tika izvēlēti Sergejs Hristoļubovs, Ingars Burlaks un Sergejs Treinis. Valdes sastāvā arī  bija ievēlēti Tatjana Apanasova, Inna Belokurova, Fridijs Bokišs, Raimonds Rubiks un Jeļena Jakovleva. Pēc tam tika ievēlēts jaunās Revīzijas komisijas sastāvs.

Bez tam, kongresa delegāti bija apstiprinājuši jauno redakciju esošās partijas Programmai, tika pieņemtas sešas rezolūcijas par aktuāliem politskiem un sociālekonomiskiem jautājumiem. Sīkāk ar šo informāciju varēs iepazīties partijas mājaslapā tuvākajā laikā.


29.09.2016

Intervija ar Rīgas pilsētas Ziemeļu izpilddirekcijas direktoru, Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētāja vietnieku Sergeju Hristoļubovu "Baltkom Radio".16.12.2015

Latvijas Sociālistiskās partijas XIX kongresa laikā tika nolasīts Sergeja Hristoļubova ziņojums par partijas Programmas jaunās redakcijas projektu. Fakts ir tāds, ka pašreizējā Programma pastāv jau 11 gadu. To pieņēma 2004.gada decembrī.  Pa šo laiku ir notikušas daudzas pārmaiņas gan pasaulē, gan Latvijā.  Pamatojoties uz to, pagājušajā gadā pieņēma lēmumu par jaunas Programmas redakcijas izstrādāšanu.  Tāpēc tika izveidota speciāla komisija, un par tās priekšsēdētāju kļuva Sergejs Hristoļubovs. Visu gadu tā strādāja, saņēma priekšlikumus no partijas pirmorganizācijām, un tagad  kongresa delegātiem apspriešanai iesniedza partijas Programmas jaunās redakcijas projektu.

Kā uzsvēra S. Hristoļubovs- runa ir tieši par Programmas jauno redakciju, bet nevis par jaunu partijas politisko kursu. Sociālistiskās partijas kurss paliek iepriekšējais –pretī taisnīgākai un sociāli aizstāvētākai sabiedriskajai iekārtai, pretī sociālisma uzvarai. Pati Programma, salīdzinot ar iepriekšējo variantu, ir kļuvusi lakoniskāka. Akcents tiek likts uz to, kas ir jāīsteno mūsdienu politiskajā un ekonomiskajā situācijā.

Piedāvātajā jaunās redakcijas projektā ir trīs daļas. Pirmā- Latvijas mūsdienu ekonomiskā un politiskā stāvokļa raksturojums. Otrais- Latvijas Sociālistiskās partijas galvenie darbības virzieni mūsdienu apstākļos. Trešais-  Pašreizējie partijas uzdevumi un darbs tautas masās.

16dec.jpg

Programma beidzas ar šādiem vārdiem- LSP tiek izvirzīti sarežģīti uzdevumi, kuru realizēšana prasīs lielu visu tās biedru pūliņus.  Bet ne jau Sociālistiskā partija ir tā, kas noveda valsti līdz tādam bēdīgam stāvoklim, un normalizēt situāciju šodien tiešām nav viegls uzdevums. Bet vai mēs esam gatavi klusībā noskatīties, kā jūsu bērniem atņem nākotni, kā iet bojā Dzimtene, tikai tāpēc, ka tās glābšana šķiet grūti paveicama? Nē? Tad glābsim to kopā!

Līdz nākamā partijas kongresam ir jāsagatavo Programmas galīgā redakcija. Komisija, kas ir atbildīga par jaunās redakcijas izstrādi, gaida priekšlikumus un kritiskas piezīmes. 


07.07.2015

Dārgie biedri veterāni!

Latvijas Sociālistiskā partija kvēli un sirsnīgi sveic Jūs 57.tikšanās reizē Draudzības Kurgānā!

Mūsu tradicionālā tikšanās Draudzības Kurgānā – Padomju partizānu kauju slavas un draudzības vietā, kura kļuvusi par simbolu krievu, baltkrievu un latviešu tautu draudzībai, notiek septiņdesmitās gadadienas kopš Padomju Savienības uzvaras pār nacistisko Vāciju zīmē.

Padomju tauta uzvarēja ienaidnieku, kura priekšā krita Eiropa. Padomju kareivji, partizāni un aizmugures darbaļaudis ne tikai aizstāvēja savu Dzimteni, bet arī atbrīvoja no brūnā mēra Eiropas valstis.

Mums ir ar ko lepoties. Mums ir no kā mācīties. Mums ir kam līdzināties. Arī pēc 70 gadiem mūsu Uzvara ir kā ass kauls rīklē fašistu līdzskrējējiem, modina viņos revanša alkas. Un tādēļ tiek pārrakstīta vēsture, pazemoti veterāni – antifašisti. Mūsu paaudzes uzdevums – nodot Jūsu pieredzi un Jūsu Dzimtenes mīlestību nākamajām paaudzēm. Tā ir mūsu tikšanās reižu Draudzības Kurgānā būtība.

Šodien atkal pasaulē nav miera. Spēki, kuri pirms 70 gadiem cieta sakāvi, cenšas revanšēties, pārrakstīt vēsturi pa savam, nomelnot uzvarētāju varoņdarbu. Šodien galvenais uzdevums ir nepieļaut naida eskalāciju jebkurā tā veidā, saglabāt mieru un patieso vēsturi, nodot veterānu dzīves gudrību un pieredzi nākamo paaudžu jauniešiem.

Atcerēsimies V.I. Ļeņina vārdus: „Esiet stingri! Uzvara būs mūsu!”. Dārgie veterāni, frontinieki, partizāni un aizmugures darbaļaudis! LSP novēl Jums spēku un veselību, prieku un labklājību, mīlestību un saticību Jūsu ģimenēs. Jūsu varoņdarbs ir mūžīgs! Jūsu slava ir nemirstīga!

Latvijas Sociālistiskās partijas valde 2015.gada 5.jūlijā


15.06.2015

Pagājušā gada martā Maskavā notika starptautiskais apaļais galda pasākums, kura tēma bija «Komunisti parlamentā un klašu cīņa ». Pasākumā piedalījās kreiso partiju pārstāvji no 21 valsts, kas darbojas Baltkrievijas, Grieķijas, Sīrijas, Vjetnamas, Japānas, Čīles, Francijas, Čehijas un Morāvijas, Portugāles un citu valstu parlamentos. Latviju  pārstāvēja Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Hristoļubovs.

Tikšanās mērķis bija apspriest svarīgas problēmas, kas ir saistītas ar kreiso partiju darbību parlamentos dažādā līmenī. Dalībnieki vienbalsīgi piekrita ļeņiniskajai pieejai, balstoties uz kuru, komunistiem ir jāstrādā parlamentos.  V.Ļeņins arī uzsvēra, ka  galvenais uzdevums- cīņa par sociālismu, par proletariāta varu, tāpēc ieteica netiekties pēc vietām parlamentā, bet nodarboties ar aģitāciju, izmantot buržuāzijas izveidoto aparātu, tās  noteiktās vēlēšanas, lai iepazīstinātu tautu ar sociālisma idejām. Svarīga parlamenta darbības forma ir darbs vietējās pašvaldības instancēs. Diskusija pie «apaļā galda » parādīja, ka kreisās partijas lielu uzmanību pievērš darbam šajā līmenī.

Kā ir norādīts Latvijas Sociālistiskās partijas programmā - partija izmantos visdažādākās parlamenta un ārpusparlamenta darbības formas, lai uzlabotu mūsdienu strādnieku, zemnieku, strādājošās inteliģences, jaunatnes, pensionāru, piespiedu bezdarbnieku ekonomisko,  sociālo un morālo stāvokli. Tajā pašā laikā partija neizvirza mērķi iesakņoties buržuāziskajā valdībā. Pamatīgs darbs tautas stāvokļa uzlabošanā notiks tikai tad, kad vara nonāks darba tautas rokās, kad tam radīsies objektīvi apstākļi.

Tagad šī pasākuma zinātniski analītiskais pārskats ir pieejams elektroniskā veidā. Un ikviens interesents var iepazīties ar partiju interesanto pieredzi no visdažādākajām valstīm.


17.11.2013

Š.g. 16. novembrī Rīgā notika Latvijas Sociālistiskās partijas XVI kongress. Kongresā ar LSP Valdes atskaites ziņojumu uzstājās partijas priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks.

„Latvijas oficiālās politikas nelaime ir tā, ka politiķi pārāk uzticas un liek lielas cerības uz to, ka iestāšanās NATO, Eiropas Savienībā, tagad – eirozonā pati par sevi atrisinās problēmas valstī. Šādas iestāšanās tiek uzskatītas par mērķiem, nevis par līdzekli kādu mērķu sasniegšanai. Šāds mērķis var būt cilvēku labklājība un tādas vides radīšana valstī, lai iedzīvotāji justos droši un aizsargāti, pilntiesīgi un vienlīdzīgi likuma priekšā, lai valstī būtu stabilitāte un draudzīga vide attīstībai.  Par nelaimi tā nav. Iestājamies, svinam uzvaras, bet reālā ekonomika neattīstās , izglītība un zinātne nīkuļo, cilvēki ir neapmierināti un turpina izbraukt no valsts. Tukši aicinājumi būt patriotiem, nebraukt no valsts projām neko nedos. Cilvēki grib ēst, veidot ģimeni, dzemdēt bērnus, tos skolot un paši strādāt labi atalgotu darbu. Visa tā lielai daļai cilvēku, tanī skaita jaunatnei Latvijā pietrūkst”, – paziņoja Latvijas Sociālistiskās partijas XVI kongresa

„Apstiprinātais 2014.gada valsts budžets, kas ir jaunā plānošanas perioda Eiropas Savienībā līdz 2020.gadam pirmais gads, neko labu nesola – nīkuļošana turpināsies. Izaugsme, „ekonomiskais izrāviens” un Nacionālajā attīstības plānā  aprakstītais visdrīzāk liela mērā tā arī paliks uz papīra rakstīts”, teikts ziņojumā.